04/02/2021
1167
Sáng thứ ba ngày 02/02/2021, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Tân Giám mục giáo phận Xuân Lộc đã đến kinh lý mục vụ, ban Bí tích Thêm sức cho 255 em và Làm phép Khánh Thành ngôi nhà Giáo Lý tại giáo xứ Hiệp Lực, hạt Xuân Lộc, giáo phận Xuân Lộc. Cùng đi với Đức Cha, có Cha quản hạt Xuân Lộc, Cha quản hạt An Bình , Cha Gioan Bt. Nguyễn Đình Luận, Cha Đaminh Hà Thế Tâm là nguyên chánh xứ GX. Hiệp Lực và đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt Xuân Lộc.

Ngày 02-02-2021 Quả thực là một ngày lễ hội của giáo xứ Hiệp Lực, một trong những giáo xứ "vùng sâu, vùng xa" của giáo phận Xuân Lộc. Bầu khí hân hoan của tiết xuân, vui tươi của ngày lễ hội giáo xứ không chỉ giới hạn nơi 255 em thiếu nhi được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm Sức, nhưng còn lan tỏa tới từng gia đình và nét vui mừng hiện rõ trên nét mặt tất cả mọi người trong giáo xứ. Niềm vui đó phần nào diễn tả tâm tình của mọi người trong "giáo xứ vùng sâu xa" khi đón mừng Đức Cha Gioan Giám Mục giáo phận về giáo xứ kinh lý mục vụ ban bí tích Thêm Sức và Khánh Thành nhà Giáo Lý cho các con em trong giáo xứ.
8 giờ 30, Cộng đoàn Giáo xứ đã tổ chức chào đón Đức Cha Gioan cách long trọng, ngài đi giữa hai hàng dàn chào của các giới, các hội đoàn . Trong tình thân thương , Đức cha với tư cách vị chủ chăn đã chia sẻ niềm vui khi đến thăm đoàn chiên của mình. Vị chủ chăn Giáo phận đã có cuộc gặp gỡ thân thương với Cha chánh xứ, phó xứ và quý ban hành giáo và cộng đoàn trong giáo xứ.
Sau cuộc gặp gỡ với Ban Hành Giáo và Ban Trị Sự các Giới các Hội Đoàn, Đức Cha Gioan chủ sự Nghi thức làm phép Nhà Mục Vụ Giáo Lý. Sau đó đoàn đồng tế tiến bước vào Nhà thờ để hiệp dâng Thánh Lễ Ban Bí tích Thêm Sức.
Thánh lễ diễn ra hết sức trang nghiêm và sốt sắng với tâm tình mừng vui và phấn khởi của mọi người dân trong giáo xứ khi có được ngôi nhà Giáo Dục Đức Tin, như một niềm mong mỏi sau mấy chục năm nay mới được hoàn thành. Vui hơn nữa vì có 255 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Nguyện Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và chúc lành cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay để các em trở nên những chứng nhân Tình Yêu của Chúa giữa lòng đời.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Kinn Dâng THIÊN CHÚA CÔNG TRÌNH NHÀ GIÁO LÝ Tạ On THIÊN CHÚA ĐỨC MẸ THÁNH GIUSE DƯỚI SỰ BẢO TRỢ NỬ VƯƠNG Vô” NHIỄM -THÁNH CẢ GIUSE Đứe Cha Gioan Đỗ Văn Ngân LÀM PHÉP ĐẶT VIÊN 02-02-2020 2020 Tri An ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN gUÝ ÂN NHÂN VÀ DÂN CHÚA Khánh Thành: 02- 02 2021'Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Hãy Sieng HỮU ĐẦY TRÀN Năng Lần Hạt'Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Hãy Siêng Năng Lần ĐÂY TRÀN'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Trần Quốc Toản, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Tin, ảnh: GB. Trần Quốc Toản - MVTT Hạt Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...