31/03/2022
2722

 

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

CHA CỐ GIUSE HOÀNG ĐỨC AN

hiện đang nghỉ hưu tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận,

đã được Chúa gọi về lúc 19g00' ngày 29.03.2022,

Hưởng thọ 82 tuổi ; 54 năm Linh mục

15g00, thứ Tư, ngày 30.03.2022 : Cha Quản Hạt Tân Mai chủ sự Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ tại Nhà hưu Linh mục Giáo phận Xuân Lộc.

Sau đó và những ngày kế tiếp, các Giáo xứ, Dòng Tu, Hội đoàn dâng lễ cầu nguyện, kính viếng theo chương trình Tang lễ của Giáo hạt Tân Mai.

05g00, thứ Sáu, ngày 01.04.2022 : Thánh lễ từ biệt tại Nhà hưu Linh mục. Sau Thánh lễ, di quan về Nhà thờ Giáo xứ Thái Hòa, Giáo hạt Hòa Thanh.

08g30, thứ Sáu, ngày 01.04.2022 Thánh lễ An táng sẽ được Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự tại Nhà thờ Giáo xứ Thái Hòa, Giáo hạt Hoà Thanh. Sau đó, Cha cố Giuse sẽ được an nghỉ tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành – Giáo xứ Thái Hòa.

 

Cha Giuse Hoàng Đức An sinh ngày 08.12.1940 tại Nam Định

-     Chịu chức Linh mục tại Sài Gòn ngày  :  14.05.1968

-     Phó xứ Túc Trưng                                 :  1968-1969

-     Cha Giáo Tiểu Chủng viện Xuân Lộc   :  1969-1970

-     Chánh xứ Hưng Bình                            :  1970-1992

-     Chánh xứ Võ Dõng                               :  1992-2012

-     Chánh xứ Túc Trưng                             :  2012-2015

-     Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Giáo phận từ 2015 đến nay   

Xin :

-     Mỗi Cha trong Linh mục đoàn dâng 1 thánh lễ,

-     Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng,

-     Mỗi Giáo xứ, Giáo họ biệt lập lần hạt 50

để cầu cho linh hồn Cha cố Giuse Hoàng Đức An được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

                                                            Vp. TGM Xuân Lộc kính báo


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...