10/03/2015
66076

CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018

1. Giáo hạt An Bình
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Chánh xứ Bàu Hàm 1980 30.05.2015
02 Giuse Nguyễn Thanh Cao Chánh xứ Minh Tín 1970 08.08.2006
03 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Chánh xứ Mân Côi 1972 08.08.2006
04 Đaminh Vũ Văn Hoài Chánh xứ Minh Hòa 1978 28.06.2011
05 Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn Chánh xứ Lộc Hoà 1972 30.09.2005
06 Giuse Nguyễn Văn Học Chánh xứ Hưng Lộc 1946 19.09.1987
07 Gioan Bt. Phan Năng Hoè Giáo xứ Tâm An 1940 14.05.1968
08 Gioan Bt. Vũ Ngọc Hùng Phó xứ Lộc Hoà 1980 20.07.2017
09 Gioan Trần Xuân Hùng Chánh xứ Tâm Hòa 1956 25.01.2000
10 Gioan Bt. Nguyễn Văn Hưng Chánh xứ Tâm An 1963 04.05.2001
11 Phêrô Phan Năng Hưởng Giáo xứ Tâm An 1942 14.05.1968
12 Phêrô Huỳnh Bá Khá Chánh xứ Dầu Giây 1968 08.08.2006
13 Antôn Lê Tiến Lĩnh Phó xứ Thanh Bình 1975 28.05.2016
14 Gioan Bt. Phan Trịnh Long Chánh xứ Xuân Linh 1979 28.06.2011
15 Đaminh Trần Văn Minh Chánh xứ Thanh Bình 1944 23.12.1972
16 Đaminh Phạm Văn Tám Chánh xứ Xuân Long 1977 28.06.2011
17 Giuse Trần Văn Tân Phó xứ Tâm An 1982 30.05.2014
18 Giuse Nguyễn Văn Tăng Giáo xứ Hưng Lộc 1940 21.05.1970
19 Phêrô Đoàn Đức Thăng Chánh xứ Quảng Tâm 1974 11.11.2009
20 Phêrô Phạm Hưng Thịnh Chánh xứ Xuân Đức 1973 08.09.2008
21 Phanxicô X. Nguyễn Quốc Tuấn Phụ tá Hưng Lộc 1949 02.12.2004
22 Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng Phó xứ Tâm Hòa 1973 30.05.2013


2. Giáo hạt Biên Hòa
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Phụ tá An Bình 1982 30.05.2014
02 Đaminh Nguyễn Trung Chánh Chánh xứ Tân Vinh 1954 04.05.2001
03 Phanxicô X. Phan Chiếm Chánh xứ Bến Gỗ 1957 02.12.2004
04 Vinhsơn Nguyễn Thành Công Chánh xứ Dĩ An 1956 23.10.1997
05 Gioakim Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ Phúc Hải 1967 02.12.2004
06 Gioakim Phạm Hiệp Chánh xứ Đông Hòa 1967 04.05.2001
07 Giuse Vũ Đức Hiệp Chánh xứ Tân Triều 1957 01.10.1988
08 Martinô Nguyễn Thái Hiệp Phó xứ Thái Hiệp 1981 30.05.2014
09 Vinhsơn Nguyễn Bùi Minh Huy Phụ tá Nghĩa Sơn 1986 28.05.2016
10 Giuse Vũ Ngọc Hưng Phó xứ Thái An 1978 30.05.2015
11 Antôn Phạm Văn Khải Chánh xứ An Bình 1969 08.08.2007
12 Giuse Nguyễn Cẩm Khánh Phụ tá Đông Hòa 1982 30.05.2015
13 Gioan Bt. Đinh Hoàng Linh Phó xứ Đông Hòa 1985 20.07.2017
14 Marcô Nguyễn Trung Lưu Phụ tá Biên Hòa 1982 28.05.2016
15 Philipphê Lê Văn Năng Chánh xứ Biên Hòa 1946 01.10.1988
16 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Đặc trách Hóa An 1970 08.08.2006
17 Gioan Bt. Nguyễn Hồng Phúc Phụ tá Nghĩa Sơn 1986 28.05.2016
18 Giuse Bùi Thanh Quang Phụ tá Đông Hòa 1984 20.07.2017
19 Gioan Bt. Nguyễn Văn Quế Giáo xứ Biên Hòa 1945 19.04.1975
20 Micae Đỗ Hồng Quý Chánh xứ Bình Hải 1960 11.04.2002
21 Vinhsơn Ngô Văn Tất Giáo xứ Dĩ An 1948 25.05.1975
22 Phaolô Nguyễn Đức Thành Chánh xứ Thái Hiệp 1953 11.02.1993
23 Giuse Ngô Quốc Thạnh Chánh xứ Thuận Hòa 1965 04.05.2001
24 Giuse Ngô Hùng Tráng Phó xứ Nghĩa Sơn 1984 20.07.2017
25 Phêrô Nguyễn Tiến Trung Phụ tá An Bình 1982 30.05.2014
26 Giuse Hoàng Văn Trung Chánh xứ Nghĩa Sơn 1970 30.09.2005
27 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phụ tá Dĩ An 1986 28.05.2016
28 Gioakim Nguyễn Bá Tước Chánh xứ Thái An 1942 29.04.1969
29 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn Phó xứ Dĩ An 1984 20.07.2017
30 Phêrô Cao Văn Xiêm Phó xứ Tân Triều 1985 20.07.2017


