10/03/2015
19838

STT T.Thánh Họ và Tên Qua đời  Giáo Xứ Giáo hạt
1 Đaminh Phạm Quang  Khanh 22.06.1961 Thuận Hoà  Biên Hoà 
2 Giuse Nguyễn Khắc  Mẫn 10.07.1965 Vĩnh Phước Phước Lý 
3 Đaminh  Dương Văn  Phi  11.10.1966 Kim Bích  Hố Nai 
4 Đaminh  Lương Thiện  Khuyến  15.04.1967 Thái Lạc  Long Thành
5 Giuse  Hoàng Văn  Chuẩn 10.08.1967 Đại Lộ Hố Nai
6 Giacôbê  Nguyễn Hồng  Phúc  29.08.1967 Ba Đông  Hố Nai
7 Phêrô  Phạm Chí  Nhân  20.09.1967 Tân Yên  Gia Kiệm 
8 Giuse  Phạm Tuấn  Tú  09.11.1968 Bình An 
9 Đaminh  Lê Đình  Kiểm  02.07.1969 Kẻ sặt  Hố Nai
10 Vinhsơn  Trần Văn  Lập  17.07.1969 Nghĩa Mỹ  Phước Lý
11 Gioan Bt. Trương Vĩnh  Lợi  19.10.1969 Bắc Hải  Hố Nai
12 Giuse  Phạm Văn  Hy  13.01.1970 Kẻ Sặt  Hố Nai
13 Đaminh  Đặng Đình  Tân  17.08.1970 Bùi Vĩnh  Tân Mai
14 Giuse  Nguyễn Minh  Đường  02.10.1970 Hà Nội  Hố Nai
15 Bênađô  Đỗ Anh  Huynh 31.03.1971 Thanh Sơn  Gia Kiệm 
16 Gioan Bt. Phạm Hưng  Thi  25.05.1971 Lộ Đức  Hoà Thanh
17 Antôn  Phạm Văn  Chất  08.06.1971 Nam Hà  Xuân Lộc
18 Tôma  Nguyễn Đức  Triêm  04.10.1971 Đông Khê 
19 Augustinô Phạm Hữu  Quyền  29.04.1972 Bùi Hiệp  Tân Mai
20 Giuse  Đinh Đức  Chăm  10.05.1972 Võ Dõng  Gia Kiệm
21 Phaolô  Phạm  Ngọc  18.06.1972 Bùi Thái  Tân Mai
22 Đaminh  Hoàng Tế  Mỹ  08.12.1972 Dốc Mơ  Gia Kiệm
23 Vinhsơn  Mai Cao  Hiển, OP 01.02.1973 Thánh Tâm  Hố Nai 
24 Đaminh  Nguyễn Thượng  Huyền  28.09.1973 Thủ Đức  Sài Gòn 
25 Giuse Lê Văn  Ấn  17.06.1974 TGM Xuân Lộc
26 Giuse  Trần Đình  Trọng  18.06.1974 Mẫu Tâm 
27 Joseph Vulliez 16.04.1975 Thống Nhất Túc Trưng
28 Giuse  Nguyễn Thanh  Tâm  25.05.1975 Hải Dương  Hố Nai
29 Antôn  Trần Ngọc  Lạc 17.09.1975 Phúc Nhạc  Gia Kiệm 
30 Đaminh  Cao Minh  Cường, SDD 01.12.1975 Thánh Gia  Xuân Lộc 
31 Gioan Bt. Nguyễn Công  Tứ  12.12.1975 Túc Trưng  Túc Trưng 
32 Phêrô  Nguyễn Chính  Thiết  05.01.1976 Bảo Thị  Xuân Lộc 
33 Giuse  Đoàn Văn  Điện  18.01.1976 Đại Lộ  Hố Nai
34 Đaminh Nguyễn Văn Đức 12.04.1976 Bắc Minh Phước Lý 
35 Đaminh  Phạm Khắc  Hiếu  13.05.1976 Gia Cốc  Hố Nai 
36 Gioan Bt. Trần Viết  Sắc  12.06.1976 Thanh Hoá  Hoà Thanh
