17/09/2020
4153
Sáng 16/09/2020 - Sân Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình – Hạt An Bình rộn ràng lên hẳn, nét mừng vui hiện lên khôn mặt từng người khi sắp được diện kiến người Mục tử thân yêu: Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Tuyền nguyên Chánh xứ Giáo xứ Đồng Phát về chăm sóc đời sống Đức tin cho cộng đoàn dân Chúa.
09h30 đoàn rước long trọng tiến vào Nhà thờ cử hành Nghi thức nhận xứ và Chầu Thánh thể. Khởi đầu nghi thức, Cha Tân Chánh xứ trình lên cha Quản hạt văn thư bổ nhiệm. Cha quản hạt Gioan thay Đức Giám mục Giáo phận công bố văn thư bổ nhiệm và chủ sự Nghi thức nhận xứ.
Hiện diện trong nghi thức nhận xứ hôm nay có Cha Gioan Trần Xuân Hùng Quản hạt An Bình, Cha Đaminh Trần Văn Minh - Nguyên Chánh Xứ Thanh Bình, quý Cha Cố, quý Cha trong hạt, quí Tu sĩ, gia đình huyết tộc, quý khách từ Giáo xứ Đồng Phát và Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thanh Bình.
Trong tâm tình Tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người, thay mặt cộng đoàn Giáo xứ Ông trưởng BHG nói lời chúc mừng và dâng hoa lên Cha quản hạt, Cha Tân chánh xứ, Cha Nguyên Chánh xứ. Tiếp đến là lời ngỏ của Cha Tân Chánh xứ với cộng đoàn.
Kết thúc nghi lễ nhậm chức Chánh Xứ là giờ Chầu Thánh Thể Tạ Ơn Chúa.
Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ nhiều ơn lành hồn xác trên Cha Tân Chánh xứ Vinh sơn và mọi người trong giáo xứ Thanh Bình, để những gì Chúa đã khởi sự hôm nay, sẽ được chính Người hoàn tất tốt đẹp.


Tin, ảnh: MVTT Hạt An Bình

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...