10/03/2015
22883

DANH SÁCH QUÍ ĐỨC CHA, QUÍ CHA ĐÃ QUA ĐỜI
 
Stt D/xưng T/Thánh Họ và Tên Qua đời  Giáo Xứ Giáo hạt
1 Đức cha Giuse Lê Văn Ấn 17/06/1974 TGM Xuân Lộc
2 Cha Giuse Vũ Suý Ba 29/02/1983 Hưu Phát Diệm Sài Gòn
3 Cha Giuse Khổng Năng Bao 22/07/2015 Trụ sở An dưỡng Phát Diệm Sài Gòn
4 Cha Gioan Bt. Ngô Văn Bao 18/07/2013 Russeykeo Xuân Lộc
5 Cha Gioan Bt. Đoàn Như Bách 23/03/1979 Túc trưng Túc Trưng
6 Cha Đaminh Đinh Xuân Bách 27/05/1990 Bùi Thái Tân Mai
7 Cha Đaminh Nguyễn Đại Bàng 28/01/1984 Hoà Bình Hoà Thanh
8 Cha Pascal Vũ Hoàng Bát 23/09/1999 Phát Hải Gia Kiệm
9 Cha Giuse Trần Trọng Báu 31/10/1986 Văn Hải Long Thành
10 Cha Đaminh Nguyễn Văn Báu 27/05/1983 Bắc Ninh Sài Gòn
11 Cha Gioan Bt. Nguyễn Tiến Biền 11/11/1979 Thủ Đức (Hưu) Sài Gòn
12 Cha Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình 21/08/2014 Hòa Hiệp Hố Nai
13 Cha Giuse Maria Trần Văn Bình 20/04/2009 Bình Thới Sài Gòn
14 Cha Antôn Nguyễn Hồng Cẩm 11/10/1978 Thanh Hoá Hoà Thanh
15 Cha Giuse Nguyễn Đức Cần 20/06/1985 Ba Đông Hố Nai
16 Cha Augustinô Nguyễn Khắc Cần 11/05/1995 Thiên Bình Long Thành
17 Cha Antôn Phạm Văn Chất 08/06/1971 Nam Hà Xuân Lộc
18 Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu 20/02/2015 Nhà Hưu Giáo phận  
19 Cha Phaolô. Bường Nguyễn Văn Châu, OSB 17/03/2015 Đv. Biển Đức-Thiên Bình Long Thành
20 Cha Giuse Đinh Đức Chăm 10/05/1972 Võ Dõng Gia Kiệm
21 Cha Giuse Trần Quang Chiểu 24/11/2007 Tân Yên Gia Kiệm
22 Cha Giuse Trần Đạo Chu 08/08/1999 Gia Yên Gia Kiệm
23 Cha Giuse Hoàng Văn Chuẩn 10/08/1967 Đại Lộ Hố Nai
24 Cha Gioan Bt. Nguyễn Thái Chưởng 30/03/1982 Xuân Trà Hố Nai
25 Cha Casimir Hồ Thiên Cung, OCist 22/06/1993 Xitô Phước Lý Phước Lý
26 Cha Giuse Nguyễn Văn Cung 02/09/2016 Tam Thái Xuân Lộc
27 Cha Giuse Bùi Đức Cường 07/01/1984 TGM (Hưu) Xuân Lộc
28 Cha Đaminh Cao Minh Cường, SDD 01/12/1975 Thánh Gia Xuân Lộc
29 Cha Augustinô Võ Ngọc Cường 27/01/1994 Bạch Lâm (Hưu) Gia Kiệm
30 Cha Đaminh Đinh Minh Diệm 01/04/1998 Tân Mai Tân Mai
31 Cha Phanxicô X. Vũ Cát Đại 19/02/1991 Kim Thượng Gia Kiệm
32 Cha Antôn Nguyễn Tứ Đại 11/02/2001 Nghĩa Sơn Biên Hoà
33 Cha Đaminh Đinh Cao Đàm 9/6/2011 Xuân Bình Xuân Lộc
34 Cha Phanxicô X. Nguyễn Cao Đẳng 28/12/1989 Quảng Biên (Hưu) Phú Thịnh
35 Cha Gioan Bt. Vũ Thiện Để 14/09/1989 Xuân Trà Hố Nai
36 Cha Anrê Đoàn Thanh Điện 07/05/2008 Bùi Chu Phú Thịnh
37 Cha Giuse Đoàn Văn Điện 18/01/1976 Đại Lộ Hố Nai