37 Matthêu  Trịnh Tấn Hớn  25.05.1977 Bình Triệu  Sài Gòn
38 Gioan Bt. Trần Ngọc  Thọ  07.07.1977 Kim Bích  Hố Nai
39 Phêrô  Trần Văn  Thì  00-11-1977 Chí Hoà (Hưu) Sài Gòn 
40 Gioan Bt. Nguyễn Đức  Nhuận  18.12.1977 Nam Hải  Hố Nai
41 Antôn  Nguyễn Hồng  Cẩm  11.10.1978 Thanh Hoá  Hoà Thanh
42 Gioan Bt. Đoàn Như  Bách  23.03.1979 Túc trưng  Túc Trưng 
43 Giuse  Vũ Sỹ  Hiệp  12.10.1979 Trà Cổ  Phú Thịnh 
44 Gioan Bt. Nguyễn Tiến  Biền  11.11.1979 Thủ Đức (Hưu) Sài Gòn 
45 Đaminh  Phạm Bá  Linh  03.02.1980 Phú Tảo  Hố Nai 
46 Lu-y  Trần Công  Hoan  25.05.1980 Duyên Lãng Xuân Lộc
47 Phaolô  Đặng Hùng  Đức  28.11.1980 Long Thành  Long Thành 
48 Đaminh  Trần Ngọc  Trác  03.11.1981 Duyên Lãng  Xuân Lộc 
49 Giuse  Nguyễn Gia  Vĩnh  10.05.1981 Tân Mai Tân Mai
50 Giuse  Đỗ Đức  Huấn  22.09.1981 Thủ Đức  Sài Gòn 
51 Augustinô Phạm Khắc  Nghiễm  13.01.1982 Thái Hiệp (Hưu) Biên Hoà
52 Đaminh  Nguyễn Quang  Ruyệt  30.01.1982 Kim Bích (Hưu) Hố Nai 
53 Phêrô  Vũ Trọng  Thư  13.02.1982 Bắc Hải (Hưu) Hố Nai 
54 Hiêrônimô  Đàm Quang  Quý  14.03.1982 Bắc Hải  Hố Nai 
55 Gioan Bt. Nguyễn Thái  Chưởng  30.03.1982 Xuân Trà  Hố Nai 
56 Vinhsơn  Phạm Khắc  Đoan  20.04.1982 Thủ Đức  Sài Gòn 
57 Đaminh  Đỗ Mạnh  Tuyên  16.09.1982 Bùi Đức  Tân Mai 
58 Đaminh  Đỗ Đức  Hân  22.11.1982 Đại Điền  Phước Lý 
59 Giuse  Vũ Hữu  Văn  13.01.1983 Thanh Sơn  Gia Kiệm
60 Giuse  Vũ Suý  Ba  29.02.1983 Hưu Phát Diệm  Sài Gòn
61 Đaminh  Nguyễn Văn  Báu  27.05.1983 Bắc Ninh  Sài Gòn
62 Giuse  Vũ Văn  Nhậm 09.06.1983 Phúc Lâm  Hố Nai
63 Gioan Bt. Trần Ngũ  Nhạc  04.09.1983 TH NT.TC  Gia Kiệm
64 Giuse  Bùi Đức  Cường  07.01.1984 TGM (Hưu) Xuân Lộc 
65 Đaminh  Nguyễn Đại  Bàng  28.01.1984 Hoà Bình  Hoà Thanh 
66 Đaminh  Mai Khắc  Mưu 06.03.1984 Bảo Thị  Xuân Lộc 
67 Micae  Bùi Đức  Huỳnh  22.09.1984 Phúc Hải  Biên Hoà 
68 Giuse  Nguyễn Hương  Nam  19.10.1984 Tâm An  An Bình 
69 Giuse  Nguyễn Hữu  Huệ  12.06.1985 Thanh Bình  An Bình
70 Giuse  Nguyễn Đức  Cần  20.06.1985 Ba Đông  Hố Nai
71 Rôcô  Trần Hữu  Linh  08.09.1985 CĐ Vinhsơn Túc Trưng  Túc Trưng
72 Đaminh  Nguyễn Hồng  Lạc  26.11.1985 Tân Bắc  Phú Thịnh 
