02/06/2018
3483
Chiều 31.5.2018 - Đồng loạt các Giáo xứ tổ chức Bế Mạc Tháng Hoa dâng Mẹ. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ các Giáo xứ:
1. Bế mạc Tháng Hoa ở Giáo xứ Thái Thiện:


2. Giáo xứ Thái Xuân


3. Giáo xứ Xuân Bình

4. Giáo xứ Hiệp Lực

Ảnh: MVTT Hạt Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...