38 Cha Gioakim Nguyễn Định, CSsR 28/01/2007 Phú Dòng Túc Trưng
39 Cha Vinhsơn Phạm Khắc Đoan 20/04/1982 Thủ Đức Sài Gòn
40 Cha Augustinô Nguyễn Bích Đông 10/11/1991 Phúc Nhạc Gia Kiệm
41 Cha Augustinô Vũ Hồng Đức 13/05/2016 Văn Hải Long Thành
42 Cha Phaolô Đặng Hùng Đức 28/11/1980 Long Thành Long Thành
43 Cha Đaminh Nguyễn Văn Đức 12/04/1976 Bắc Minh Phước Lý
44 Cha Gioakim Vũ Kim Đương 10/18/2011 Cẩm Tân Xuân Lộc
45 Cha Giuse Nguyễn Minh Đường 02/10/1970 Hà Nội Hố Nai
46 Cha Antôn Khổng Tiên Giác 21/02/2014 Kim Thượng Gia Kiệm
47 Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Hai 27/01/2017 Hiền Hoà Long Thành
48 Cha Gioan Bt. Nguyễn Thanh Hải 20/01/2004 Đại Lộ Hố Nai
49 Cha Phêrô Phạm Ngọc Hảo, SSS 5/19/2011 Hải Dương Hố Nai
50 Cha Đaminh Đỗ Đức Hân 22/11/1982 Đại Điền Phước Lý
51 Cha Phêrô Đoàn Quang Hàm 16/02/1996 Long Thuận Xuân Lộc
52 Cha Gioan Bt. Đinh Đức Hậu 03/12/2013 Xuân Mỹ Xuân Lộc
53 Cha Martinô Trần Quốc Hậu 19/11/2013 Trung Ngãi Xuân Lộc
54 Cha Giuse Đinh Xuân Hiên, SDB 22/08/2004 Đức Huy Gia Kiệm
55 Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiền 08/05/1991 Thánh Tâm Hố Nai
56 Cha Giuse Phan Thanh Hiền 12/01/2012 Tâm An An Bình
57 Cha Vinhsơn Mai Cao Hiển, OP 01/02/1973 Thánh Tâm Hố Nai
58 Cha Đaminh Nguyễn Quang Hiển 15/01/2007 Bắc Thần Phước Lý
59 Cha Giuse Vũ Sỹ Hiệp 12/10/1979 Trà Cổ Phú Thịnh
60 Cha Antôn Nguyễn Đức Hiếu, OP 22/04/2009 Tân Hiệp Long Thành
61 Cha Đaminh Phạm Khắc Hiếu 13/05/1976 Gia Cốc Hố Nai
62 Cha Gioakim Nguyễn Hữu Hoá 01/12/2000 MTG  Xuân Lộc (Hưu) Hố Nai
63 Cha Matthêu Phạm Văn Hoá, CMC 21/03/1987 Đồng Công Sài Gòn
64 Cha Giuse Phạm Hiệp Hoà 15/02/1992 Bình Hải Biên Hoà
65 Cha Giuse Phan Thái Hòa, CM 31/05/2016 Đức Thắng Túc Trưng
66 Cha Luis Trần Công Hoan 25/05/1980 Duyên Lãng Xuân Lộc
67 Cha Giuse Phạm Ngọc Hoan 09/07/2009 Bắc Hải Hố Nai
68 Cha Đaminh Thân Trọng Hoan 12/05/2005 nhà hưu Chí Hoà Sài Gòn
69 Cha Antôn Ngô Đức Hoạt 07/06/1989 Võ Dõng Gia Kiệm
70 Cha Anrê Hà Thanh Hoành 25/04/1995 Suối Cát Xuân Lộc
71 Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ, OP 19/04/2009 Đền Martin Hố Nai
72 Cha Matthêu Trịnh Tấn Hớn 25/05/1977 Bình Triệu Sài Gòn
73 Cha Giuse Đỗ Đức Huấn 22/09/1981 Thủ Đức Sài Gòn
74 Cha Antôn Nguyễn  Văn Huề 22/07/1992 Long Phước Long Thành
75 Cha Giuse Nguyễn Hữu Huệ 12/06/1985 Thanh Bình An Bình
76 Cha Gioan Bt. Nguyễn Đình Huyên 08/03/1994 Xitô Phước Lý Phước Lý
77 Cha Giuse Phạm Phúc Huyền 23/08/1993 Đaminh Tân Mai
