01/11/2016
1983
Bài chia sẻ của Đức Cha Giuse tại trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi trong ngày hành hương kết thúc tuần Đại Phúc cụm Mẹ Núi Cúi gồm Bốn Giáo hạt : An Bình, Gia Kiệm, Phú Thịnh và Túc Trưng.
Link xem Video : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSNjRAMj7zc
Thực hiện : ban TT hạt Gia Kiệm

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...