08/12/2021
942

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ

Sinh 1938 - tại Bắc Giang
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 00, ngày 06 tháng 12 năm 2021

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Núi Ô - Giáo hạt Bắc Giang - Giáo phận Bắc Ninh.
Hưởng thọ: 83 tuổi

Là thân mẫu của:

-  Cha Phêrô Nguyễn Văn Hướng - Chánh xứ Phước Bình - Hạt Long Thành.

-  Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hòe- Dòng Tên Việt Nam.

 

THÁNH LỄ AN TÁNG

cho Bà cố sẽ được cử hành tại Nhà thờ Sơn Thủy Giáo xứ Núi Ô, Giáo phận Bắc Ninh, vào lúc 08 giờ 00 thứ Tư, ngày 08.12.2021.

Kính Xin Quý Đức Cha, Đức ông, Quý Bề trên, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với  với Cha, Thầy và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Anna sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...