02/06/2018
3297
Chiều 31.5.2018 - Đồng loạt các Giáo xứ tổ chức Bế Mạc Tháng Hoa dâng Mẹ. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ các Giáo xứ:
1. Bế mạc Tháng Hoa ở Giáo xứ Thái Thiện:


2. Giáo xứ Thái Xuân


3. Giáo xứ Xuân Bình