73 Giuse  Trần Đình  Vận  21.06.1986 Dốc Mơ  Gia Kiệm
74 Giuse  Lâm Quang  Trọng  27.07.1986 Chính Toà  Xuân Lộc
75 Phêrô  Nguyễn Hồng  Thanh  26.09.1986 Bạch Lâm  Gia Kiệm
76 Giuse  Trần Trọng  Báu  31.10.1986 Văn Hải  Long Thành 
77 Matthêu  Phạm Văn  Hoá, CMC 21.03.1987 Đồng Công  Sài Gòn 
78 Giuse M.  Nguyễn Bá  Nguyên  29.03.1987 Mẫu Tâm  Gia Kiệm 
79 Emmanuel-Triệu  Chu Kim  Tuyến, OCist 04.05.1987 Xitô Phước Lý  Phước Lý 
80 Phêrô  Trần Quang  Lưu 21.09.1987 Hoà Bình  Hoà Thanh 
81 Tôma  Lê Văn  Thiện  25.10.1987 Đaminh TĐ
82 Phêrô Trần Quang  Minh  15.11.1987 TGM (Hưu) Xuân Lộc 
83 Đaminh  Nguyễn Văn  Lãng  22.02.1988 TGM Xuân Lộc
84 Bênađô  Nguyễn Đình  Long, OCist 03.04.1988 Xitô Phước Lý Long Thành 
85 Antôn  Bùi  Vĩnh  Phước  00-04-1988 Thủ Đức  Sài Gòn
86 Đaminh  Phạm Sỹ  Khiêm  22.07.1988 Lộc Lâm  Hố Nai
87 Gioan  Nguyễn Văn  Luận, OCist 18.10.1988 Xitô Phước Lý  Phước Lý 
88 Phêrô  Trần Đức  Nam  18.11.1988 Tam Phú  Túc Trưng 
89 Antôn  Ngô Đức  Hoạt 07.06.1989 Võ Dõng  Gia Kiệm
90 Gioan Bt. Vũ Thiện  Để  14.09.1989 Xuân Trà  Hố Nai 
91 Placiđô  Nguyễn Tấn  Phát, OSB 30.10.1989 ĐV Thiên Bình  Long Thành 
92 Giuse  Nguyễn Văn  Vịnh  05.11.1989 Chính Toà  Xuân Lộc 
93 Phanxicô X. Nguyễn Cao  Đẳng  28.12.1989 Quảng Biên (Hưu) Phú Thịnh 
94 Phaolô  Nguyễn Minh  Tri  03.05.1990 TGM Sài Gòn Sài Gòn
95 Đaminh  Đinh Xuân  Bách  27.05.1990 Bùi Thái  Tân Mai
96 Philipphê Phan Chu  Trinh, CMC 10.09.1990 Đồng Phát  Phú Thịnh
97 Antôn  Lê Hoàng  Yến  13.09.1990 Biên Hoà  Biên Hoà
98 Phêrô  Nguyễn  Linh  22.09.1990 Tân Vinh  Biên Hoà
99 Gioakim  Vũ Hữu  Thể  12.10.1990 Đức Long  Gia Kiệm 
100 Micae  Hoàng Đức  Tụng  10.12.1990 Nữ Tỳ Thánh Thể 
101 Phanxicô X. Vũ Cát  Đại  19.02.1991 Kim Thượng  Gia Kiệm
102 Phêrô  Nguyễn Khang  Hy 17.03.1991 Tân Mai  Tân Mai 
103 Giuse  Hoàng Mạnh  Hiền  08.05.1991 Thánh Tâm  Hố Nai 
104 Giuse  Phạm Đức  Sự  29.05.1991 Ngọc Đồng  Hoà Thanh
105 Augustinô Nguyễn Bích  Đông  10.11.1991 Phúc Nhạc  Gia Kiệm 
106 Giuse  Phạm Hiệp  Hoà  15.02.1992 Bình Hải  Biên Hoà
107 Antôn  Nguyễn  Văn  Huề  22.07.1992 Long Phước  Long Thành 
