28/12/2018
1233
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
NGÀY CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
(01.01.2019)
Anh chị em thân mến,
Khi mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Hội Thánh thiết tha khẩn cầu ơn bình an cho nhân loại và đặt Năm Mới trong sự chở che của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương Hòa Bình, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:
  1. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu trong năm mới này được tăng triển trong đức tin, đức cậy và nhiệt thành sống đức ái, để trở nên dấu chỉ sống động về tình thương và bình an của Chúa cho thế giới.
  2. Đức Maria sinh hạ Hoàng Tử Hòa Bình”. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia đang bị tàn phá bởi chiến tranh và hận thù biết thành tâm tìm kiếm những giải pháp tích cực, để người dân được an cư, lạc nghiệp mà vui hưởng cuộc sống Chúa ban.
  3. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”. Xin cho mọi người trong đất nước chúng ta biết yêu thương, tôn trọng và nghĩ đến lợi ích của nhau, để mọi người, mọi nhà được an vui và hạnh phúc trong năm mới này.  
  4. Mẹ Maria hằng ghi nhớ những sự ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Xin cho chúng ta biết kín múc tình yêu và bình an nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày và nỗ lực gieo trồng bình an và niềm vui nơi gia đình và trong tâm hồn mọi người.
Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ của Con Chúa và làm Mẹ của chúng con; Xin cho chúng con luôn sống dưới sự chăm sóc của Người, để an vui tiến bước trên đường thánh thiện mà đạt tới Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...