01/01/2018
1757

LỄ HIỂN LINH
(08.01.2018)

Anh chị em thân mến,
Lễ Hiển Linh tỏ bày Đức Kitô là Đấng cứu độ toàn thể nhân loại. Dân ngoại được thông phần lời hứa của Thiên Chúa với Israel. Chúng ta cảm tạ tình thương khôn cùng của Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:
  1. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức về sứ mạng truyền giáo của mình, tích cực sống đức tin và đức ái, để cuộc sống mỗi người tỏa rạng ánh sáng Tin Mừng.
  2. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi”. Xin cho công cuộc Đại Kết của Hội Thánh được tiến triển, để mọi người cùng tin nhận Đức Kitô, sớm được hiệp nhất như lòng Chúa ước mong.
  3. Cầu cho các tôn giáo thiểu số tại Á Châu. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các Kitô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại các nước Á Châu, được hoàn toàn tự do thực hành niềm tin của mình.
  4. Chúng tôi đến để triều bái Người”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống đức thờ phượng qua việc thực thi Lời Chúa, siêng năng dự lễ và sốt sắng chầu Thánh Thể, để đức tin của chúng ta ngày thêm bừng cháy.
Lạy Chúa, Chúa hằng muốn cứu độ mọi người trong Đức Kitô, Con Chúa; Xin sai Thánh Thần quy tụ muôn dân trong Hội Thánh duy nhất, để muôn người được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...