09/02/2019
841

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm tử nạn - phục sinh của Chúa Kitô
Chúng con kính báoNGUYÊN VIỆN PHỤ M. GIOAN VƯƠNG ĐÌNH LÂM
được Chúa gọi về, lúc 12giờ30’, ngày 07 tháng 02 năm 2019.
Hưởng thọ 89 tuổi, 67 năm khấn Dòng, 64 năm linh mục.

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 09giờ00’ thứ Hai, ngày 11 tháng 02 năm 2019,
tại Thánh Đường Nhà Cha - Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn,

227 Tân Lộc, P. Phước Hòa, Tx. Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu,
do Viện phụ Hội Trưởng M. Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn chủ sự.
Sau đó an táng tại nghĩa trang của Đan viện Phước Sơn.

Kính xin Quí Cha, Quí Tu sĩ nam nữ và mọi người
cầu nguyện cho Viện Phụ sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Kính báo

M. Gioan Thánh Giá LÊ VĂN ĐOÀN
Viện phụ Hội Trưởng

ĐÔI NÉT TIỂU SỬ
Viện phụ M. Gioan VƯƠNG ĐÌNH LÂM
Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1930, tại Giáo xứ Thọ Ninh, Giáo phận Vinh
Vào đệ tử viện Phước Sơn, ngày 21 tháng 03 năm 1946
Vào tập viện, ngày 20 tháng 08 năm 1950
Khấn dòng, ngày 20 tháng 08 năm 1952
Linh mục, ngày 20 tháng 08 năm 1955
Viện phụ Đan viện Phước Sơn & Viện phụ Hội trưởng Hội Dòng Xitô Thánh Gia, từ ngày 21 tháng 03 năm 1970 đến ngày 30 tháng 10 năm 2005.
Năm 2007 - 2012 phục vụ tại Cộng đoàn thánh Giuse, California, Hoa Kỳ.
Năm 2012 đến 2019 hưu dưỡng tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...