108 Casimir  Hồ Thiên  Cung, OCist 22.06.1993 Xitô Phước Lý Phước Lý
109 Giuse  Phạm Phúc  Huyền  23.08.1993 Đaminh Tân Mai
110 Giuse  Trần Công  Thưởng  22.01.1994 Hiền Hoà  Long Thành 
111 Đaminh  Nguyễn Hữu  Kỳ, OP 22.01.1994 Đền Martin Hố Nai 
112 Augustinô Võ Ngọc  Cường  27.01.1994 Bạch Lâm (Hưu) Gia Kiệm
113 Giuse  Mai Xuân  Quý  17.02.1994 Sài Gòn (Hưu) Sài Gòn
114 Gioan Bt. Nguyễn Đình  Huyên  08.03.1994 Xitô Phước Lý  Phước Lý 
115 Matthêu  Phạm Hảo Kỳ  31.05.1994 Ninh Phát  Gia Kiệm
116 Giuse  Nguyễn Bá  Thi  28.06.1994 Thủ Đức  Sài Gòn
117 Augustinô Đinh Xuân  Vinh  17.04.1995 Thiên Bình  Long Thành 
118 Anrê  Hà Thanh  Hoành  25.04.1995 Suối Cát Xuân Lộc
119 Augustinô Nguyễn Khắc  Cần 11.05.1995 Thiên Bình  Long Thành 
120 Giuse M.  Phạm Ngọc  Tuyến  16.05.1995 Tân Thành  Phú Thịnh
121 Antôn  Nguyễn Văn  Thuỷ  11.07.1995 Thiên Trợ  Long Thành 
122 Giuse  Nguyễn Văn  Tạ  15.09.1995 Thủ Đức  Sài Gòn 
123 Giuse  Tô Đình  Sơn  30.09.1995 Thống Nhất  Túc Trưng 
124 Phêrô  Đoàn Quang  Hàm  16.02.1996 Long Thuận  Xuân Lộc
125 Phanxicô X. Đinh Quốc  Thuỵ  16.04.1996 Ngũ Phúc  Hoà Thanh
126 Giêrađô  Phạm Anh  Thái  20.05.1996 Vĩnh Phước Phước Lý
127 Đaminh  Dương Thanh  Nhã  24.12.1996 Long Phước  Long Thành 
128 Giuse  Nguyễn Võ  Trang  02.08.1997 Tân Lộc  Tân Mai
129 Đaminh  Thân Toàn  Vũ  30.01.1998 Thủ Đức (Hưu) Sài Gòn 
130 Đaminh  Đinh Minh  Diệm  01.04.1998 Tân Mai  Tân Mai 
131 Giuse  Đào Thanh  Hương  10.05.1998 Trung Nghĩa  Xuân Lộc
132 Phanxicô X. Phạm Sĩ  Tăng  13.09.1998 Tam Thái  Xuân Lộc
133 Giuse  Vũ Ngọc  Quý  15.11.1998 TGM (Hưu) Xuân Lộc
134 Giuse M.  Phạm Quang  Tuyến  21.11.1998 Dòng NTCGLM Hoà Thanh 
135 Micae  Nguyễn Khắc  Tuần, OP 17.03.1999 Đền Martin Hố Nai 
136 Đaminh  Phạm Đức  Nguyên  02.04.1999 Đức Bình 
137 Giuse  Trần Đạo  Chu 08.08.1999 Gia Yên  Gia Kiệm
138 Pascal  Vũ Hoàng  Bát  23.09.1999 Phát Hải  Gia Kiệm
139 Giuse  Phạm Thanh  Trúc  23.10.1999 Đức Long  Gia Kiệm
140 Antôn  Vũ Quang  Minh  17.06.2000 La Ngà  Túc Trưng
141 Giuse  Hoàng Trọng  Thu 29.08.2000 An Bình  Biên Hoà
