10/03/2015
94018

CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2019

1. Giáo hạt An Bình

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Chánh xứ Bàu Hàm 1980 30.05.2015
2 Giuse Nguyễn Thanh Cao Chánh xứ Minh Tín 1970 08.08.2006
4 Giuse Đỗ Mạnh  Dũng Chánh xứ Mân Côi 1972 08.08.2006
5 Vinhsơn Phạm Trung  Dũng Phó xứ Thanh Bình 1984 18.07.2019
7 Giuse Nguyễn Ý Định Chánh xứ Xuân Long 1956 22.09.1994
8 Giuse Trần Tuấn Hải Phó xứ Lộc Hoà 1986 18.07.2019
9 Đaminh Vũ Văn  Hoài Chánh xứ Minh Hòa 1978 28.06.2011
10 Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn Chánh xứ Lộc Hoà 1972 30.09.2005
11 Giuse Nguyễn Văn  Học Chánh xứ Hưng Lộc 1946 19.09.1987
13 Gioan Trần Xuân Hùng Chánh xứ Tâm Hòa 1956 25.01.2000
14 Gioan Bt. Nguyễn Văn Hưng Chánh xứ Tâm An 1963 04.05.2001
16 Phêrô Huỳnh Bá  Khá Chánh xứ Dầu Giây 1968 08.08.2006
17 Giuse Đào Minh  Lang Phó xứ Tâm An 1981 30.05.2013
18 Đaminh Trần Văn  Minh Chánh xứ Thanh Bình 1944 23.12.1972
20 Gioan Bt. Nguyễn Hồng Phúc Phó xứ Tâm Hòa 1986 28.05.2016
21 Giuse Phạm Thiên Hồng Phước Chánh xứ Xuân Linh 1978 23.06.2010
23 Phêrô Đoàn Đức  Thăng Chánh xứ Quảng Tâm 1974 11.11.2009
24 Phêrô Phạm Hưng  Thịnh Chánh xứ Xuân Đức 1973 08.09.2008
25 Phanxicô X. Nguyễn Quốc Tuấn Phụ tá Hưng Lộc 1949 02.12.2004

2. Giáo hạt Biên Hòa

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Phụ tá An Bình  1982 30.05.2014
2 Đaminh Nguyễn Trung Chánh Chánh xứ Tân Vinh 1954 04.05.2001
3 Phanxicô X. Phan Chiếm Chánh xứ Bến Gỗ 1957 02.12.2004
4 Vinhsơn Nguyễn Thành Công Chánh xứ Dĩ An 1956 23.10.1997
5 Gioakim Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ Phúc Hải 1967 02.12.2004
6 Giuse Nguyễn Trọng Hải Phó xứ Thái An 1982 28.05.2016
7 Gioan Bt. Nguyễn Trọng Hiền Phụ tá An Bình  1985 20.07.2017
8 Gioakim Phạm  Hiệp Chánh xứ Đông Hòa 1967 04.05.2001
9 Giuse Vũ Đức Hiệp Chánh xứ Tân Triều 1957 01.10.1988
10 Phêrô Phạm Đông  Hòa Phó xứ Tân Triều 1983 18.07.2019
11 Martinô Nguyễn Đình Hoàng Phó xứ Thái Hiệp 1981 30.05.2013
12 Vinhsơn Nguyễn Bùi Minh Huy Phụ tá Nghĩa Sơn 1986 28.05.2016
13 Antôn Phạm Văn  Khải Chánh xứ An Bình  1969 08.08.2007
14 Giuse Nguyễn Cẩm Khánh Phụ tá Đông Hòa 1982 30.05.2015
15 Giuse Nguyễn Duy Khương Phó xứ Biên Hòa 1986 18.07.2019
16 Gioan Bt. Đinh Hoàng Linh Phó xứ Đông Hòa 1985 20.07.2017
17 Marcô Nguyễn Trung Lưu Phụ tá Biên Hòa 1982 28.05.2016
18 Philipphê Lê Văn  Năng Chánh xứ Biên Hòa 1946 01.10.1988
19 Phêrô Nguyễn Minh Nguyên Phụ tá Tân Vinh 1986 18.07.2019
20 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Phó xứ Biên Hòa 1970 08.08.2006
21 Giuse Bùi Thanh Quang Phụ tá Đông Hòa 1984 20.07.2017
22 Micae Đỗ Hồng Quý Chánh xứ Bình Hải 1960 11.04.2002
23 Giuse Nguyễn Viết Sơn Chánh xứ Thái An 1975 08.09.2008
24 Phaolô Nguyễn Đức  Thành Chánh xứ Thái Hiệp 1953 11.02.1993
25 Giuse Ngô Quốc  Thạnh Chánh xứ Thuận Hòa 1965 04.05.2001
26 Giuse Ngô Hùng Tráng Phó xứ Nghĩa Sơn 1984 20.07.2017
27 Gioan Bt. Phạm Phú Trung Chánh xứ Nghĩa Sơn 1968 30.09.2005
28 Phêrô Nguyễn Tiến Trung Phụ tá An Bình  1982 30.05.2014
29 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phụ tá Dĩ An 1986 28.05.2016
30 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn Phó xứ Dĩ An 1984 20.07.2017

