20/07/2017
2688
Xin chúc mừng Quí Cha Mới
Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Quí Cha Mới để có thể chu toàn sứ vụ đã lãnh nhận 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...