28/08/2021
1597

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo 3 Dì Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường:

1.          MARIA CLARA NGUYỄN THỊ THIỆN (TÍNH)

Sinh năm: 1940, tại Hưng Yên

Đã được Chúa gọi về lúc: 04 giờ 15 phút, Thứ Sáu ngày 27 Tháng 08 năm 202, tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai.

Hưởng thọ: 81 tuổi. Khấn Dòng: 60 năm.

2.         MARIA BÙI THỊ TÂM (VINH)

 Sinh năm: 1936, tại Bùi Chu

Đã được Chúa gọi về lúc: 17 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 27 Tháng 08 năm 2021

tại Cộng đoàn An dưỡng Thánh Martinô, Gx. Hà Nội.

Hưởng thọ: 85 tuổi. Khấn Dòng: 62 năm.

3.        Dì  MARIA CATARINA BÙI THỊ NHỊ

Sinh năm: 1945, tại Thái Bình

Đã được Chúa gọi về lúc: 19 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 27 tháng 08 năm 2021

tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai.

Hưởng thọ: 76 tuổi. Khấn Dòng: 53 năm.

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hiệp Hội và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Quý Dì sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 

Vp. TGM Xuân Lộc 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...