3. Giáo hạt Gia Kiệm
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Vinhsơn Nguyễn Trung An Chánh xứ Lạc Sơn 1969 11.04.2002
02 Phêrô Lâm Thái Bình Chánh xứ Bình Lộc 1971 30.09.2005
03 Giuse Đặng Minh Chí Đặc trách Đức Mẹ Fatima 1979 30.05.2013
04 Giuse Đỗ Đức Chính Mục vụ Gh. Thánh Tâm 1961 25.01.2000
05 Vinhsơn Nguyễn Trung Định Chánh xứ Bình Minh 1967 08.08.2006
06 Giuse Hoàng Văn Đoán Chánh xứ Dốc Mơ 1961 11.04.2002
07 Giuse Hoàng Minh Đường Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi 1937 29.04.1965
08 Phêrô Nguyễn Thanh Hào Phó xứ Phúc Nhạc 1981 30.05.2015
09 Tôma A. Vũ Đình Hạo Chánh xứ Tân Yên 1950 07.02.1996
10 Đaminh Trần Công Hiển Chánh xứ Võ Dõng 1963 04.05.2001
11 Giuse Lê Vinh Hiến Chánh xứ Hưng Bình 1953 14.01.1983
12 Phêrô Ngô Duy Hòa Chánh xứ Bạch Lâm 1963 18.11.1998
13 Giuse Phạm Văn Hoan Phó xứ Ninh Phát 1984 30.05.2015
14 Phêrô Tống Xuân Hoàng Phó xứ Hưng Bình 1984 30.05.2015
15 Phanxicô X. Nguyễn Xuân Huy Chánh xứ Phát Hải 1970 11.04.2002
16 Gioan Bos. Mai Xuân Hữu Phó xứ Võ Dõng 1978 30.05.2013
17 Giuse Nguyễn Đức Huy Phó xứ Gia Yên 1981 30.05.2014
18 Đaminh Nguyễn Danh Khoa Phó xứ Dốc Mơ 1980 30.05.2014
19 Phanxicô X. Nguyễn Văn Lắm Chánh xứ Đức Mẹ VNNT 1976 23.06.2010
20 Đaminh Nguyễn Văn Lâm Chánh xứ Kim Thượng 1960 11.04.2002
21 Antôn Phạm Khắc Liêm Chánh xứ Gia Yên 1947 27.04.1974
22 Phêrô Phạm Duy Liễm Chánh xứ Ninh Phát 1964 11.04.2002
23 Philipphê Phạm Duy Linh Chánh xứ Gia Tôn 1976 08.09.2008
24 Emmanuel Nguyễn Công Luận Phó xứ Phát Hải 1985 28.05.2016
25 Matthêu Lực Phó xứ Ninh Phát 1965 08.08.2007
26 Micae Võ Thành Nhân Chánh xứ Thanh Sơn 1967 08.08.2006
27 Giuse M. Trần Minh Phú Phụ trách Tông Đồ Nhỏ 1937 03.08.1965
28 Đaminh Võ Văn Phụng Phó xứ Bình Minh 1978 30.05.2013
29 Đaminh Nguyễn Minh Phương Chánh xứ Đức Long 1973 08.09.2008
30 Đaminh Trần Kim Quang Chánh xứ Đức Mẹ HCG 1981 30.05.2013
31 Giuse Nguyễn Minh Quân Chánh xứ Cây Gáo 1973 08.08.2007
32 Giuse Nguyễn Văn Tề Chánh xứ Phát Lộc 1950 07.02.1996
33 Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao Chánh xứ Mẫu Tâm 1944 22.12.1971
34 Gioakim Đinh Thực Giáo xứ Thanh Sơn 1932 29.06.1957
35 Giuse Trần Trung Tiến Phó xứ Thanh Sơn 1983 30.05.2015
36 Laurensô Đỗ Nam Trấn Chánh xứ Phúc Nhạc 1958 02.12.2004
37 Tôma A. Nguyễn Đức Trọng Chánh xứ Martinô 1970 30.09.2005
38 Phêrô Nguyễn Hoàng Trường Chánh xứ Gia Phát 1982 30.05.2013
39 Giuse Vũ Văn Trường Chánh xứ Lợi Hà 1969 08.08.2006
40 Giuse Phạm Hoàng Vương Chánh xứ Tín Nghĩa 1974 23.06.2010
41 Laurensô Phạm Thanh Xuân Giáo xứ Đức Long 1941 29.04.1967


