10/03/2015
17496

TT T.Thánh Họ và Tên Qua đời Giáo Xứ Giáo hạt
1 Đaminh  Dương Văn  Phi  10.11.1966 Kim Bích  Hố Nai 
2 Đaminh  Lương Thiện  Khuyến  15.04.1967 Thái Lạc  Long Thành
3 Giuse  Hoàng Văn  Chuẩn 10.08.1967 Đại Lộ Hố Nai
4 Giacôbê  Nguyễn Hồng  Phúc  29.08.1967 Ba Đông  Hố Nai
5 Phêrô  Phạm Chí  Nhân  20.09.1967 Tân Yên  Gia Kiệm 
6 Giuse  Phạm Tuấn  Tú  09.11.1968 Bình An  Tân Mai
7 Đaminh  Lê Đình  Kiểm  02.07.1969 Kẻ sặt  Hố Nai
8 Vinhsơn  Trần Văn  Lập  17.07.1969 Nghĩa Mỹ  Phước Lý
9 Gioan Bt. Trương Vĩnh  Lợi  19.10.1969 Bắc Hải  Hố Nai
10 Giuse  Phạm Văn  Hy  13.01.1970 Kẻ Sặt  Hố Nai
11 Đaminh  Đặng Đình  Tân  17.08.1970 Bùi Vĩnh  Tân Mai
12 Giuse  Nguyễn Minh  Đường  02.10.1970 Hà Nội  Hố Nai
13 Bênađô  Đỗ Anh  Huynh 31.03.1971 Thanh Sơn  Gia Kiệm 
14 Gioan Bt. Phạm Hưng  Thi  25.05.1971 Lộ Đức  Hoà Thanh
15 Antôn  Phạm Văn  Chất  06.08.1971 Nam Hà  Xuân Lộc
16 Tôma  Nguyễn Đức  Triêm  10.04.1971 Đông Khê  Hố Nai
17 Augustinô Phạm Hữu  Quyền  29.04.1972 Bùi Hiệp  Tân Mai
18 Giuse  Đinh Đức  Chăm  10.05.1972 Võ Dõng  Gia Kiệm
19 Phaolô  Phạm  Ngọc  18.06.1972 Bùi Thái  Tân Mai
20 Đaminh  Hoàng Tế  Mỹ  12.08.1972 Dốc Mơ  Gia Kiệm
21 Vinhsơn  Mai Cao  Hiển  OP 02.01.1973 Thánh Tâm  Hố Nai 
22 Đaminh  Nguyễn Thượng  Huyền  28.09.1973 Thủ Đức  Sài Gòn 
23 Đức Cha Giuse Lê Văn  Ấn  17.06.1974 TGM Xuân Lộc
24 Giuse  Trần Đình  Trọng  18.06.1974 Mẫu Tâm  Hố Nai
25 Joseph Vulliez   16.04.1975 Thống Nhất Túc Trưng
26 Giuse  Nguyễn Thanh  Tâm  25.05.1975 Hải Dương  Hố Nai
27 Antôn  Trần Ngọc  Lạc 17.09.1975 Phúc Nhạc  Gia Kiệm 
28 Đaminh  Cao Minh  Cường  SDD 01.12.1975 Thánh Gia  Xuân Lộc 
29 Gioan Bt. Nguyễn Công  Tứ  12.12.1975 Túc Trưng  Túc Trưng 
30 Phêrô  Nguyễn Chính  Thiết  05.01.1976 Bảo Thị  Xuân Lộc 
31 Giuse  Đoàn Văn  Điện  18.01.1976 Đại Lộ  Hố Nai
32 Đaminh  Phạm Khắc  Hiếu  13.05.1976 Gia Cốc  Hố Nai 
33 Gioan Bt. Trần Viết  Sắc  12.06.1976 Thanh Hoá  Hoà Thanh
34 Matthêu  Trịnh Tấn Hớn  25.05.1977 Bình Triệu  Sài Gòn
35 Gioan Bt. Trần Ngọc  Thọ  07.07.1977 Kim Bích  Hố Nai