3. Giáo hạt Gia Kiệm

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Vinhsơn Nguyễn Trung An Chánh xứ Lạc Sơn 1969 11.04.2002
2 Phêrô Lâm Thái  Bình Chánh xứ Bình Lộc 1971 30.09.2005
3 Giuse Đặng Minh Chí Chánh xứ Đức Mẹ Fatima 1979 30.05.2013
4 Giuse Đỗ Đức Chính Mục vụ Gh. Thánh Tâm 1961 25.01.2000
5 Đaminh Đỗ Thanh  Chương Chánh xứ Cây Gáo 1975 28.06.2011
6 Đaminh  Nguyễn Minh Đăng Phó xứ Võ Dõng 1985 18.07.2019
7 Giuse Trần Văn  Đệ Chánh xứ Tân Yên 1956 25.01.2000
8 Vinhsơn Nguyễn Trung  Định Chánh xứ Bình Minh 1967 08.08.2006
9 Giuse Hoàng Văn Đoán Chánh xứ Dốc Mơ 1961 11.04.2002
10 Giuse Hoàng Minh Đường Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi 1937 29.04.1965
11 Phêrô Nguyễn Thanh Hào Phó xứ Phúc Nhạc 1981 30.05.2015
12 Tôma Aquinô Vũ Đình Hạo Chánh xứ Phát Lộc 1950 07.02.1996
13 Đaminh Trần Công  Hiển Chánh xứ Võ Dõng 1963 04.05.2001
14 Gioan Bt. Nguyễn Đức  Hiển Chánh xứ Kim Phát 1982 30.05.2013
15 Giuse Lê Vinh Hiến Chánh xứ Hưng Bình 1953 14.01.1983
16 Martinô Nguyễn Thái Hiệp Phó xứ Kim Thượng 1981 30.05.2014
17 Phêrô Ngô Duy  Hòa Chánh xứ Bạch Lâm 1963 18.11.1998
18 Giuse Phạm Văn Hoan Phó xứ Ninh Phát 1984 30.05.2015
19 Phêrô Tống Xuân Hoàng Phó xứ Hưng Bình 1984 30.05.2015
20 Tôma Aquinô Trần Bá  Huy Phó xứ Dốc Mơ 1977 30.05.2013
21 Giuse Nguyễn Đức Huy Phó xứ Gia Yên 1981 30.05.2014
22 Phanxicô X. Nguyễn Xuân  Huy Chánh xứ Phát Hải 1970 11.04.2002
23 Đaminh Nguyễn Danh Khoa Phó xứ Dốc Mơ 1980 30.05.2014
24 Phanxicô X. Nguyễn Văn Lắm Chánh xứ Đức Mẹ VNNT 1976 23.06.2010
25 Đaminh Nguyễn Văn Lâm Chánh xứ Kim Thượng 1960 11.04.2002
26 Antôn Phạm Khắc Liêm Chánh xứ Gia Yên 1947 27.04.1974
27 Phêrô Phạm Duy Liễm Chánh xứ Ninh Phát 1964 11.04.2002
28 Philipphê Phạm Duy  Linh Chánh xứ Gia Tôn 1976 08.09.2008
29 Emmanuel Nguyễn Công Luận Phó xứ Phát Hải 1985 28.05.2016
30 Matthêu Lê  Lực Phó xứ  Ninh Phát 1965 08.08.2007
31 Micae Võ Thành  Nhân Chánh xứ Thanh Sơn 1967 08.08.2006
32 Giuse M. Trần Minh Phú Phụ trách Tông Đồ Nhỏ  1937 03.08.1965
33 Đaminh Nguyễn Minh  Phương Chánh xứ Đức Long 1973 08.09.2008
34 Đaminh Trần Kim Quang Chánh xứ Đức Mẹ HCG 1981 30.05.2013
35 Giuse Nguyễn Thành Tâm Phó xứ Bình Minh 1987 18.07.2019
36 Giuse Nguyễn Duy  Tân Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi 1968 08.09.2008
37 Hiêrônimô  Nguyễn Văn Thao Chánh xứ Mẫu Tâm 1944 22.12.1971
38 Antôn Trần Phúc  Thịnh Chánh xứ Đức Huy 1967
39 Phaolô Nguyễn Chí Thọ Chánh xứ Tín Nghĩa  1981 30.05.2013
40 Giuse Trần Trung Tiến Phó xứ Thanh Sơn 1983 30.05.2015
41 Laurensô Đỗ Nam Trấn Chánh xứ Phúc Nhạc 1958 02.12.2004
42 Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng Chánh xứ Martinô 1970 30.09.2005
43 Phêrô Nguyễn Hoàng Trường Chánh xứ Gia Phát 1982 30.05.2013
44 Giuse Vũ Văn  Trường Chánh xứ Lợi Hà 1969 08.08.2006
45 Vinhsơn Đặng Văn  Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi 1938 29.06.1968

4. Giáo hạt Hòa Thanh 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Giuse Dương Quang  Bình Phó xứ Lộ Đức 1981 30.05.2013
2 Đaminh Trịnh Đình  Cương Chánh xứ Ngũ Phúc 1974 08.09.2008
3 Gioakim Phạm Thanh Điệp Trường CĐ Hòa Bình 1986 20.07.2017
4 Giuse Nguyễn Ngọc  Đức Phụ tá Thái Hòa 1974 30.05.2015
5 Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng Phó xứ Hòa Bình 1979 30.05.2013
6 Giuse Phạm Đình Hiền Chánh xứ Thanh Hóa 1959 30.09.2005
7 Gioan Bt. Đinh Tiến Hướng Chánh xứ Sài Quất 1949 21.05.1976
8 Giuse Đào Công  Lập Phó xứ Thái Hòa 1984 18.07.2019
9 Giuse Nguyễn Đức  Lục Chánh xứ Hòa Bình 1946 28.04.1974
10 Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước Chánh xứ Đông Vinh 1966 04.05.2001
11 Phêrô Phạm Ngọc Quang Trường CĐ Hòa Bình 1985 18.07.2019
12 Vinhsơn Đỗ Minh Thăng Chánh xứ Đại An 1979 30.05.2013
13 Phaolô Nguyễn Cao Thắng Phụ tá Ngọc Đồng 1982 08.07.2017
14 Giuse Phạm Quốc Thuần Chánh xứ Ngô Xá 1980 30.05.2013
15 Philipphê Trần Công Thuận Chánh xứ Suối Sao 1962 11.04.2002
16 Micae Nguyễn Chánh Tín Phó xứ Lộ Đức 1978 30.05.2013
17 Giuse Đỗ Đức Trí Chánh xứ Thái Hòa 1967 05.11.1999
18 Đaminh Nguyễn Văn  Triệu Chánh xứ Gò Xoài 1974 08.09.2008
19 Giuse Nguyễn Văn Uy Chánh xứ Lai Ổn  1948 23.08.1980
20 Phaolô Phạm Văn  Viện Chánh xứ Tiên Chu 1960 07.02.1996
21 Giuse Phạm Hưng  Vĩnh Chánh xứ Ngọc Đồng 1971 04.08.2009
22 Phêrô Cao Văn Xiêm Phó xứ Thanh Hóa 1985 20.07.2017
23 Phaolô Nguyễn Trọng  Xuân Chánh xứ Lộ Đức 1960 25.01.2000

