18/09/2017
2412
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
(24.9.2017)
Anh chị em thân mến,
Tình thương và lòng quảng đại của Chúa dành cho chúng ta vượt xa mọi hiểu biết và lý lẽ của con người. Tin vào tình thương vô biên của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Ông sai họ đến vườn của ông”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh có trái tim bừng cháy lòng mến Chúa - yêu người, để các ngài vừa thiết tha, vừa không ngại nhọc nhằn vì phần rỗi các linh hồn.
2. Ông chủ nói: “Hãy đi làm vườn nho cho ta”. Xin cho anh chị em tông đồ giáo dân không ngừng thánh hóa bản thân, nhiệt thành chu toàn công việc được trao/ và cảm nhận Thiên Chúa luôn yêu thương, nâng đỡ mình.
3. “Hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót”. Xin cho ngày càng có nhiều Kitô hữu được Chúa thôi thúc/ hiến mình phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi, để làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa được lan rộng khắp nơi.
4. “Đối với tôi, sống là Đức Kitô”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta ngày càng vững tin nơi Chúa: biết từ bỏ ý mình để thực thi ý Chúa, biết hy sinh bản thân để hiến mình phục vụ tha nhân.
Lạy Thiên Chúa tình yêu, Chúa hằng tuôn đổ trên con cái Chúa muôn ân huệ lạ lùng. Xin cho chúng con biết dùng cuộc đời phục vụ tha nhân, mà kết thành bài ca chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...