13/03/2023
583
Gx. Thái Hòa, sáng 12.03.2023 – Đã có 120 Gia trưởng của các giáo x trong giáo ht Hòa Thanh v tham d buổi sinh hoạt và tĩnh tâm mùa chay.
 
Đây là dịp tốt để chun b tâm hn cho anh em gii Gia Trưởng trong giáo ht sng tinh thn Mùa Chay Thánh và nhm thúc đẩy sng ch đề mc v : Hip Hành : Hip Thông -Tham Gia - S v nơi Giáo x , Gia đình và Hi đoàn.

M đầu đợt tĩnh tâm, cha Giuse Phm Đình Hin ( chánh x gx Thanh Hóa chia s Li Chúa. Ngài mi gi mi thành viên gia trưởng hướng ti ch đề: Hip Hành ca Giáo hi và vai trò ca Gii Gia trưởng. Điều cn phi có nơi mỗi Gia trưởng đó là lòng nhit thành đồng hành cùng nhau, tiếp xúc và mi gi nhng anh em đang còn theo con đường ti li biết trở về cùng Chúa; Biết t xem li chính mình, sa cha nhng thiếu sót, và nên dùng nhng li nói nh nhàng, phù hp để người anh em nhn ra mà có th thay đổi cách sng và lối suy nghĩ.
Nhng li chia s chân tình và vi các câu chuyn minh ha mà cha Giuse đã tng gp và hướng dn đã giúp mi người d dàng hiu và đón nhn nhng ý din đạt ca cha.

Đúng 10 gi 45, anh em Gia trưởng chào đón cha Phaolô Nguyn Trng Xuân ( Qun ht Hòa Thanh), cha Giuse Đỗ Đức Trí (Trưởng ban Hun giáo Gp Xuân Lc), cha Vinh Sơn Đỗ Minh Thăng ( Đặc tránh gii Gia Trưởng ht Hòa Thanh).
Ông trưởng gii Gia trưởng Giáo ht đã có li chào mng quý cha cùng tt c anh em các giáo x đã v hi ng và tĩnh tâm.
 
Cha đặc trách Vinh Sơn chia sẻ với anh em Gia trưởng xoay quanh vn đề : Vai trò ca Gia trưởng. Anh em gia trưởng cùng nhau Hip Thông - Tham Gia - S v; Gp g - Lng Nghe - Phân Định, cùng nhau đi trên con đường phc v Đức Giêsu. Để hip thông cn tôn trng s khác bit và duy trì s hip nht, không ai b loi tr, b coi thường cũng không ai th động hay dng dưng nhưng tt c cùng nhau tích cc tham gia s v ca mình. T b cái tôi ca mình để là người phc v Giáo hi mt cách tt nht. Công tác tông đồ giúp nuôi dưỡng Đức Tin ca mỗi người được hoàn thin hơn. Các Gia trưởng cn thường xuyên gp g trc tiếp, chia s nhng thách đố khó khăn vi nhau, lng nghe nhau bng con tim vi thái độ bình tĩnh, kiên nhn và đưa ra nhng quyết định phc v giáo hi dưới ánh sáng Phúc Âm mà Chúa đã dn li ch dy.
Mi người cùng lng nghe, chia s cho nhau và đã thu hiu .

Bui tĩnh tâm kết thúc vi gi Chu Thánh Th do Cha Chánh xứ Thái Hòa - Giuse Đỗ Đức Trí.
Sau gi Chu Thánh Th, anh em cùng chung vui tình huynh đệ bên mâm cơm hiệp thông.

Tin, ảnh: Châu Lâm - MVTT hạt Hòa Thanh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...