5. Giáo hạt Hố Nai

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Đaminh Bùi Văn Án Chánh xứ Bắc Hải 1953 14.01.1983
2 Augustinô  Nguyễn Văn Chiến Chánh xứ Gia Cốc 1969 02.12.2004
3 Đaminh Vũ Hùng Cường Chánh xứ Nam Hải 1962 11.04.2002
4 Giuse Đỗ Viết  Đại Chánh xứ Phúc Lâm 1947 14.01.1992
5 Giuse Hà Đăng  Định Chánh xứ Thánh Tâm 1970 08.09.2008
6 Giuse Nguyễn Xuân Dương Phó xứ Thánh Tâm 1978 18.07.2019
7 Bênađô  Tô Ngọc Hân Chánh xứ Phú Tảo 1979 28.06.2011
8 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Phó xứ Phúc Lâm 1983 30.05.2015
9 Vinhsơn Trần Huy Hoàng Phó xứ Kim Bích 1983 28.05.2016
10 Giuse Phạm Văn Hoàng Chánh xứ Lộc Lâm 1947 25.05.1975
11 Đaminh Đinh Văn  Huân Chánh xứ Hòa Hiệp 1968 08.08.2006
12 Giuse Dương Đức Hưng Chánh xứ Xuân Trà 1966 30.09.2005
13 Đaminh Nguyễn Đình  Khanh Chánh xứ Trung Nghĩa 1965 25.01.2000
14 Giuse Phạm Sơn  Lâm Chánh xứ Hà Nội 1967 25.01.2000
15 Giuse Đinh Đại Long Chánh xứ Ba Đông 1976 19.06.2012
16 Gioan Vũ Xuân Nghị Đặc trách Hà Phát 1978 30.05.2013
17 Phaolô Nguyễn  Nguyên Chánh xứ Đại Lộ 1977 11.11.2009
18 Giuse Phạm Cao Thanh Chánh xứ Kim Bích 1948 15.04.1975
19 Giuse Hà Duy Thi Phó xứ Kẻ Sặt 1983 30.05.2013
20 Vinhsơn Bùi Duy Thiện Phó xứ Hà Nội 1981 30.05.2014
21 Giuse Nguyễn Văn Tịch Phụ tá Bắc Hải 1971 08.08.2006
22 Đaminh Nguyễn Thành Tiến Chánh xứ Kẻ Sặt 1973 08.08.2007
23 Giuse Nguyễn Cao Trí Phó xứ Lộc Lâm 1984 30.05.2015
24 Giuse Lê Thái Văn Phó xứ Hà Nội 1981 30.05.2014
25 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Phó xứ Bắc Hải 1979 30.05.2013
26 Giuse Nguyễn Thế  Vinh Chánh xứ Tây Hải 1954 11.02.1993
27 Gioakim Nguyễn Đức  Chánh xứ Hải Dương 1980 23.11.2015

6. Giáo hạt  Long Thành

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Giuse Đoàn Công  Bình Chánh xứ Hiền Hòa 1969 30.09.2005
2 Phêrô Vũ Công Bình Chánh xứ Thiên Ân 1950 09.06.1990
3 Giuse Nguyễn Văn Cường Chánh xứ Cẩm Đường  1969 21.10.2005
4 Giuse Nguyễn Kim  Đỉnh Chánh xứ Thiên Bình 1961 25.01.1999
5 Gioan Bt. Trần Quốc Dũng Chánh xứ Thành Tâm 1974 11.11.2009
6 Giuse Nguyễn Văn Hóa Chánh xứ Văn Hải 1965 11.04.2002
7 Phêrô Nguyễn Phi  Hoàng Chánh xứ Thiên Lộc 1980 28.06.2011
8 Phêrô Nguyễn Văn Hướng Chánh xứ Phước Bình 1968 25.01.2005
9 Đaminh Phan Anh Huy Chánh xứ Hiền Phước 1980 30.05.2013
10 Đaminh Đặng Công Khanh Chánh xứ Thiên An 1977 19.06.2012
11 Giuse Nguyễn Thanh  Kính Phó xứ Tân Hiệp 1975 04.08.2012
12 Gioan Bosco Nguyễn Văn Lịch Chánh xứ Thiên Long 1977 30.05.2013
13 Vinhsơn Hoàng Công  Long Chánh xứ Tân Hiệp 1971 04.08.2009
14 Phêrô Trần Văn Minh Chánh xứ Truyền Tin 1980 19.06.2012
15 Đaminh Đỗ Hữu Nam Chánh xứ Bình Sơn  1957 25.01.1999
16 Gioan Bt. Phạm Đức  Nhân Chánh xứ Thánh Linh 1972 11.11.2009
17 Vinhsơn Vũ Xuân  Nhân Chánh xứ Minh Long 1971 08.09.2008
18 Đaminh Nguyễn Văn Phi Chánh xứ Liên Kim Sơn 1958 30.09.2005
19 Đaminh Võ Văn Phụng Chánh xứ Thiên Phú 1978 30.05.2013
20 Gioan Bùi Sĩ  Phước Chánh xứ Thái Lạc 1968 02.12.2004
21 Phanxicô X. Trần Minh  Quân Chánh xứ Tân Cang 1976 15.07.2006
22 Giuse Phạm Công Quyền Phó xứ Hiền Hòa 1982 20.07.2017
23 Giuse Nguyễn Văn  Sáu Chánh xứ Sỹ Phước 1958 07.02.1996
24 Giuse Nguyễn Minh Sơn Chánh xứ Thánh Phaolô 1960 25.01.1999
25 Tôma Nguyễn Duy Tân Chánh xứ Long Đức 1978 30.05.2013
26 Giuse Đỗ Mạnh  Thái Chánh xứ Long Phước 1959 25.01.2000
27 Simon  Lê Thanh Thăng Chánh xứ Thiên Phước 1970 30.09.2005
28 Giuse Đỗ Năng Thức Chánh xứ Hiền Đức  1974 30.05.2014
29 Antôn Bùi Văn Tới Chánh xứ Thành Tín  1980 30.05.2013
30 Phêrô Nguyễn Ngọc Trí Chánh xứ Thành Đức 1980 30.05.2013
31 Giuse Phạm Quốc  Tuấn Chánh xứ Long Thành 1972 08.08.2006
32 Giuse Trương Chí  Tuệ Chánh xứ Bác Ái 1970 08.08.2006