78 Cha Đaminh Nguyễn Thượng Huyền 28/09/1973 Thủ Đức Sài Gòn
79 Cha Bênađô Đỗ Anh Huynh 31/03/1971 Thanh Sơn Gia Kiệm
80 Cha Micae Bùi Đức Huỳnh 22/09/1984 Phúc Hải Biên Hoà
81 Cha Phêrô Vũ Văn Huỳnh 20/05/2001 Bạch Lâm Gia Kiệm
82 Cha Bênêđictô Nguyễn Hưng 13/05/2012 Toà Giám mục Xuân Lộc
83 Cha Giuse Nguyễn Trung Hưng 25/01/2015 Đức Long Gia Kiệm
84 Cha Giuse Đào Thanh Hương 10/05/1998 Trung Nghĩa Xuân Lộc
85 Cha Augustinô M. Đặng Ngọc Hưởng, CMC 27/12/2009 Giang Điền Phú Thịnh
86 Cha Phêrô Nguyễn Khang Hy 17/03/1991 Tân Mai Tân Mai
87 Cha Giuse Phạm Văn Hy 13/01/1970 Kẻ Sặt Hố Nai
88 Cha Đaminh Phạm Quang Khanh 6/22/1961 Thuận Hoà Biên Hoà
89 Cha Đaminh Phạm Sỹ Khiêm 22/07/1988 Lộc Lâm Hố Nai
90 Cha Đaminh Lương Thiện Khuyến 15/04/1967 Thái Lạc Long Thành
91 Cha Đaminh Lê Đình Kiểm 02/07/1969 Kẻ sặt Hố Nai
92 Cha Micae Nguyễn Hữu Kiều 21/09/2010 Núi Đỏ Xuân Lộc
93 Cha Matthêu Phạm Hảo Kỳ 31/05/1994 Ninh Phát Gia Kiệm
94 Cha Đaminh Nguyễn Hữu Kỳ, OP 22/01/1994 Đền Martin Hố Nai
95 Cha Đaminh Nguyễn Hồng Lạc 26/11/1985 Tân Bắc Phú Thịnh
96 Cha Antôn Trần Ngọc Lạc 17/09/1975 Phúc Nhạc Gia Kiệm
97 Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng 22/02/1988 TGM Xuân Lộc
98 Cha Vinhsơn Trần Văn Lập 17/07/1969 Nghĩa Mỹ Phước Lý
99 Cha Matthêu Chu Thanh Liêm 30/04/2005 Nagia Sài Gòn
100 Cha Phêrô Nguyễn Linh 22/09/1990 Tân Vinh Biên Hoà
101 Cha Đaminh Phạm Bá Linh 03/02/1980 Phú Tảo Hố Nai
102 Cha Rôcô Trần Hữu Linh 08/09/1985 CĐ Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng
103 Cha Bênađô Nguyễn Đình Long, OCist 03/04/1988 Xitô Phước Lý Long Thành
104 Cha Gioan Bt. Nguyễn Cao Lộc 19/10/2015 Nhà Chung Tổng Gp. Huế  
105 Cha Gioan Bt. Trương Vĩnh Lợi 19/10/1969 Bắc Hải Hố Nai
106 Cha Gioan Nguyễn Văn Luận, OCist 18/10/1988 Xitô Phước Lý Phước Lý
107 Cha Gioakim Hồ Quang Luật 15/03/2010 Russeykeo Xuân Lộc
108 Cha Phêrô Trần Quang Lưu 21/09/1987 Hoà Bình Hoà Thanh
109 Cha Giuse Nguyễn Hương Mạch 05/01/2007 Nhà hưu Bắc Ninh Sài Gòn
110 Cha Giuse Nguyễn Khắc Mẫn 10/07/1965 Vĩnh Phước Phước Lý
111 Cha Longinô Nguyễn Thới Mậu 28/06/2008 Bến Gỗ Biên Hoà
112 Cha Philipphê Lê Phước Minh 18/02/2010 Tân Xuân Xuân Lộc
113 Cha Phêrô Trần Quang Minh 15/11/1987 TGM (Hưu) Xuân Lộc
114 Cha Antôn Vũ Quang Minh 17/06/2000 La Ngà Túc Trưng
115 Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh 12/05/2005 Kẻ Sặt Hố Nai
116 Cha Đaminh Mai Khắc Mưu 06/03/1984 Bảo Thị Xuân Lộc
