22/02/2021
672

Ngày 21/2/2021 Chúa Nht I mùa chay, sau hai tun tôn kính Linh nh Lòng Chúa Thương Xót ti Giáo x ChínhTòa (t 07-02 đến 21-02-2021), chiu nay sau gi chu Thánh Th chung vào lúc 15:30 Gx Chính tòa chuyn trao Linh nh Lòng Chúa Thương Xót đến Giáo x Núi Đỏ. Nghi thc chuyn trao được cha Gioan.B Nguyn Kinh Quc c hành.
16:00 dưới s hướng dn ca Cha Chánh x Núi Đỏ Giuse Nguyn Chí Hùng và Quý chc Ban hành giáo, đoàn xe cung nghinh long trng rước Linh nh v Giáo x. Nơi đây cng đoàn giáo dân đang hân hoan vui mng ch đón và rước Linh nh vào tin snh nhà th để c hành nghi thc đón tiếp, sau đó Linh nh được long trng cung nghinh vào Thánh Đường.
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
17:00 Thánh L được c hành do Cha Đaminh Ngô Công S Qun Ht Xuân Lc ch s cùng đồng tế vi Ngài có Cha Chánh x Giuse Nguyn Chí Hùng, Cha Giuse Nguyn Duy Tân và cng đoàn hip dâng .

Xin cho cng đoàn giáo x Núi Đỏ trong tun l hng phúc này cm nhn được Tình yêu ca Lòng Chúa Thương xót như Đức Cha Giuse hng mong mun trong thư gi Giáo Phn tháng 02/2021:
Khi mt người được lòng Chúa thương xót thm nhun và chiếu soi thì tâm tình, cách nhìn, cách sng và tt c cuc đời s thay đổi:
- Thường tình, ít ai thc s nhìn nhn mình ti li và yếu đui, mc dù có nói công khai mình là k có ti. Nh được lòng Chúa xót thương đụng chm, chúng ta dám tht lòng nhìn nhn mình là k yếu đui và ti li, đồng thi cũng cm nghim nim hnh phúc vì được Chúa xót thương. Nh đó, chúng ta s tr nên nhng con người khiêm nhường, du hin, an bình, bao dung và sn sàng tha th nhng li lm và yếu đui ca tha nhân.
-Lòng Chúa xót thương s thay đổi tt c tâm tình, cách ng x và cách làm mc v, nht là đối vi nhng người khó tính, gây phin toái và chng đối. Cm nghim v lòng Chúa xót thương dn đưa chúng ta vào chiu sâu ca con người và ca công vic mc v để nhn ra được s mnh ca Giáo Hi và trong Giáo Hi s mnh ca các Linh mc và Tu sĩ luôn luôn là s mnh xót thương và cu ri “nhân loi lm than, ti li”. Lòng thương xót phi mnh đủ để giúp chúng ta biết kiên nhn, bao dung, tha th và khi cn còn biết chp nhn đau kh để gii thoát nhng con người đang b chi phi và lôi cun bi sc mnh ca s d như ích k, thú vui, đam mê, thù hn, bo động.
- Lòng thương xót m ra cho chúng ta vin tượng ca hy vng là các gia đình trong Giáo phn chúng ta s tr nên “Mái m ca lòng Chúa thương xót”, các giáo x s là nơi an bình và chính Giáo phn chúng ta s tr thành “Thánh địa lòng thương xót”. Nh đó, gia đình, Giáo x, Dòng tu và chính Giáo phn s là nơi hnh phúc, không phi vì tt c đã hoàn ho, nhưng vì mi người đều thm nhun và có “cht lòng thương xót” nên biết kiên nhn, thông cm, bao dung và tha th cho nhau.
Đức Cha cũng mi mi người cùng ngước nhìn lên Đức M là người M ca Lòng Thương Xót: xin M dn dt chúng ta đến Trái Tim cc thánh Chúa Giêsu, sui ngun ca Lòng Thương Xót để xác tín mãnh lit và cm nếm sâu thm v Lòng Chúa Thương Xót. Nh đó, chúng ta biết ly Lòng Thương Xót mà đối x vi mi người trong cuc sng cũng như trong s v tông đồ ca chúng ta.
Amen.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về ngoài trờiCó thể là hình ảnh về ngoài trờiCó thể là hình ảnh về ô tô, đường và đường phốCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và đườngCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và hoaCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và hoaCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'TÌNH THƯƠNG CHÚ UNG. o'Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Tin nh: Jos Do & Jac Thin - MVTT ht Xuân Lc


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...