7. Giáo hạt Phú Thịnh

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Phêrô Vũ Hoàng  Ánh Chánh xứ Bắc Hoà 1947 26.08.1979
2 Giuse Nguyễn Thanh Bình Chánh xứ Tân Thành 1978 19.06.2012
3 Vinc. Paul M.  Nguyễn Minh Châu Phó xứ Phú Lý 1957 03.04.2008
4 Hiêrônimô  Nguyễn Đình Công Chánh xứ Thịnh An 1971 30.09.2005
5 Vinhsơn Nguyễn Thế Cường Phó xứ Bùi Đệ 1981 30.05.2013
6 Vinhsơn Dương Văn Đức Chánh xứ Thạch An 1973 19.06.2012
7 Giuse Vũ Anh Dũng Phó xứ Thạch An 1983 30.05.2014
8 Vinhsơn Nguyễn Tiến  Dũng Chánh xứ Tân Bình 1968 11.04.2002
9 Đaminh Trần Mạnh  Duyên Chánh xứ Bùi Đệ 1970 08.08.2006
10 Gioan Trần Hoàng Giang Chánh xứ Xuân An 1980 28.06.2011
11 Hiêrônimô  Nguyễn Quang Hòa Chánh xứ Phú Sơn 1976 28.06.2011
12 Batôlômêô M.  Nguyễn Viết Hoàng Chánh xứ Giang Điền 1960 08.09.2008
13 Giuse Đinh Nam  Hưng Chánh xứ Bùi Chu 1944 29.04.1970
14 Antôn M.C.  Nguyễn Ngọc  Lâm Chánh xứ Phú Lý 1948 25.05.2001
15 Giuse Cao Đức Long Chánh xứ Hiếu Liêm 1971 08.08.2007
16 Giuse Đoàn Phi  Long Chánh xứ Xuân Thịnh 1966 08.08.2006
17 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Chánh xứ Quảng Biên 1958 25.01.1999
18 Bênêđictô Lê Vương Quyền Phó xứ Bùi Chu 1986 18.07.2019
19 Giuse M. Hồ Ngọc Sơn Phụ tá Giang Điền 1972 20.07.2017
20 Giuse Phan Duy  Sơn Phó xứ Tân Bình 1979 30.05.2014
21 Gioan TC.  Trần Kim  Sơn Phó xứ Bùi Chu 1985 20.07.2017
22 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ Vườn Ngô 1973 08.09.2008
23 Phanxicô X. Võ Quang Thanh Chánh xứ Tân Hương 1958 30.11.1996
24 Giuse Đặng Quốc Thịnh Phó xứ Trà Cổ 1986 28.05.2016
25 Giuse Nguyễn Văn Thuận Phó xứ Thịnh An 1985 20.07.2017
26 Giuse M. Lương Văn Tiến Phụ tá Giang Điền 1960 20.07.2017
27 Giuse Nguyễn Xuân Triết Chánh xứ Thuận An 1954 30.09.1988
28 Giuse Đinh Thế Truyền Chánh xứ Thiện An 1969 08.08.2006
29 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Chánh xứ Trà Cổ  1960 04.05.2001
30 Giuse Tạ Duy Tuyền Chánh xứ Tân Bắc 1966 02.12.2004
31 Vinhsơn Nguyễn Văn  Tuyền Chánh xứ Đồng Phát 1951 20.12.1980

8. Giáo hạt Phương Lâm
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Phaolô Nguyễn Hữu Toan Phụ tá Phương Lâm  1974 23.08.2008
2 Giuse Nguyễn Tâm  Chí Chánh xứ Đồng Hiệp 1973 08.09.2008
3 Vinhsơn  Dương Đức  Chiến Chánh xứ Trúc Lâm 1970 08.08.2006
4 Giuse Tạ Minh Chiến Chánh xứ Thọ Lâm 1969 11.04.2002
5 Giuse Nguyễn Thái Cường Chánh xứ Xuân Lâm 1969 08.08.2006
6 Giuse Phạm Ngọc Duy Giáo xứ Đồng Hiệp 1961 04.05.2001
7 Giuse Nguyễn Trường Hải Chánh xứ Tiên Lâm 1980 30.05.2013
8 Gioan Phạm Thế  Hiệu Chánh xứ Bình Lâm 1971 30.09.2005
9 Micae Phạm Phi Hùng Chánh xứ Phú Lâm 1971 08.08.2006
10 Phêrô Trần Anh Khôi Đặc trách Bàu Mây 1981 30.05.2013
11 Phêrô Nguyễn Đăng Chánh xứ Văn Lâm 1981 30.05.2013
12 Martinô Ngô Hoàng Lâm Phó xứ Phương Lâm  1985 20.07.2017
13 Augustinô  Nguyễn Thứ  Lễ Chánh xứ Tịnh Lâm 1971 08.09.2008
14 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh  Linh Chánh xứ Mai Lâm 1970 08.08.2007
15 Phanxicô X. Trần Văn  Phan Chánh xứ Phương Lâm  1955 23.10.1997
16 Giuse Nguyễn Phong Phú Đặc trách Tân Lâm 1979 19.06.2012
17 Laurensô Trần Thế  Phước Chánh xứ Thạch Lâm 1978 28.06.2011
18 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ Quang Lâm 1972 30.09.2005
19 Anphongsô  Hồ Ngọc  Thắng Chánh xứ Bích Lâm 1974 08.09.2008
20 Raymunđô  Trần Quốc  Thắng Chánh xứ Ngọc Lâm 1968 08.08.2006
21 Giuse Nguyễn Hữu  Thiệu Chánh xứ Hòa Lâm 1969 08.08.2006
22 Đaminh Lê Văn  Thông Chánh xứ An Lâm 1972 30.09.2005
23 Đaminh Lâm Sơn Thủy Phó xứ Bích Lâm 1979 30.05.2015
24 Đaminh Nguyễn Hữu Thức Phó xứ Ngọc Lâm 1985 20.07.2017
25 Giuse Nguyễn Cao Trí Phó xứ Bình Lâm 1984 28.05.2016
26 Gioan Đào Xuân Trực Chánh xứ Giang Lâm 1970 23.06.2010
27 Martinô Phạm Thiên Trường Phó xứ Thọ Lâm 1981 30.05.2014
28 Đaminh Lê Thanh Trưởng Chánh xứ Kim Lâm 1975 19.06.2012
29 Phêrô Trần Quốc Tuấn Chánh xứ ĐakLua 1975 30.05.2013
30 Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng Phó xứ Phú Lâm 1973 30.05.2013
31 Giuse Lê Trần Đình Chánh xứ Tà Lài 1977 28.06.2011