4. Giáo hạt Hòa Thanh 
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Đaminh Trịnh Đình Cương Chánh xứ Ngũ Phúc 1974 08.09.2008
02 Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ Đông Vinh 1968 11.04.2002
03 Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng Phó xứ Hòa Bình 1979 30.05.2013
04 Giuse Trần Văn Đệ Chánh xứ Ngô Xá 1956 25.01.2000
05 Gioakim Phạm Thanh Điệp Trường CĐHB 1986 20.07.2017
06 Giuse Nguyễn Ngọc Đức Phụ tá Thái Hòa 1974 30.05.2015
07 Giuse Nguyễn Trọng Hải Trường CĐHB 1982 28.05.2016
08 Giuse Nguyễn Trường Hải Phó xứ Lộ Đức 1980 30.05.2013
09 Giuse Phạm Đình Hiền Chánh xứ Thanh Hóa 1959 30.09.2005
10 Tôma Aquinô Trần Bá Huy Phó xứ Lộ Đức 1977 30.05.2013
11 Gioan Bt. Đinh Tiến Hướng Chánh xứ Sài Quất 1949 21.05.1976
12 Giuse Nguyễn Đức Lục Chánh xứ Hòa Bình 1946 28.04.1974
13 Vinhsơn Đỗ Minh Thăng Chánh xứ Đại An 1979 30.05.2013
14 Vinhsơn Bùi Duy Thiện Phó xứ Thanh Hóa 1981 30.05.2014
15 Giuse Phạm Quốc Thuần Phó xứ Thái Hòa 1980 30.05.2013
16 Philipphê Trần Công Thuận Chánh xứ Suối Sao 1962 11.04.2002
17 Micae Nguyễn Chánh Tín Phó xứ Lộ Đức 1978 30.05.2013
18 Giuse Đỗ Đức Trí Chánh xứ Thái Hòa 1967 05.11.1999
19 Đaminh Nguyễn Văn Triệu Chánh xứ Gò Xoài 1974 08.09.2008
20 Giuse Phạm Quang Trung Giáo xứ Lộ Đức 1932 16.07.1959
21 Giuse Phạm Ngọc Tuấn Dòng Nữ Tỳ CGLM 1943 28.11.1970
22 Giuse Nguyễn Văn Uy Chánh xứ Lai Ổn 1948 23.08.1980
23 Phaolô Phạm Văn Viện Chánh xứ Tiên Chu 1960 07.02.1996
24 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Chánh xứ Lộ Đức 1960 25.01.2000