36 Phêrô  Trần Văn  Thì  00.11.1977 Chí Hoà (Hưu) Sài Gòn 
37 Gioan Bt. Nguyễn Đức  Nhuận  18.12.1977 Nam Hải  Hố Nai
38 Antôn  Nguyễn Hồng  Cẩm  11.10.1978 Thanh Hoá  Hoà Thanh
39 Gioan Bt. Đoàn Như  Bách  23.03.1979 Túc trưng  Túc Trưng 
40 Giuse  Vũ Sỹ  Hiệp  12.10.1979 Trà Cổ  Phú Thịnh 
41 Gioan Bt. Nguyễn Tiến  Biền  11.11.1979 Thủ Đức (Hưu) Sài Gòn 
42 Đaminh  Phạm Bá  Linh  02.03.1980 Phú Tảo  Hố Nai 
43 Lu.y  Trần Công  Hoan  26.05.1980 Duyên Lãng Xuân Lộc
44 Phaolô  Đặng Hùng  Đức  28.11.1980 Long Thành  Long Thành 
45 Đaminh  Trần Ngọc  Trác  01.03.1981 Duyên Lãng  Xuân Lộc 
46 Giuse  Nguyễn Gia  Vĩnh  10.05.1981 Tân Mai Tân Mai
47 Giuse  Đỗ Đức  Huấn  22.09.1981 Thủ Đức  Sài Gòn 
48 Augustinô Nguyễn Khác  Nghiễm  13.01.1982 Thái Hiệp (Hưu) Biên Hoà
49 Đaminh  Nguyễn Quang  Ruyệt  30.01.1982 Kim Bích (Hưu) Hố Nai 
50 Phêrô  Vũ Trọng  Thư  13.02.1982 Bắc Hải (Hưu) Hố Nai 
51 Hiêrônimô  Đàm Quang  Quý  14.03.1982 Bắc Hải  Hố Nai 
52 Gioan Bt. Nguyễn Thái  Chưởng  30.03.1982 Xuân Trà  Hố Nai 
53 Vinhsơn  Phạm Khắc  Đoan  20.04.1982 Thủ Đức  Sài Gòn 
54 Đaminh  Đỗ Mạnh  Tuyên  16.09.1982 Bùi Đức  Tân Mai 
55 Đaminh  Đỗ Đức  Hân  22.11.1982 Đại Điền  Phước Lý 
56 Giuse  Vũ Hữu  Văn  13.01.1983 Thanh Sơn  Gia Kiệm
57 Giuse  Vũ Suý  Ba  29.02.1983 Hưu Phát Diệm  Sài Gòn
58 Đaminh  Nguyễn Văn  Báu  27.05.1983 Bắc Ninh  Sài Gòn
59 Giuse  Vũ Văn  Nhậm 09.06.1983 Phúc Lâm  Hố Nai
60 Gioan Bt. Trần Ngũ  Nhạc  04.09.1983 TH NT.TC  Gia Kiệm
61 Giuse  Bùi Đức  Cường  07.01.1984 TGM (Hưu) Xuân Lộc 
62 Đaminh  Nguyễn Đại  Bàng  28.01.1984 Hoà Bình  Hoà Thanh 
63 Đaminh  Mai Khắc  Mưu 03.06.1984 Bảo Thị  Xuân Lộc 
64 Micae  Bùi Đức  Huỳnh  22.09.1984 Phúc Hải  Biên Hoà 
65 Giuse  Nguyễn Hương  Nam  19.10.1984 Tâm An  An Bình 
66 Giuse  Nguyễn Hữu  Huệ  12.06.1985 Thanh Bình  An Bình
67 Giuse  Nguyễn Đức  Cần  20.06.1985 Ba Đông  Hố Nai
68 Rôcô  Trần Hữu  Linh  09.08.1985 CĐ Vinhsơn Túc Trưng  Túc Trưng
69 Đaminh  Nguyễn Hồng  Lạc  26.11.1985 Tân Bắc  Phú Thịnh 
70 Giuse  Trần Đình  Vận  21.06.1986 Dốc Mơ  Gia Kiệm