142 Phêrô  Nguyễn Xuân  Tín  09.09.2000 Tân Mai  Tân Mai
143 Gioakim  Nguyễn Hữu  Hoá  01.12.2000 MTG  Xuân Lộc (Hưu) Hố Nai 
144 Rôcô  Đinh Hữu  Phương  12.01.2001 Phúc Hải  Biên Hoà 
145 Antôn  Nguyễn Tứ  Đại  11.02.2001 Nghĩa Sơn  Biên Hoà 
146 Giuse  Ngô Văn  Tố  27.03.2001 Thủ Đức  Sài Gòn 
147 Giuse  Nguyễn  Ngà  05.04.2001 TGM Xuân Lộc  Xuân Lộc 
148 Phêrô  Vũ Văn  Huỳnh  20.05.2001 Bạch Lâm  Gia Kiệm
149 Ernest  Nguyễn Văn  Nhường  17.07.2001 Mỹ Hội  Phước Lý
150 Vinhsơn  Đoàn Kim  Thanh  18.08.2001 Bùi Vĩnh  Tân Mai
151 Đaminh  Nguyễn Trung  Thành  28.02.2002 Thái Hoà  Hoà Thanh
152 Phêrô  Đinh Quốc  Vịnh  03.04.2002 Thái Xuân  Xuân Lộc 
153 Phanxicô X. Mai Bảo  Thư, OP 17.09.2002 Đền Martin Hố Nai 
154 Đaminh  Nguyễn Hưng  Phong  18.02.2003 Sài Quất  Hoà Thanh 
155 Giuse  Nguyễn Văn  Ngự  28.11.2003 Bắc Hoà  Phú Thịnh 
156 Gioan Bt. Nguyễn Thanh  Hải  20.01.2004 Đại Lộ  Hố Nai
157 Gioan Bt. Nguyễn Hoa  Viên  24.02.2004 Phước Khánh  Phước Lý
158 Giuse  Vũ Anh  Thu 29.06.2004 Dầu Giây An Bình
159 Phêrô  Nguyễn Văn  Thảnh  29.07.2004 Thiết Nham  Phước Lý
160 Giuse  Đinh Xuân  Hiên, SDB 22.08.2004 Đức Huy  Gia Kiệm
161 Giuse  Bùi Hiền  Triết, OP 30.08.2004 Đền Martin Hố Nai
162 Giuse M.  Phạm Quang  Thiều  26.11.2004 Ngọc Lâm Phương Lâm
163 Giuse M.  Trần Quang  Vũ  06.02.2005 Thái Lạc  Long Thành 
164 Đaminh  Nguyễn Đức  Nghi  14.04.2005 Tân Bình Phú Thịnh 
165 Matthêu  Chu Thanh  Liêm  30.04.2005 Nagia Sài Gòn 
166 Đaminh  Thân Trọng  Hoan  12.05.2005 nhà hưu Chí Hoà  Sài Gòn 
167 Giuse  Nguyễn Thanh  Minh  12.05.2005 Kẻ Sặt Hố Nai
168 Sêbastianô  Nguyễn Duy  Nhật  17.11.2005 Thái Xuân  Xuân Lộc 
169 Giuse  Đỗ Quang  Tuyến  16.03.2006 Thọ Lâm  Phương Lâm 
170 Gioan Bt. Vũ Ngọc  Yến  25.04.2006 Bạch Lâm  Gia Kiệm 
171 Đaminh  Hoàng Văn  Tiên  25.06.2006 Ngô Xá  Hoà Thanh
172 Tôma  Nguyễn Văn Sum  24.10.2006 Biên Hoà  Biên Hoà 
173 Giuse  Nguyễn Hương  Mạch  05.01.2007 Nhà hưu Bắc Ninh Sài Gòn 
174 Đaminh  Nguyễn Quang  Hiển  15.01.2007 Bắc Thần  Phước Lý 
175 Phaolô M.  Nguyễn Minh  Nhật  17.01.2007 TGM Xuân Lộc  Xuân Lộc 
176 Gioakim  Nguyễn  Định, CSsR 28.01.2007 Phú Dòng  Túc Trưng 
