03/05/2015
3148
Lược sử 
Ngày 02/02/1949: khai sinh Tu Hội. 
Ngày 19/03/1998 phê chuẩn Hiến Pháp Hội Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM). 
Ngày 25/03/1998 thiết lập Hội Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến -Truyền Giáo.
Linh đạo : Tu Hội ICM nhìn thấy Mầu Nhiệm Nhập Thể như là:
1/ ánh sáng soi đường chỉ lối để Tu Hội sống đời tận hiến và tông đồ;
2/ động lực và sức mạnh cho những hoạt động truyền giáo;
3/gương mẫu cho cuộc đời thánh hiến và tông đồ, theo chân Đức Giêsu Ki-tô và Thân mẫu của Người.Đấng Sáng lập: Linh mục Micae Maria Nguyễn Khắc Tước Việt Anh 
Chị Tổng Phụ Trách : Têrêsa Đinh Thiên Nga.
Nhà chính : 403 Tân Hà, Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Cộng đoàn tại Giáo phận Xuân Lộc:
Nhà Huynh Đệ Bảo Thị, Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai. 
Đt: 0613.721.436 / Email: todmbaothi@gmail.com.
Hoạt động Tông đồ: Trao Mình Thánh, Dạy Giáo Lý, nuôi dạy trẻ và thăm viếng...

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...