71 Giuse  Lâm Quang  Trọng  27.07.1986 Chính Toà  Xuân Lộc
72 Phêrô  Nguyễn Hồng  Thanh  26.09.1986 Bạch Lâm  Gia Kiệm
73 Giuse  Trần Trọng  Báu  31.10.1986 Văn Hải  Long Thành 
74 Matthêu  Phạm Văn  Hoá  21.03.1987 Đồng Công  Sài Gòn 
75 Giuse M.  Nguyễn Bá  Nguyên  29.03.1987 Mẫu Tâm  Gia Kiệm 
76 Emmanuel.Triệu  Chu Kim  Tuyến  OC 05.04.1987 Xitô Phước Lý  Phước Lý 
77 Phêrô  Trần Quang  Lưu 21.09.1987 Hoà Bình  Hoà Thanh 
78 Tôma  Lê Văn  Thiện  25.10.1987 Đaminh TĐ
79 Phêrô Trần Quang  Minh  15.11.1987 TGM (Hưu) Xuân Lộc 
80 Đức Cha Đaminh  Nguyễn Văn  Lãng  22.02.1988 TGM Xuân Lộc
81 Bênađô  Nguyễn Đình  Long  OC 04.03.1988 Xitô Long Thành  Long Thành 
82 Antôn  Bùi  Vĩnh  Phước  00.04.1988 Thủ Đức  Sài Gòn
83 Đaminh  Phạm Sỹ  Khiêm  22.07.1988 Lộc Lâm  Hố Nai
84 Gioan  Nguyễn Văn  Luận  OC 18.10.1988 Xitô Phước Lý  Phước Lý 
85 Phêrô  Trần Đức  Nam  18.11.1988 Tam Phú  Túc Trưng 
86 Antôn  Ngô Đức  Hoạt 06.07.1989 Võ Dõng  Gia Kiệm
87 Gioan Bt. Vũ Thiện  Để  14.09.1989 Xuân Trà  Hố Nai 
88 Placiđô  Nguyễn Tấn  Phát  OSB 30.10.1989 ĐV Thiên Bình  Long Thành 
89 Giuse  Nguyễn Văn  Vịnh  05.11.1989 Chính Toà  Xuân Lộc 
90 Phanxicô X. Nguyễn Cao  Đẳng  28.12.1989 Quảng Biên (Hưu) Phú Thịnh 
91 Phaolô  Nguyễn Minh  Tri  05.03.1990 TGM Sài Gòn Sài Gòn
92 Đaminh  Đinh Xuân  Bách  27.05.1990 Bùi Thái  Tân Mai
93 Philipphê Phan Chu  Trinh  CMC 10.09.1990 Đồng Phát  Phú Thịnh
94 Antôn  Lê Hoàng  Yến  13.09.1990 Biên Hoà  Biên Hoà
95 Phêrô  Nguyễn  Linh  22.09.1990 Tân Vinh  Biên Hoà
96 Gioakim  Vũ Hữu  Thể  12.10.1990 Đức Long  Gia Kiệm 
97 Micae  Hoàng Đức  Tụng  10.12.1990 Nữ Tỳ Thánh Thể  Tân Mai
98 Phanxicô X. Vũ Cát  Đại  19.02.1991 Kim Thượng  Gia Kiệm
99 Phêrô  Nguyễn Khang  Hy 17.03.1991 Tân Mai  Tân Mai 
100 Giuse  Hoàng Mạnh  Hiền  08.05.1991 Thánh Tâm  Hố Nai 
101 Giuse  Phạm Đức  Sự  29.05.1991 Ngọc Đồng  Hoà Thanh
102 Augustinô Nguyễn Bích  Đông  10.11.1991 Phúc Nhạc  Gia Kiệm 
103 Giuse  Phạm Hiệp  Hoà  15.02.1992 Bình Hải  Biên Hoà
104 Antôn  Nguyễn  Văn  Huề  22.07.1992 Long Phước  Long Thành 