9. Giáo hạt Phước Lý

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Phêrô Nguyễn Văn  Đức Chánh xứ Thị Cầu 1960 30.09.2005
2 Giuse Đỗ Mạnh  Dũng Chánh xứ Phước Lý  1967 25.01.2000
3 Giuse Nguyễn Vinh Hạnh Chánh xứ Đại Điền 1978 19.06.2012
4 Gioan Bt. Hoàng Thanh Hoàn Chánh xứ Nghĩa Yên 1979 28.06.2011
5 Philipphê Phạm Anh Hoàng Chánh xứ Vĩnh Phước 1977 28.06.2011
6 Giuse Nguyễn Anh Hùng Chánh xứ Bắc Thần 1969 30.09.2005
7 Gioan Bt. Nguyễn Bửu Khánh Chánh xứ Mỹ Hội 1960 11.04.2002
8 Antôn Lê Tiến Lĩnh Phó xứ Thiết Nham 1975 28.05.2016
9 Gioan TC.  Nguyễn Thới Minh Chánh xứ Phước Khánh 1949 19.09.1987
10 Giuse Đinh Trọng Nghĩa Chánh xứ Nghĩa Mỹ 1978 30.05.2013
11 Phanxicô X. Bùi Quang  Thụy Chánh xứ Bắc Minh 1972 30.09.2005
12 Phêrô Hà Thanh Toàn Chánh xứ Tân Tường 1976 30.05.2013
13 Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên Chánh xứ Nghĩa Hiệp 1976 28.06.2011
14 Phêrô Trần Thanh Việt Chánh xứ Thiết Nham 1974 08.08.2007

10. Giáo hạt Tân Mai

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Giuse Nguyễn Khắc  Chính Chánh xứ Thánh Phanxicô 1969 11.04.2002
2 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Phó xứ Bùi Hiệp 1983 30.05.2015
3 Phanxicô X. Trần Cao Cường Phó xứ Thánh Phanxicô 1984 20.07.2017
4 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Chánh xứ Tân Mai 1968 11.04.2002
5 Phêrô Nguyễn Ngọc  Hoàng Chánh xứ Gia Viên 1958 04.05.2001
6 Gioan M. Vianney Phạm Đức  Huân Phó xứ Thánh Đaminh 1986 18.07.2019
7 Gioan Bt. Vũ Ngọc Hùng Phó xứ Tân Mai 1980 20.07.2017
8 Gioan Bt. Nguyễn Thanh Hùng Chánh xứ Bùi Hưng 1969 08.08.2006
9 Giuse Nguyễn Hữu Khanh Chánh xứ Tân Lộc 1972 08.08.2006
10 Giuse Phạm Huy Khôi Phó xứ Tân Mai 1978 30.05.2014
11 Đaminh Nguyễn Văn  Lượng Chánh xứ Bùi Hiệp 1949 23.10.1997
12 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Chánh xứ Thánh Đaminh 1959 25.01.2000
13 Phaolô Lê Công  Nguyên Chánh xứ Bùi Thượng 1973 08.09.2008
14 Giuse Lê Như  Sắc Chánh xứ Trinh Vương 1948 07.02.1996
15 Đaminh Hà Thế  Tâm Chánh xứ Bùi Vĩnh 1960 11.04.2002
16 Martinô Nguyễn Đức Thắng Phó xứ Tân Mai 1983 18.07.2019
17 Giuse Mai Phước Thắng Chánh xứ Micae 1974 19.06.2012
18 Giuse Trần Quốc  Thắng Chánh xứ Bùi Đức 1958 11.04.2002
19 Giuse Phạm Đình Thước Chánh xứ Bùi Thái 1955 11.04.2002
20 Giuse Lê Trọng  Tiến Chánh xứ Thánh Giuse 1977 23.06.2010
21 Giuse Nguyễn Việt Tiến Chánh xứ Bình An 1948 23.05.1976
22 Phaolô Bùi Quang Trung Chánh xứ Thiên Triều 1958 04.05.2001
23 Giuse Hoàng Văn Trung Chánh xứ Long Bình 1970 30.09.2005
24 Gioan Bt. Lại Anh Tuấn Chánh xứ Xuân Hòa 1955 22.09.1994
25 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phó xứ Bình An 1979 28.05.2016
26 Phêrô Nguyễn Hoàng Việt Phó xứ Thánh Giuse 1984 20.07.2017
27 Đaminh Trịnh Đình Phó xứ Bùi Thái 1984 28.05.2016
28 Vinhsơn Hoàng Phong Phó xứ Long Bình 1979 30.05.2014

11. Giáo hạt Túc Trưng

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Phanxicô X. Trần Đức Hòa Chánh xứ Đức Thắng 1972 25.05.2006
2 Đaminh-Ninh Nguyễn Thông Phán Chánh xứ Hiệp Nhất 1969 11.06.2010
3 René Phạm Minh Tâm Phó xứ Hiệp Nhất 1974 20.07.2017
4 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh Chánh xứ Chúa Cứu Thế- Phú Dòng 1973 17.12.2004
5 Phaolô Lê Trọng  Bình Phụ Tá Định Quán 1963 11.11.2011
6 Giacôbê Trần Thái Bảo Phó xứ Thống Nhất 1980 30.05.2014
7 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Chánh xứ Gia Canh 1964 02.12.2004
8 Giuse Đỗ Minh  Đức Chánh xứ Na Goa 1969 30.09.2005
9 Phêrô Hà Thế  Hiện Chánh xứ Thánh Mẫu 1972 30.09.2005
10 Micae Nguyễn Chí Hùng Chánh xứ Xuân Thanh 1971 08.08.2007
11 Giuse Vũ Ngọc Hưng Chánh xứ Xuân Hoa 1978 30.05.2015
12 Phêrô Nguyễn Phước Hưng Chánh xứ Xuân Trường 1980 30.05.2013
13 Đaminh Nguyễn Quốc Hưng Chánh xứ Xuân Sơn 1979 30.05.2013
14 Phanxicô X. Hoàng Văn Hương Chánh xứ Vĩnh An 1972 08.08.2007
15 Gioan Bosco Mai Xuân Hữu Chánh xứ Ngọc Thanh 1978 30.05.2013
16 Giuse Vũ Văn  Khải Chánh xứ Định Quán 1972 23.06.2010
17 Giuse Phan Thế Khanh Đặc trách Thánh Vinh Sơn 1976 30.05.2013
18 Vinhsơn Trần Văn Lợi Chánh xứ Xuân Kiên 1977 30.05.2013
19 Giuse Phạm Hoàng  Minh Chánh xứ Tam Phú 1971 23.06.2010
20 Đaminh Đoàn Giang Sơn Chánh xứ Xuân Phú 1977 19.06.2012
21 Phêrô Lưu Thành Tâm Chánh xứ La Ngà 1947 11.02.1993
22 Giuse Đinh Văn  Thành Chánh xứ ĐănKàr 1970 08.08.2006
23 Giuse Nguyễn Đức  Thắng Chánh xứ Suối Nho  1969 02.12.2004
24 Giacôbê Lâm Văn  Thế Chánh xứ Thống Nhất 1944 13.05.1972
25 Phaolô Nguyễn Duy Thiên Phó xứ La Ngà 1986 18.07.2019
26 Đaminh Võ Văn Thông Chánh xứ Phú Hòa 1954 11.04.2002
27 Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí Chánh xứ Túc Trưng 1960 02.12.2004
28 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phó xứ Suối Nho  1981 30.05.2014


