11/10/2020
1045
Tình Người và Tình Đt
CHÀO MNG K NIM 10 NĂM NGÀY CUNG HIN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO X BIÊN HÒA (13/10/2010 - 13/10/2020)

 
Ngày 13 tháng 10 năm 2020 sp ti, giáo x Biên Hòa hân hoan mng k nim 10 năm ngày cung hiến Thánh Đường giáo x.
Đây là mt dp k nim ca giáo x như đánh du mt chng đường dài 157 năm hình thành và phát trin trên vùng đất x đạo thm đậm tình người và tình đất trong tình yêu Chúa.
Thánh Đường giáo x nguy nga tráng l chính là cung đin nhà Chúa ta lc gia trung tâm thành ph Biên Hòa sm ut và đang phát trin tng ngày.
"Chúa cho con người chng thua kém thn linh là my,
Ban vinh quang danh d làm mũ triu thiên,
Cho làm ch công trình tay Chúa sáng to,
Đặt muôn loài muôn s dưới chân"(Tv 8, 6-7).

Đon Thánh Vnh đã làm rt nhiu người cm thy hnh phúc và an tâm khi có Chúa cùng, tri qua nhng gian nan th thách, vượt thng nhiu gian kh, mt chng đường dài, tng bước tng bước giáo x Biên Hòa phát trin theo năm tháng đã nói lên được tình yêu ca Thiên Chúa đối vi giáo x tht trn vn, "Muôn ngàn đời Chúa vn trn tình thương"(Tv 117) mt ân hu cao c mà Chúa đã giành tng cho giáo x, Thánh Đường giáo x Biên Hòa được xây dng theo Thánh Ý ca Thiên Chúa qua công sc lao động cùng cng tác ca cha Philipphê và cng đoàn giáo dân giáo x, vượt qua bao gian kh thiếu thn, k bên vi nhng tm lòng m tình liên đới ca quý ân nhân xa gn đã làm nên mt k công sáng to trong ân hu ca Thiên Chúa gia lòng thành ph, Chúa đã cho tng người giáo dân trong giáo x được làm ch công trình mà chính Chúa đã cho mi người cùng cng tác để xây dng. Nay ngôi Thánh Đường mi đã uy nghi tráng l gia bu tri xanh thành ph Biên Hòa được 10 năm tui, làm bao người đi qua chiêm ngm thy được nét đẹp thiêng liêng n náu, như tô v thêm s thánh thin uy nghiêm, nhưng ít ai biết s thăng trm v lch s mà hôm nay nhà Chúa đã được xây lên tht lng ly, kiên c, như minh chng cho tình yêu gia Thiên Chúa và cng đoàn giáo x, ng vi li Thánh Vnh (Tv 8, 7) "Đặt muôn loài muôn s dưới chân", tình yêu ca Thiên Chúa luôn tri rng trên mi thi đại qua muôn thế h, luôn ban tng hng ân cao c, là du ch để mi người cùng cng tác vào công trình sáng to ca Chúa Cha và công trình cu độ ca Chúa Con, qua đó nói lên được tình người và tình đất là chính tình yêu Thiên Chúa ban tng cho cng đoàn giáo x Biên Hòa, và ngày 13 tháng 10 là chính ngày mng k nim 10 năm Cung Hiến ngôi Thánh Đường đầy p k nim này, đây là thi đim thích hp nht để cng đoàn giáo x Biên Hòa cm t hng ân ca Thiên Chúa đã ban tng nhng đặc ân trên mãnh đất này.

Vùng đất trù phú biết bao
Có dòng sông đẹp dt dào un qua
Thêm yêu đất x Biên Hòa
Xôn xao ch sm, nht nhòa sương mai
Cu bc ni nhp b vai
Xp xình xe la đường dài gi tên
Mt ln ghé, khó lòng quên
Tình người tình đất vng bn tháng năm
Hng ân Chúa, luôn ghé thăm
Biên Hòa đổi mi trong tâm mỗi người.

Ly Chúa xin tiếp tc dng xây công trình ca Chúa để chúng con được cùng cng tác vi Chúa qua công vic ca chúng con. Xin ban ơn cách riêng cho giáo x Biên Hòa luôn luôn phát trin đời sng đức tin trong thánh thin nhân dp mng k nim ngày cung hiến ngôi Thánh Đường ca giáo x, xin ban bình an trên toàn giáo x, amen!.

Lê Xuân
BMVTTHBH

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...