105 Casimir  Hồ Thiên  Cung  OC 22.06.1993 Xitô Phước Lý Phước Lý
106 Giuse  Phạm Phúc  Huyền  23.08.1993 Đaminh Tân Mai
107 Giuse  Trần Công  Thưởng  22.01.1994 Hiền Hoà  Long Thành 
108 Đaminh  Nguyễn Hữu  Kỳ  OP 22.01.1994 Đền Martin Hố Nai 
109 Augustinô Võ Ngọc  Cường  27.01.1994 Bạch Lâm (Hưu) Gia Kiệm
110 Giuse  Mai Xuân  Quý  17.02.1994 Sài Gòn (Hưu) Sài Gòn
111 Gioan Bt. Nguyễn Đình  Huyên  08.03.1994 Xitô Phước Lý  Phước Lý 
112 Matthêu  Phạm Hảo Kỳ  31.05.1994 Ninh Phát  Gia Kiệm
113 Giuse  Nguyễn Bá  Thi  28.06.1994 Thủ Đức  Sài Gòn
114 Augustinô Đinh Xuân  Vinh  17.04.1995 Thiên Bình  Long Thành 
115 Anrê  Hà Thanh  Hoành  25.04.1995 Suối Cát Xuân Lộc
116 Augustinô Nguyễn Khắc  Cần 11.05.1995 Thiên Bình  Long Thành 
117 Giuse M.  Phạm Ngọc  Tuyến  16.05.1995 Tân Thành  Phú Thịnh
118 Antôn  Nguyễn Văn  Thuỷ  11.07.1995 Thiên Trợ  Long Thành
119 Giuse  Nguyễn Văn  Tạ  15.09.1995 Thủ Đức  Sài Gòn 
120 Giuse  Tô Đình  Sơn  30.09.1995 Thống Nhất  Túc Trưng 
121 Phêrô  Đoàn Quang  Hàm  16.02.1996 Long Thuận  Xuân Lộc
122 Phanxicô X. Đinh Quốc  Thuỵ  16.04.1996 Ngũ Phúc  Hoà Thanh
123 Giêrađô  Phạm Anh  Thái  20.05.1996 Nghĩa Hiệp  Phước Lý
124 Đaminh  Dương Thanh  Nhã  24.12.1996 Long Phước  Long Thành 
125 Giuse  Nguyễn Võ  Trang  08.02.1997 Tân Lộc  Tân Mai
126 Đaminh  Thân Toàn  Vũ  30.01.1998 Thủ Đức (Hưu) Sài Gòn 
127 Đaminh  Đinh Minh  Diệm  04.01.1998 Tân Mai  Tân Mai 
128 Giuse  Đào Thanh  Hương  10.05.1998 Trung Nghĩa  Xuân Lộc
129 Phanxicô X. Phạm Sĩ  Tăng  13.09.1998 Tam Thái  Xuân Lộc
130 Giuse  Vũ Ngọc  Quý  15.11.1998 TGM (Hưu) Xuân Lộc
131 Giuse M.  Phạm Quang  Tuyến  21.11.1998 Dòng NTCGLM Hoà Thanh 
132 Micae  Nguyễn Khắc  Tuần  OP 17.03.1999 Đền Martin Hố Nai 
133 Đaminh  Phạm Đức  Nguyên  04.02.1999 Mẫu Tâm Gia Kiệm
134 Giuse  Trần Đạo  Chu 08.08.1999 Gia Yên  Gia Kiệm
135 Pascal  Vũ Hoàng  Bát  23.09.1999 Phát Hải  Gia Kiệm
136 Giuse  Phạm Thanh  Trúc  23.10.1999 Đức Long  Gia Kiệm
137 Antôn  Vũ Quang  Minh  17.06.2000 La Ngà  Túc Trưng