12. Giáo hạt Xuân Lộc

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
1 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Chánh xứ Bảo Thị 1980 28.06.2011
2 Giuse Phạm Thanh Bình Chánh xứ Hiệp Lực 1976 19.06.2012
3 Vinhsơn Trần Ngọc  Châu Chánh xứ Thừa Đức 1956 25.01.1999
4 Gioakim Phan Công  Chính Chánh xứ Bình Hòa 1972 08.08.2006
5 Gioan Phạm Đình  Chương Chánh xứ Hồng Ân 1961 16.02.2004
6 Đaminh Hà Văn  Chương Chánh xứ Duyên Lãng 1972 30.09.2005
7 Giuse Đinh Mạnh  Cường Chánh xứ Tân Ngãi 1969 08.08.2006
8 Tôma Trần Văn  Đại Chánh xứ Xuân Kitô 1950 01.10.1988
9 Giuse Trần Lê Vương Đại Chánh xứ Tân Xuân 1981 30.05.2013
10 Giuse Phạm Hữu  Đạo Chánh xứ Bàu Cối 1966 08.08.2006
11 Phaolô Nguyễn Văn  Đông Chánh xứ Hàng Gòn 1949 27.11.1975
12 Cosma Hoàng Văn Dũng Chánh xứ Xuân Đông 1978 19.06.2012
13 Phêrô Phan Khắc  Giữa Chánh xứ Bình Khánh 1970 30.09.2005
14 Bênêđictô  Nguyễn Phi Hành Chánh xứ Xuân Nhạn 1951 25.01.2000
15 Phaolô Nguyễn Văn  Hạnh Chánh xứ Xuân Thiện 1968 30.09.2005
16 Giuse Nguyễn Văn Hảo Chánh xứ Xuân Mỹ 1975 28.06.2011
17 Giuse Nguyễn  Hiển Phụ tá Xuân Kitô 1959 16.02.2004
18 Giuse Bùi Trung Hiếu Phó xứ Suối Cát 1982 30.05.2014
19 Giuse Hoàng Mạnh  Hiểu Chánh xứ Xuân Khánh 1955 14.01.1992
20 Martinô Nguyễn Quốc Bảo Huân Chánh xứ Gia Ray 1979 28.06.2011
21 Antôn Đặng Minh  Huấn Chánh xứ Hoàn Quân 1958 23.10.1997
22 Giuse Nguyễn Chí Hùng Chánh xứ Núi Đỏ 1978 19.06.2012
23 Giuse Trần Văn  Hùng Chánh xứ Xuân Bắc 1961 04.05.2001
24 Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy Phó xứ Russeykeo 1981 30.05.2014
25 Phêrô Nguyễn Xuân Huy Chánh xứ Quảng Xuân 1973 19.06.2012
26 Đaminh Trần Công  Huynh Chánh xứ Chà Rang 1974 23.06.2010
27 Phaolô Đinh Châu Khâm Chánh xứ Lang Minh 1976 23.06.2010
28 Đaminh Vũ Kim Khanh Chánh xứ Long Thuận 1954 11.02.1993
29 Giuse Vinhsơn Nguyễn Nhật Trọng Khanh Phó xứ Xuân Bình 1982 30.05.2014
30 Giuse Nguyễn Thanh Kiều Chánh xứ Nam Hà 1970 08.08.2007
31 Phêrô Cao Thọ  Lành Chánh xứ Cẩm Tân 1954 11.02.1993
32 Đaminh Trần Gia Long Chánh xứ Xuân Đường 1968 08.08.2006
33 Giuse Trần Minh Chánh xứ Xuân Tây 1975 23.06.2010
34 Giuse Ngô Quang Nghĩa Chánh xứ Gia Lào 1980 28.06.2011
35 Vinhsơn Nguyễn Văn  Ngôn Chánh xứ Gia Vinh 1962 11.11.2006
36 Vinhsơn Trần Hải  Ninh Chánh xứ Xuân Bình 1968 08.08.2006
37 Phêrô Trần Văn  Phi Chánh xứ Thánh Gia 1955 16.02.2004
38 Phaolô Đoàn Thanh Phong Chánh xứ Russeykeo 1972 23.06.2010
39 Giuse Nguyễn Duy Phưởng Phó xứ Hiệp Lực 1986 18.07.2019
40 Giuse Nguyễn Minh Quân Chánh xứ Xuân Triệu 1973 08.08.2007
41 Tôma Aquinô Trần Phương Quang Phụ tá Long Thuận 1977 24.11.2017
42 Đaminh Đỗ Đình  Quát Chánh xứ Xuân Hiệp 1978 28.06.2011
43 Gioan Bt. Nguyễn Kinh Quốc Phó xứ Chính Tòa 1983 20.07.2017
44 Phêrô M.  Mai Văn  Sâm Chánh xứ Bảo Vinh 1947 27.04.1974
45 Giuse Trần Phú Sơn Chánh xứ Suối Cát 1958 30.09.1988
46 Phêrô Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ Suối Tre 1965 25.01.2000
47 Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn Chánh xứ Tam Thái 1970 30.09.2005
48 Đaminh Ngô Công Sứ Chánh xứ Chính Tòa 1955 19.09.1987
49 Gioan Bt. Phan Kế Sự Chánh xứ Tân Phú 1957 25.01.1999
50 Matthêu Nguyễn Đại Tài Phó xứ Chính Tòa 1981 30.05.2013
51 Đaminh Phạm Văn Tám Chánh xứ Đồng Tâm 1977 28.06.2011
52 Giuse Nguyễn Như Tân Phụ tá Thánh Gia 1972 30.05.2015
53 Gioan Bt. Vũ Minh Tân Chánh xứ Thọ Hòa 1982 30.05.2013
54 Giuse Trần Văn Tân Phó xứ Xuân Bắc 1982 30.05.2014
55 Giuse Nguyễn Văn  Tề Chánh xứ Thừa Ân 1950 07.02.1996
56 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Chánh xứ Xuân Tôn 1975 23.06.2010
57 Giuse Đinh Ngọc  Thành Phó xứ Tam Thái 1984 20.07.2017
58 Giuse Phạm Ngọc Thành Chánh xứ Núi Tung 1966 30.09.2005
59 Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành Chánh xứ Thái Xuân 1970 08.08.2006
60 Vinhsơn Nguyễn Văn  Thịnh Phụ tá Hồng Ân 1957 13.10.2005
61 Giuse Hoàng Quang Thịnh Chánh xứ Xuân Thành 1975 19.06.2012
62 Giuse Bùi Nguyên Thoại Phó xứ Xuân Triệu 1980 30.05.2014
63 Phêrô Phạm Quốc Thuần Chánh xứ Thọ Lộc 1974 23.06.2010
64 Giuse Vũ Xuân Thực Chánh xứ Xuân Quế 1977 30.05.2014
65 Đaminh Phạm Ngọc Thủy Chánh xứ An Lộc 1966 11.04.2002
66 Phêrô Nguyễn Văn  Thuyết Chánh xứ Thái Thiện 1974 08.09.2008
67 Anrê Phạm Linh Tiên Chánh xứ Suối Cả 1979 28.06.2011
68 Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu Chánh xứ Cáp Rang 1953 19.09.1987
69 Antôn Phạm Xuân Toàn Phó xứ Chính Tòa 1982 30.05.2015
70 Phaolô Lê Văn  Vĩnh Chánh xứ Tân Hữu 1972 08.09.2008
71 Gioan Bt. Phạm Phi  Chánh xứ Xuân Bảo 1971 08.09.2008
72 Giuse Phạm Hoàng  Vương Chánh xứ Trung Ngãi 1974 23.06.2010

