27/03/2021
3473
tòa giám mục xuân lộc
210 Hùng Vương - Xuân Bình - Long Khánh - Đồng Nai - Việt Nam
ĐT:  (0084) 251.387.7256
EMAIL:   vptgmxl@gmail.com   
 Số: 02-2021/TC
Toà Giám mục Xuân Lộc, ngày 25 tháng 3 năm 2021
 
 
 
Thư Kính Báo và Xin Cầu Nguyện
 
 
Kính gửi :      Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Chủng sinh,
                        và Anh Chị Em Giáo hữu Giáo phận Xuân Lộc.


 
Anh Chị Em rất thân mến, 
 
Ngày 27 tháng 3 năm 1971, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, người cha khả kính của chúng ta chịu chức Linh mục tại Roma và ngày 5 tháng 4 năm 2013 Ngài được tấn phong Giám mục tại Toà Giám mục Xuân Lộc.

Hướng tới những biến cố trọng đại này: Kim khánh Linh mục và 8 năm Giám mục, Đức cha Giuse muốn mừng kỷ niệm trong giản dị, thân tình và nguyện cầu. Do lòng trắc ẩn với những anh chị em gặp khó khăn, đau khổ xác hồn… Đức cha muốn cử hành Thánh lễ Tạ ơn vào lúc 17g00 ngày 9 tháng 4 năm 2021, tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót của Giáo phận tại Giáo xứ Suối Cát, Giáo hạt Xuân Lộc mà hàng tháng ngài vẫn đều đặn dâng lễ cầu nguyện với cộng đoàn và với anh chị em trong hoàn cảnh đặc biệt này.
Xin cộng đoàn Giáo phận chúng ta cầu nguyện cho ngài trong Thánh lễ chính ngày 27 tháng 3 năm 2021 tại các giáo xứ, các cộng đoàn, và văn phòng Toà Giám mục sẽ có hướng dẫn cho Thánh lễ ngày 09 tháng 4 năm 2021.
Trong tâm tình thảo kính, với lòng tri ân, chúng ta sốt sắng nguyện cầu cho Đức cha Giuse khả kính được tiếp tục hiến thân ‘Này là Mình Thầy’ để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ các tâm hồn… để ‘với đức tin và tình yêu nồng cháy, với hiểu biết và kinh nghiệm tu đức sâu xa, Ngài nhiệt thành dẫn đoàn dân Giáo phận đến với lòng thương xót của Thiên Chúa, là suối nguồn sự sống, tươi vui và hy vọng của mọi tâm hồn’ (Ban Linh mục Gp. Xuân Lộc, lời Giới thiệu tập Linh Đạo Lòng Thương Xót, 2020).
 
Xin cộng đoàn Giáo phận thương cầu nguyện cho tôi

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...