14/10/2020
1459
Chiều Chúa nhật 11.10.2020 - Gx Thánh PhaoLô cung nghinh Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót từ Gx. Truyền Tin. Sau một tuần lễ Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa hiện diện nơi cộng đoàn Gx. Truyền Tin, nay tiếp tục được truyển trao cho Gx. Thánh Phaolo. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào cho tất cả mọi người từ người lớn cũng như trẻ nhỏ, từ người biết Chúa đến những anh chị em lương dân và tôn giáo bạn.

Tin, ảnh: MVTT Hạt Long Thành


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...