117 Cha Đaminh Hoàng Tế Mỹ 08/12/1972 Dốc Mơ Gia Kiệm
118 Cha Phêrô Trần Đức Nam 18/11/1988 Tam Phú Túc Trưng
119 Cha Giuse Nguyễn Hương Nam 19/10/1984 Tâm An An Bình
120 Cha Giuse Nguyễn Ngà 05/04/2001 TGM Xuân Lộc Xuân Lộc
121 Cha Inhaxiô Trần Ngân, OCist 06/01/2011 Đv. Phước Lý Phước Lý
122 Cha Đaminh Nguyễn Đức Nghi 14/04/2005 Tân Bình Phú Thịnh
123 Cha Augustinô Phạm Khắc Nghiễm 13/01/1982 Thái Hiệp Biên Hoà
124 Cha Phaolô Phạm Ngọc 18/06/1972 Bùi Thái Tân Mai
125 Cha Giuse Maria Nguyễn Kim Ngôn 14/01/2016 Dốc Mơ Gia Kiệm
126 Cha Giuse M. Nguyễn Bá Nguyên 29/03/1987 Mẫu Tâm Gia Kiệm
127 Cha Đaminh Phạm Đức Nguyên 02/04/1999 Đức Bình  
128 Cha Đaminh Trần Văn Nguyện 07/12/2008 Thiên Ân Long Thành
129 Cha Giuse Nguyễn Văn Ngự 28/11/2003 Bắc Hoà Phú Thịnh
130 Cha Đaminh Dương Thanh Nhã 24/12/1996 Long Phước Long Thành
131 Cha Gioan Bt. Trần Ngũ Nhạc 04/09/1983 TH NT-TC Gia Kiệm
132 Cha Giuse Vũ Văn Nhậm 09/06/1983 Phúc Lâm Hố Nai
133 Cha Phêrô Phạm Chí Nhân 20/09/1967 Tân Yên Gia Kiệm
134 Cha Sêbastianô Nguyễn Duy Nhật 17/11/2005 Thái Xuân Xuân Lộc
135 Đức cha Phaolô M. Nguyễn Minh Nhật 17/01/2007 TGM Xuân Lộc Xuân Lộc
136 Cha Gioan Phạm Đình Nhu 13/03/2017 Nhà Hưu Phát Diệm -Sài Gòn  
137 Cha Gioan Bt. Nguyễn Đức Nhuận 18/12/1977 Nam Hải Hố Nai
138 Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường 17/07/2001 Mỹ Hội Phước Lý
139 Cha Placiđô Nguyễn Tấn Phát, OSB 30/10/1989 ĐV Thiên Bình Long Thành
140 Cha Đaminh Dương Văn Phi 11/10/1966 Kim Bích Hố Nai
141 Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong 18/02/2003 Sài Quất Hoà Thanh
142 Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phúc 29/08/1967 Ba Đông Hố Nai
143 Cha Antôn Bùi  Vĩnh Phước 00/04/1988 Thủ Đức Sài Gòn
144 Cha Rôcô Đinh Hữu Phương 12/01/2001 Phúc Hải Biên Hoà
145 Cha Phêrô Phạm Thanh Quốc, CSsR 03/11/2013 Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
146 Cha Giuse Đặng Văn Quy, SSS 25/07/2014 Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai
147 Cha Augustinô Phạm Hữu Quyền 29/04/1972 Bùi Hiệp Tân Mai
148 Cha Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quý 19/02/2014 Lạc Sơn Gia Kiệm
149 Cha Giuse Vũ Ngọc Quý 15/11/1998 TGM (Hưu) Xuân Lộc
150 Cha Hiêrônimô Đàm Quang Quý 14/03/1982 Bắc Hải Hố Nai
151 Cha Antôn Nguyễn Trọng Quý 10/02/2009 Lai Ổn Hòa Thanh
152 Cha Giuse Mai Xuân Quý 17/02/1994 Sài Gòn (Hưu) Sài Gòn
153 Cha Đaminh Nguyễn Quang Ruyệt 30/01/1982 Kim Bích (Hưu) Hố Nai