177 Bênađô  Nguyễn Xuân  Thu  05.07.2007 Hiền Đức  Long Thành 
178 Giuse  Trần Quang  Chiểu  24.11.2007 Tân Yên  Gia Kiệm 
179 Hiêrônimô  Phạm Quang  Tự, OP 07.12.2007 Đền thánh Martin Hố Nai
180 Anrê  Đoàn Thanh  Điện  07.05.2008 Bùi Chu Phú Thịnh 
181 Longinô  Nguyễn Thới Mậu  28.06.2008 Bến Gỗ  Biên Hoà 
182 Gioan Bt. Đinh Văn  Thám  18.07.2008 Hiệp Lực  Xuân Lộc 
183 Giacôbê  Trần Chính  Thành 30.10.2008 Bình Minh  Gia Kiệm
184 Đaminh  Trần Văn  Nguyện  07.12.2008 Thiên Ân  Long Thành 
185 Stêphanô  Phan  Sâm  21.12.2008 Đông Hoà  Biên Hoà 
186 Antôn  Nguyễn Trọng Quý 10.02.2009 Lai Ổn Hòa Thanh
187 Đaminh  Nguyễn Văn Hộ, OP 19.04.2009 Đền Martin Hố Nai 
188 Giuse Maria Trần Văn  Bình 20.04.2009 Bình Thới Sài Gòn 
189 Antôn  Nguyễn Đức  Hiếu, OP 22.04.2009 Tân Hiệp Long Thành 
190 Giuse Phạm Ngọc  Hoan  09.07.2009 Bắc Hải Hố Nai
191 Augustinô M. Đặng Ngọc  Hưởng, CMC 27.12.2009 Giang Điền  Phú Thịnh 
192 Philipphê  Lê Phước  Minh 18.02.2010 Tân Xuân Xuân Lộc
193 Gioakim  Hồ Quang Luật 15.03.2010 Russeykeo Xuân Lộc
194 Micae  Nguyễn Hữu Kiều 21.09.2010 Núi Đỏ Xuân Lộc
195 Giuse  Nguyễn Kim Sơn 01.10.2010 Xuân Lộc Xuân Lộc
196 Inhaxiô  Trần Ngân, OCist 06.01.2011 Đv. Phước Lý Phước Lý
197 Phêrô  Phạm Ngọc  Hảo, SSS 19.05.2011 Hải Dương  Hố Nai 
198 Đaminh  Đinh Cao  Đàm 06.09.2011 Xuân Bình Xuân Lộc 
199 Gioakim  Vũ Kim  Đương 18.10.2011 Cẩm Tân Xuân Lộc 
200 Phêrô  Trịnh Thiên Thu 31.10.2011 Cộng đoàn Naza Thủ Đức
201 Giuse  Phan Thanh  Hiền 12.01.2012 Tâm An  An Bình 
202 Bênêđictô  Nguyễn Hưng 13.05.2012 Toà Giám mục  Xuân Lộc 
203 Gioan Bt. Nguyễn Văn Sâm, OP. 21.06.2012 Cộng đoàn Đaminh -Hà Nội Hố Nai
204 Gioan Maria Phạm Quang  Tự   04.08.2012 Đaminh (Hưu) Tân Mai
205 Tôma  Trần Ngọc  Tuý, OP 11.06.2013 Đền Martin (hưu) Hố Nai
206 Gioan Bt. Ngô Văn Bao 18.07.2013 Russeykeo Xuân Lộc 
207 Gioan Bt. Thân Văn  Vinh  03.08.2013 Thiết  Nham Phước Lý 
208 Giuse Maria Nguyễn Vinh Thiên 18.08.2013 Lộ Đức  Hoà Thanh 
209 Phêrô  Phạm Thanh Quốc, CSsR 03.11.2013 Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