138 Giuse  Hoàng Trọng  Thu 29.08.2000 An Bình  Biên Hoà
139 Phêrô  Nguyễn Xuân  Tín  09.09.2000 Tân Mai  Tân Mai
140 Gioakim  Nguyễn Hữu  Hoá  12.01.2000 MTG Bắc Hải (Hưu) Hố Nai 
141 Rôcô  Đinh Hữu  Phương  12.01.2001 Phúc Hải  Biên Hoà 
142 Antôn  Nguyễn Tứ  Đại  11.02.2001 Nghĩa Sơn  Biên Hoà 
143 Giuse  Ngô Văn  Tố  27.03.2001 Thủ Đức  Sài Gòn 
144 Giuse  Nguyễn  Ngà  04.05.2001 TGM Xuân Lộc  Xuân Lộc 
145 Phêrô  Vũ Văn  Huỳnh  20.05.2001 Bạch Lâm  Gia Kiệm
146 Ernest  Nguyễn Văn  Nhường  17.07.2001 Mỹ Hội  Phước Lý
147 Vinhsơn  Đoàn Kim  Thanh  18.08.2001 Bùi Vĩnh  Tân Mai
148 Đaminh  Nguyễn Trung  Thành  28.02.2002 Thái Hoà  Hoà Thanh
149 Phêrô  Đinh Quốc  Vịnh  04.03.2002 Thái Xuân  Xuân Lộc 
150 Phanxicô X. Mai Bảo  Thư  OP 17.09.2002 Đền Martin Hố Nai 
151 Đaminh  Nguyễn Hưng  Phong  18.02.2003 Sài Quất  Hoà Thanh 
152 Giuse  Nguyễn Văn  Ngự  28.11.2003 Bắc Hoà  Phú Thịnh 
153 Gioan Bt. Nguyễn Thanh  Hải  20.01.2004 Đại Lộ  Hố Nai
154 Gioan Bt. Nguyễn Hoa  Viên  24.02.2004 Phước Khánh  Phước Lý
155 Giuse  Vũ Anh  Thu 29.06.2004 Dầu Giây An Bình
156 Phêrô  Nguyễn Văn  Thảnh  29.07.2004 Thiết Nham  Phước Lý
157 Giuse  Đinh Xuân  Hiên  SDB 22.08.2004 Đức Huy  Gia Kiệm
158 Giuse  Bùi Hiền  Triết  OP 30.08.2004 Đền Martin Hố Nai
159 Giuse M.  Phạm Quang  Thiều  26.11.2004 Ngọc Lâm Phương Lâm
160 Giuse M.  Trần Quang  Vũ  06.02.2005 Thái Lạc  Long Thành 
161 Đaminh  Nguyễn Đức  Nghi  14.04.2005 Tân Bình Phú Thịnh 
162 Matthêu  Chu Thanh  Liêm  30.04.2005 Nagia Sài Gòn 
163 Đaminh  Thân Trọng  Hoan  12.05.2005 Nhà hưu Chí Hoà  Sài Gòn 
164 Giuse  Nguyễn Thanh  Minh  12.05.2005 Kẻ Sặt Hố Nai
165 Sêbastianô  Nguyễn Duy  Nhật  17.11.2005 Thái Xuân  Xuân Lộc 
166 Giuse  Đỗ Quang  Tuyến  16.03.2006 Thọ Lâm  Phương Lâm 
167 Gioan Bt. Vũ Ngọc  Yến  25.04.2006 Bạch Lâm  Gia Kiệm 
168 Đaminh  Hoàng Văn  Tiên  25.06.2006 Ngô Xá  Hoà Thanh
169 Tôma  Nguyễn Văn Sum  24.10.2006 Biên Hoà  Biên Hoà 
170 Giuse  Nguyễn Hương  Mạch  05.01.2007 Nhà hưu Bắc Ninh Sài Gòn 
171 Đaminh  Nguyễn Quang  Hiển  15.01.2007 Bắc Thần  Phước Lý 