154 Cha Stêphanô Phan Sâm 21/12/2008 Đông Hoà Biên Hoà
155 Cha Gioan Bt. Nguyễn Văn Sâm, OP 21/06/2012 Cđ. Đaminh-Hà Nội Hố Nai
156 Cha Gioan Bt. Trần Viết Sắc 12/06/1976 Thanh Hoá Hoà Thanh
157 Cha Giuse Nguyễn Kim Sơn 01/10/2010 Xuân Lộc Xuân Lộc
158 Cha Giuse Tô Đình Sơn 30/09/1995 Thống Nhất Túc Trưng
159 Cha Tôma Nguyễn Văn Sum 24/10/2006 Biên Hoà Biên Hoà
160 Cha Giuse Phạm Đức Sự 29/05/1991 Ngọc Đồng Hoà Thanh
161 Cha Giuse Nguyễn Văn Tạ 15/09/1995 Thủ Đức Sài Gòn
162 Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm 25/05/1975 Hải Dương Hố Nai
163 Cha Đaminh Đặng Đình Tân 17/08/1970 Bùi Vĩnh Tân Mai
164 Cha Phanxicô X. Phạm Sĩ Tăng 13/09/1998 Tam Thái Xuân Lộc
165 Cha Giêrađô Phạm Anh Thái 20/05/1996 Vĩnh Phước Phước Lý
166 Cha Gioan Bt. Đinh Văn Thám 18/07/2008 Hiệp Lực Xuân Lộc
167 Cha Phêrô Nguyễn Hồng Thanh 26/09/1986 Bạch Lâm Gia Kiệm
168 Cha Vinhsơn Đoàn Kim Thanh 18/08/2001 Bùi Vĩnh Tân Mai
169 Cha Giacôbê Trần Chính Thành 30/10/2008 Bình Minh Gia Kiệm
170 Cha Đaminh Nguyễn Trung Thành 28/02/2002 Thái Hoà Hoà Thanh
171 Cha Phêrô Nguyễn Văn Thảnh 29/07/2004 Thiết Nham Phước Lý
172 Cha Gioakim Vũ Hữu Thể 12/10/1990 Đức Long Gia Kiệm
173 Cha Giuse Nguyễn Bá Thi 28/06/1994 Thủ Đức Sài Gòn
174 Cha Gioan Bt. Phạm Hưng Thi 25/05/1971 Lộ Đức Hoà Thanh
175 Cha Phêrô Trần Văn Thì 00/11/1977 Chí Hoà (Hưu) Sài Gòn
176 Cha Giuse Maria Nguyễn Vinh Thiên 18/08/2013 Lộ Đức Hoà Thanh
177 Cha Tôma Lê Văn Thiện 25/10/1987 Đaminh TĐ  
178 Cha Phêrô Nguyễn Chính Thiết 05/01/1976 Bảo Thị Xuân Lộc
179 Cha Giuse M. Phạm Quang Thiều 26/11/2004 Ngọc Lâm Phương Lâm
180 Cha Gioan Bt. Trần Ngọc Thọ 07/07/1977 Kim Bích Hố Nai
181 Cha Giuse Vũ Anh Thu 29/06/2004 Dầu Giây An Bình
182 Cha Phêrô Trịnh Thiên Thu 10/31/2011 Cđ/ Naza Thủ Đức
183 Cha Giuse Hoàng Trọng Thu 29/08/2000 An Bình Biên Hoà
184 Cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu 05/07/2007 Hiền Đức Long Thành
185 Cha Gioan Vũ Anh Thuấn 02/04/2014 Trà Cổ Phú Thịnh
186 Cha Đaminh Hoàng Bình Thuận, OP 14/06/2014 Đền Martin Hố Nai
187 Cha Antôn Nguyễn Văn Thuỷ 11/07/1995 Thiên Trợ Long Thành
188 Cha Phanxicô X. Đinh Quốc Thuỵ 16/04/1996 Ngũ Phúc Hoà Thanh
189 Cha Phanxicô X. Mai Bảo Thư, OP 17/09/2002 Đền Martin Hố Nai
190 Cha Phêrô Vũ Trọng Thư 13/02/1982 Bắc Hải (Hưu) Hố Nai
191 Cha Giuse Trần Công Thưởng 22/01/1994 Hiền Hoà Long Thành
192 Cha Đaminh Hoàng Văn Tiên 25/06/2006 Ngô Xá Hoà Thanh
193 Cha Phêrô Nguyễn Xuân Tín 09/09/2000 Tân Mai Tân Mai