13. Quý Cha Giáo Đại Chủng Viện
STT Tên Thánh Họ Tên Hiện nay Năm sinh Thụ Phong
1 Giuse Nguyễn Hữu Châu Đại Chủng viện Xuân Lộc  1974 08.08.2007
2 Phêrô Hà Hương  Giang Đại Chủng viện Xuân Lộc  1971 08.09.2008
3 Phaolô Đinh Chí Hiền Đại Chủng viện Xuân Lộc  1977 19.06.2012
4 Giuse Đinh Văn Huấn Đại Chủng viện Xuân Lộc  1956 11.05.1991
5 Phêrô Nguyễn  Huệ Đại Chủng viện Xuân Lộc  1957 25.01.2000
6 Marcô Nguyễn Tuyến  Huyên Đại Chủng viện Xuân Lộc  1947 11.05.1991
7 Phaolô Trần Minh Khánh Đại Chủng viện Xuân Lộc  1978 30.05.2015
8 Giuse Đoàn Xuân Linh Đại Chủng viện Xuân Lộc  1976 23.06.2010
9 Giuse Trần Quang  Minh Đại Chủng viện Xuân Lộc  1964 02.12.2004
10 Phaolô Trần Kim Phán Đại Chủng viện Xuân Lộc  1953 25.01.2000
11 Phaolô Nguyễn Ngọc Phương Đại Chủng viện Xuân Lộc  1971 30.09.2005
12 Giuse Phạm Anh  Quốc Đại Chủng viện Xuân Lộc  1975 08.09.2008
13 Giuse Đỗ Mạnh Thịnh Đại Chủng viện Xuân Lộc  1970 08.08.2007
14 Martinô Phạm Phú Thứ Đại Chủng viện Xuân Lộc  1973 08.09.2008
15 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn Đại Chủng viện Xuân Lộc  1968 25.01.2000
16 Giuse Hoàng Đức Đại Chủng viện Xuân Lộc  1974 08.08.2007
17 Phaolô Nguyễn Thiên Đại Chủng viện Xuân Lộc  1979 28.06.2011

14. Quý Cha làm việc tại Tòa Giám Mục

STT Tên Thánh Họ Tên Hiện nay Năm sinh Thụ Phong
1 Đaminh Nguyễn Ngọc Đức Toà Giám mục Xuân Lộc 1976 19.06.2012
2 Phêrô Phạm Hoàng Vũ Đương Toà Giám mục Xuân Lộc 1972 30.05.2013
3 Đaminh Quách Duy Hợp Toà Giám mục Xuân Lộc 1977 23.06.2010
4 Gioan Bt. Phan Trịnh  Long Toà Giám mục Xuân Lộc 1979 28.06.2011
5 Phanxicô X. Đỗ Đức Lực Toà Giám mục Xuân Lộc 1963 08.08.2007
6 Giuse Nguyễn Tiến  Thịnh Toà Giám mục Xuân Lộc 1967 02.12.2004
7 Giuse Phạm Hoài Toà Giám mục Xuân Lộc 1976 23.06.2010