172 Đức Cha Phaolô M.  Nguyễn Minh  Nhật  17.01.2007 TGM Xuân Lộc  Xuân Lộc 
173 Gioakim  Nguyễn  Định  CSsR 28.01.2007 Phú Dòng  Túc Trưng 
174 Bênađô  Nguyễn Xuân  Thu  05.07.2007 Hiền Đức  Long Thành 
175 Giuse  Trần Quang  Chiểu  24.11.2007 Tân Yên  Gia Kiệm 
176 Hiêrônimô  Phạm Quang  Tự   OP 07.12.2007 Đền thánh Martin Hố Nai
177 Anrê  Đoàn Thanh  Điện  07.05.2008 Bùi Chu Phú Thịnh 
178 Longinô  Nguyễn Thới Mậu  28.06.2008 Bến Gỗ  Biên Hoà 
179 Gioan Bt. Đinh Văn  Thám  18.07.2008 Hiệp Lực  Xuân Lộc 
180 Giacôbê  Trần Chính  Thành 30.10.2008 Bình Minh  Gia Kiệm
181 Đaminh  Trần Văn  Nguyện  07.12.2008 Thiên Ân  Long Thành 
182 Stêphanô  Phan  Sâm  21.12.2008 Đông Hoà  Biên Hoà 
183 Antôn  Nguyễn Trọng Quý 10.02.2009 Lai Ổn Hòa Thanh
184 Đaminh  Nguyễn Văn Hộ OP 19.04.2009 Đền Martin Hố Nai 
185 Antôn  Nguyễn Đức  Hiếu OP 22.04.2009 Tân Hiệp Long Thành 
186 Augustinô M. Đặng Ngọc  Hưởng CMC 27.12.2009 Giang Điền  Phú Thịnh 
187 Philipphê  Lê Phước  Minh 18.02.2010 Tân Xuân Xuân Lộc
188 Gioakim  Hồ Quang Luật 15.03.2010 Russeykeo Xuân Lộc
189 Micae  Nguyễn Hữu Kiều 21.09.2010 Núi Đỏ Xuân Lộc
190 Giuse  Nguyễn Kim Sơn 01.10.2010 Xuân Lộc Xuân Lộc
191 Inhaxiô  Trần Ngân  OC 06.01.2011 Đv. Phước Lý Phước Lý
192 Phêrô  Phạm Ngọc  Hảo SSS 19.05.2011 Hải Dương  Hố Nai 
193 Đaminh  Đinh Cao  Đàm 09.06.2011 Xuân Bình Xuân Lộc 
194 Gioakim  Vũ Kim  Đương 18.10.2011 Cẩm Tân Xuân Lộc 
195 Phêrô  Trịnh Thiên Thu 31.10.2011 Cộng đoàn Naza Thủ Đức
196 Bênêđictô Nguyễn Hưng 13.05.2012 Tòa Giám Mục Xuân Lộc Xuân Lộc
197 Gioan B. Ngô Văn Bao 18.07.2013 Russeykeo Xuân Lộc
198 Martinô Trần Quốc Hậu 19.11.2013 Trung Ngãi Xuân Lộc
199 Gioan B. Đinh Đức Hậu 03.12.2013 Xuân Mỹ Xuân lộc
200 Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quý 19.02.2014 Lạc Sơn Gia Kiệm
201 Antôn Khổng Tiến Giác 21.02.2014 Kim Thượng Gia Kiệm
202 Gioan Vũ Anh Thuấn 02.04.2014 Trà Cổ Phú Thịnh
203 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình 21.08.2014 Hòa Hiệp Hố Nai

 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...