26/08/2021
1139

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :

Nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ KHEN

Sinh 20.02.1940, tại Hải Phòng

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 20’ ngày 24 tháng 8 năm 2021

Hưởng thọ 81 tuổi ; Khấn dòng 53 năm

 

Quá trình phục vụ:

-         Năm 1970 – 1986 : phục vụ tại cộng đoàn Thuỷ Giang

-         Năm 1986 – 1990 : Phó Tổng Phụ trách

-         Năm 1990 – 1994 : Tổng Quản lý

-         Năm 1994 – 1998 : Phó Tổng Phụ trách

-         Năm 1998 – 2002 : Phụ trách cộng đoàn Kẻ Sặt

-         Năm 2002 – 2006 : Phụ trách Cộng đoàn Thủy Giang

-         Năm 2006 -  2021 : Nghỉ hưu tại Nhà Mẫu Tâm

Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề trên và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hội Dòng và thân nhân trong lời cầu nguyện cho nữ tu Têrêsa sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 

Vp. TGM Xuân Lộc 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...