15. Quý Cha Hưu dưỡng

STT Tên Thánh Họ Tên Hiện ở Năm sinh  Thụ Phong
1 Giuse Hoàng Đức An Nhà hưu Giáo phận  1940 14.05.1968
2 Batôlômêô  Nguyễn Quang Anh Quảng Xuân 1938 27.05.1964
3 Raphaen  Nguyễn Văn  Chúc   Đền Martin 1945 08.08.1972
4 Micae Hoàng Đình Cung Nhà hưu Giáo phận  1933 16.07.1959
5 Giuse Phạm Chí  Cường Nhà hưu Giáo phận  1938 28.04.1964
6 Phaolô Lê Văn  Diệu Sài Gòn 1932 19.08.1958
7 Đaminh Bùi Phúc Dinh Nhà hưu Giáo phận  1930 27.05.1961
8 Đaminh Nguyễn Đính Phú Thiện 1947 28.04.1973
9 Giuse Nguyễn Kim Đoan Nhà hưu Giáo phận  1940 29.04.1969
10 Phêrô Khổng Văn Giám Nhà hưu Giáo phận  1930 03.10.1958
11 Giuse Trần Văn Hàm Thiên Phước 1938 24.12.1966
12 Phêrô Nguyễn Quang  Hiến Đền Martin 1919 04.06.1948
13 Đaminh Trần Thái Hiệp Xuân Khánh 1937 08.06.1963
14 Gioakim Nguyễn Văn  Hiểu Bắc Minh 1939 21.12.1967
15 Đaminh Đặng Duy Hòa Phúc Lâm 1930 15.06.1956
16 Gioan Bt. Phan Năng  Hoè Tâm An 1940 14.05.1968
17 Gioan Bt. Trần Văn Hộ Nhà hưu Giáo phận  1927 27.07.1958
18 Vinhsơn Phạm Liên  Hùng Nhà hưu Giáo phận  1942 29.04.1967
19 Phêrô Phan Năng Hưởng Tâm An 1942 14.05.1968
20 Tôma Lâm Văn  Kinh Nhà hưu Giáo phận  1938 29.04.1967
21 Giuse Trần Xuân  Lãm Kim Thượng 1945 27.04.1974
22 Gioan Bt. Nguyễn Đình  Luận Nghĩa Yên 1944 28.04.1973
23 Tôma Nguyễn Minh Duyên Lãng 1943 14.05.1968
24 Laurensô Hứa Văn Mỹ Tây Hải 1940 14.05.1968
25 Phêrô Vũ Quang Nam Túc Trưng 1955 30.06.1994
26 Gioan Bt. Nguyễn Công Nghiễm Chúa Cứu Thế- Phú Dòng 1956 16.09.2003
27 Giuse Đỗ Văn Nguyên Thái Lạc 1942 20.05.1972
28 Phaolô Nguyễn Văn  Nhân Nhà hưu Giáo phận  1942 14.05.1968
29 Đaminh Nguyễn Kim Nhuận Tân Mai 1945 28.11.1970
30 Giuse Bùi Trung  Phong Bảo Thị 1936 21.12.1968
31 Gioakim Nguyễn Văn Quới Nhà hưu Giáo phận  1940 29.04.1970
32 Matthêu Bùi Tiến  San Nhà hưu Giáo phận  1943 14.05.1968
33 Vinhsơn Bùi Đức Sinh Đền Martin 1926 03.05.1953
34 Giuse Phạm Hùng  Sơn Nhà hưu Giáo phận  1956 09.06.1990
35 Giuse Nguyễn Văn Tăng Hưng Lộc 1940 21.05.1970
36 Gioakim Nguyễn Văn Thái Nhà hưu Giáo phận  1938 29.04.1966
37 Đaminh Nguyễn Văn Thái Đền Martin 1944 08.08.1972
38 Giuse-Đệ  Nguyễn Văn  Thanh Xuân Bình 1944 19.12.1971
39 Đaminh Trần Xuân  Thảo Hà Nội 1940 14.05.1968
40 Laurensô Nguyễn Trường  Thăng Thánh Gia 1940 29.04.1970
41 Tôma Aquinô Nguyễn Văn  Thân Nhà hưu Giáo phận  1940 14.05.1968
42 Giuse Trần Xuân  Thịnh Nhà hưu Giáo phận  1948 15.04.1975
43 Phaolô Nguyễn Hữu Thời Phước Khánh 1945 19.03.1974
44 Antôn Nguyễn Văn Thục Phương Lâm  1941 14.05.1968
45 Phêrô Thức Nhà hưu Giáo phận  1934 14.07.1962
46 Gioakim Đinh Thực Thanh Sơn 1932 29.06.1957
47 Phêrô Trần Văn Tiến Nhà hưu Giáo phận  1946 12.04.1976
48 Đaminh Nguyễn Văn Tòng Nhà riêng, Cao Thái 1948 15.04.1975
49 Gioan Bt. Trần Trọn Quảng Biên 1938 26.05.1967
50 Giuse Phạm Quang Trung Lộ Đức 1932 16.07.1959
51 Giuse Mai Thanh Trường Nhà hưu Giáo phận  1946 24.12.1973
52 Giuse Phạm Ngọc Tuấn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 1943 28.11.1970
53 Antôn Nguyễn Tuế Nhà Vãng lai Phát Diệm 1933 23.04.1962
54 Phêrô Vương Văn  Tuyên Bắc Hải 1948 01.08.1981
55 Giuse Đỗ Văn  Tự Nhà hưu Giáo phận  1941 14.05.1968
56 Micae Phạm Bá Tước Nhà hưu Giáo phận  1933 30.05.1964
57 Phêrô Huỳnh Tấn Vinh Nhà hưu Giáo phận  1944 13.05.1972
58 Laurensô Phạm Thanh Xuân Đức Long 1941 29.04.1967


16. Quý Cha làm việc ngoài giáo phận

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Năm Sinh Thụ Phong
01 Giuse Lương Quốc Dũng  Pt. Dự tu Thánh Tịnh 1985 28.05.2016
02 Giuse Tống Hữu Phú Pt. Dự tu Tống Viết Bường 1985 28.05.2016
03 Giuse Bùi Tuấn Phong Pt. Dự tu Gò Vấp 1983 30.05.2014
04 Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 166F Bùi Thị Xuân, 1948 21.12.1974
05 Đaminh Vũ Đình Thái  Chánh xứ Nhân Hòa 1950 07.02.1996


17. Quý Cha làm việc và Du học hải ngoại

STT TênThánh  Họ Tên Hiện nay Năm Sinh Thụ Phong
1 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh  Du học Phi Luật Tân 1972 30.09.2005
2 Giuse Bùi Quang Huy  Du học Hoa Kỳ 1979 28.06.2011
3 Phêrô Trịnh Quang Khánh  Du học Hoa Kỳ 1982 30.05.2014
4 Phêrô Nguyễn Quang Khương  Du học Pháp 1975 23.06.2010
5 Giuse Lê Văn Lập  Du học Hoa Kỳ 1981 30.05.2014
6 Giuse Bùi Duy Nghiên  Du học Rôma 1973 23.06.2010
7 Phêrô Ngô Minh Nhật  Du học Hoa Kỳ 1981 30.05.2015
8 Giuse Nguyễn Văn  Quang  Du học Rôma 1972 08.09.2008
9 Gioan Bt. Phạm Ngọc Toán  Du học Rôma 1986 20.07.2017
10 Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng  Du học Rôma 1982 30.05.2013
11 Giuse Phạm Quốc Tuấn  Du học Rôma 1982 30.05.2014
12 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh Truyền giáo HongKong 1978 30.05.2013
13 Fx. Nguyễn Duy Hải Truyền giáo Canada 1981 30.05.2013
14 Giuse Nguyễn Duy Tâm Truyền giáo HongKong 1981 30.05.2013
15 Giuse Mai Văn Thế Truyền giáo HongKong 1983 30.05.2013
16 Vinhsơn Nguyễn Hoàng Trung Truyền giáo Úc 1981 26.10.2013
27 Giuse Nguyễn Văn Việt Truyền giáo Pháp 1972 30.09.2005

Tổng cộng có : 472 Linh mục triều và 28 Linh mục dòng coi xứ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...