11/01/2021
540
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

Ông Cố  HÊ-RÔ-NI-MÔ NGUYỄN VĂN NHẪN

Sinh 1936 tại BẮC NINH

Đã được Chúa gọi về lúc 09g00, ngày 11/01/2021

tại tư gia thuộc Giáo xứ Phúc Lâm – Giáo hạt Hố Nai.

Hưởng thọ 85 tuổi.

 

Là thân phụ của chị  Anê Nguyễn Thị Tuyết Hằng,

 thuộc dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.

 

Thánh lễ  An Táng cho Ông cố HÊ-RÔ-NI-MÔ sẽ được cử hành lúc 04g30’ thứ tư, ngày 13/01/2021 tại thánh đường Giáo xứ Phúc Lâm, Giáo hạt Hố Nai.

 

Vp. TGM Xuân Lộc


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...