194 Cha Giuse Ngô Văn Tố 27/03/2001 Thủ Đức Sài Gòn
195 Cha Gioan Bt. Nguyễn Công Tứ 12/12/1975 Túc Trưng Túc Trưng
196 Cha Hiêrônimô Phạm Quang Tự, OP 07/12/2007 Đền thánh Martin Hố Nai
197 Cha Đaminh Trần Ngọc Trác 03/11/1981 Duyên Lãng Xuân Lộc
198 Cha Giuse Nguyễn Võ Trang 02/08/1997 Tân Lộc Tân Mai
199 Cha Phaolô Nguyễn Minh Tri 03/05/1990 TGM Sài Gòn Sài Gòn
200 Cha Tôma Nguyễn Đức Triêm 04/10/1971 Đông Khê  
201 Cha Giuse Bùi Hiền Triết, OP 30/08/2004 Đền Martin Hố Nai
202 Cha Philipphê Phan Chu Trinh, CMC 10/09/1990 Đồng Phát Phú Thịnh
203 Cha Giuse Trần Đình Trọng 18/06/1974 Mẫu Tâm  
204 Cha Giuse Lâm Quang Trọng 27/07/1986 Chính Toà Xuân Lộc
205 Cha Giuse Phạm Thanh Trúc 23/10/1999 Đức Long Gia Kiệm
206 Cha Giuse Phạm Tuấn 09/11/1968 Bình An  
207 Cha Micae Nguyễn Khắc Tuần, OP 17/03/1999 Đền Martin Hố Nai
208 Cha Micae Hoàng Đức Tụng 10/12/1990 Nữ Tỳ Thánh Thể  
209 Cha Tôma Trần Ngọc Tuý, OP 11/06/2013 Đền Martin Hố Nai
210 Cha Đaminh Đỗ Mạnh Tuyên 16/09/1982 Bùi Đức Tân Mai
211 Cha Emmanuel.Triệu Chu Kim Tuyến, OCist 04/05/1987 Xitô Phước Lý Phước Lý
212 Cha Giuse M. Phạm Ngọc Tuyến 16/05/1995 Tân Thành Phú Thịnh
213 Cha Giuse Đỗ Quang Tuyến 16/03/2006 Thọ Lâm Phương Lâm
214 Cha Giuse M. Phạm Quang Tuyến 21/11/1998 Dòng NTCGLM Hoà Thanh
215 Cha Gioan Maria Phạm Quang Tự  04/08/2012 Đaminh (Hưu) Tân Mai
216 Cha Giuse Trần Đình Vận 21/06/1986 Dốc Mơ Gia Kiệm
217 Cha Giuse Vũ Hữu Văn 13/01/1983 Thanh Sơn Gia Kiệm
218 Cha Gioan Bt. Nguyễn Hoa Viên 24/02/2004 Phước Khánh Phước Lý
219 Cha Gioan Bt. Thân Văn Vinh 03/08/2013 Thiết  Nham Phước Lý
220 Cha Augustinô Đinh Xuân Vinh 17/04/1995 Thiên Bình Long Thành
221 Cha Giuse Nguyễn Gia Vĩnh 10/05/1981 Tân Mai Tân Mai
222 Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh 03/04/2002 Thái Xuân Xuân Lộc
223 Cha Giuse Nguyễn Văn Vịnh 05/11/1989 Chính Toà Xuân Lộc
224 Cha Giuse M. Trần Quang 06/02/2005 Thái Lạc Long Thành
225 Cha Đaminh Thân Toàn 30/01/1998 Thủ Đức (Hưu) Sài Gòn
226 Cha Joseph Vulliez (MEP)   16/04/1975 Thống Nhất Túc Trưng
227 Cha Antôn Lê Hoàng Yến 13/09/1990 Biên Hoà Biên Hoà
228 Cha Gioan Bt. Vũ Ngọc Yến 25/04/2006 Bạch Lâm Gia Kiệm
229 Cha Giuse Vũ Văn Nhuần 01/08/2017 Cẩm Tân Xuân Lộc
230 Cha Giuse Trần Ngọc Tâm 25/11/2017 Xuân Đức An Bình
231 Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng 30/06/2018 Thánh Mẫu Túc Trưng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...