210 Martinô Trần Quốc Hậu 19.11.2013 Trung Ngãi Xuân Lộc
211 Gioan Bt. Đinh Đức Hậu 03.12.2013 Xuân Mỹ Xuân Lộc
212 Vinhsơn  Nguyễn Ngọc Quý 19.02.2014 Lạc Sơn Gia Kiệm
213 Antôn  Khổng Tiên Giác 21.02.2014 Kim Thượng  Gia Kiệm
214 Gioan Vũ Anh  Thuấn 02.04.2014 Trà Cổ  Phú Thịnh
215 Đaminh Hoàng Bình Thuận, OP 14.06.2014 Đền Martin Hố Nai
216 Giuse Đặng Văn  Quy, SSS 25.07.2014 Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Hố Nai
217 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình 21.08.2014 Hòa Hiệp Hố Nai
218 Giuse Nguyễn Trung  Hưng 25.01.2015 Đức Long  Gia Kiệm
219 Giuse  Nguyễn Thanh Châu 20.02.2015 Nhà Hưu Giáo phận 
220 Phaolô - Bường Nguyễn Văn Châu, OSB 17.03.2015 Đv. Biển Đức - Thiên Bình Long Thành
221 Giuse Khổng Năng Bao 22.07.2015 Trụ sở An dưỡng Phát Diệm Sài Gòn
222 Gioan Bt. Nguyễn Cao  Lộc 19.10.2015 Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế
223 Giuse Maria Nguyễn Kim Ngôn 14.01.2016 Dốc Mơ  Gia Kiệm
224 Augustinô Vũ Hồng  Đức 13.05.2016 Văn Hải  Long Thành 
225 Giuse Phan Thái Hòa, CM 31.05.2016 Cộng đoàn Vinhsơn Túc Trưng - Đức Thắng Túc Trưng 
226 Giuse Nguyễn Văn  Cung 02.09.2016 Tam Thái  Xuân Lộc 
227 Phêrô Nguyễn Hoàng Hai 27.01.2017 Hiền Hoà  Long Thành 
228 Gioan Phạm Đình Nhu 13.03.2017 Nhà Hưu Phát Diệm - Sài Gòn
229 Giuse Vũ Văn Nhuần 01.08.2017 Cẩm Tân  Xuân Lộc 
230 Giuse Trần Ngọc  Tâm 25.11.2017 Xuân Đức An Bình
231 Phêrô Nguyễn Văn  Vàng 30.06.2018 Thánh Mẫu Túc Trưng
232 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh 01.05.2019 Nhà Hưu Giáo phận 
233 Giuse Phạm Thanh Quang 31.05.2019 Trảng Táo Xuân Lộc
234 Martinô Lê Ngọc Ẩn 05.06.2019 Bến Gỗ  Biên Hoà 
235 Đaminh Phạm Hiến Thành 15.08.2019 Xuân Bình Xuân Lộc 
236 Gioakim  Đinh Văn  Phương SDB 08.09.2019 Đức Huy Gia Kiệm
237 Giuse Phạm Viết Hưng 19.09.2019 Nhà Hưu Giáo phận 
238 Giuse Phạm An  Lập 02.10.2019 D. Mẹ Đấng Cứu Chuộc
239 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng 10.10.2019 Nhà Hưu Giáo phận 
240 Giuse Nguyễn Thanh  Quang 05.11.2019 Nhà Hưu Giáo phận 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...