5. Giáo hạt Hố Nai
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Đaminh Bùi Văn Án Chánh xứ Bắc Hải 1953 14.01.1983
02 Augustinô Nguyễn Văn Chiến Chánh xứ Gia Cốc 1969 02.12.2004
03 Đaminh Vũ Hùng Cường Chánh xứ Nam Hải 1962 11.04.2002
04 Giuse Đỗ Viết Đại Chánh xứ Phúc Lâm 1947 14.01.1992
05 Giuse Hà Đăng Định Chánh xứ Thánh Tâm 1970 08.09.2008
06 Giuse Nguyễn Ý Định Chánh xứ Xuân Trà 1956 22.09.1994
07 Bênađô Tô Ngọc Hân Chánh xứ Phú Tảo 1979 28.06.2011
08 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Phó xứ Phúc Lâm 1983 30.05.2015
09 Đaminh Đặng Duy Hòa Giáo xứ Phúc Lâm 1930 15.06.1956
10 Martinô Nguyễn Đình Hoàng Phó xứ Kẻ Sặt 1981 30.05.2013
11 Vinhsơn Trần Huy Hoàng Phó xứ Kim Bích 1983 28.05.2016
12 Giuse Phạm Văn Hoàng Chánh xứ Lộc Lâm 1947 25.05.1975
13 Đaminh Đinh Văn Huân Chánh xứ Hòa Hiệp 1968 08.08.2006
14 Đaminh Nguyễn Đình Khanh Chánh xứ Trung Nghĩa 1965 25.01.2000
15 Giuse Phạm Sơn Lâm Chánh xứ Hà Nội 1967 25.01.2000
16 Giuse Đinh Đại Long Chánh xứ Ba Đông 1976 19.06.2012
17 Laurensô Hứa Văn Mỹ Giáo xứ Tây Hải 1940 14.05.1968
18 Gioan Vũ Xuân Nghị Đặc trách Hà Phát 1978 30.05.2013
19 Phaolô Nguyễn Nguyên Chánh xứ Đại Lộ 1977 11.11.2009
20 Giuse Phạm Cao Thanh Chánh xứ Kim Bích 1948 15.04.1975
21 Đaminh Trần Xuân Thảo Giáo xứ Hà Nội 1940 14.05.1968
22 Giuse Vũ Xuân Thực Phó xứ Hà Nội 1977 30.05.2014
23 Giuse Nguyễn Văn Tịch Phụ tá Bắc Hải 1971 08.08.2006
24 Đaminh Nguyễn Thành Tiến Chánh xứ Kẻ Sặt 1973 08.08.2007
25 Giuse Nguyễn Cao Trí Phó xứ Lộc Lâm 1984 30.05.2015
26 Phêrô Vương Văn Tuyên Giáo xứ Bắc Hải 1948 01.08.1981
27 Giuse Lê Thái Văn Phó xứ Hà Nội 1981 30.05.2014
28 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Phó xứ Bắc Hải 1979 30.05.2013
29 Giuse Nguyễn Thế Vinh Chánh xứ Tây Hải 1954 11.02.1993


6. Giáo hạt  Long Thành
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Giuse Đoàn Công Bình Chánh xứ Hiền Hòa 1969 30.09.2005
02 Phêrô Vũ Công Bình Chánh xứ Thiên Ân 1950 09.06.1990
03 Giuse Nguyễn Văn Cường Chánh xứ Cẩm Đường 1969 21.10.2005
04 Giuse Nguyễn Kim Đỉnh Chánh xứ Thiên Bình 1961 25.01.1999
05 Giuse Trần Văn Hàm Giáo xứ Thiên Phước 1938 24.12.1966
06 Phaolô Nguyễn Văn Hạnh Chánh xứ Thành Đức 1968 30.09.2005
07 Giuse Nguyễn Văn Hóa Chánh xứ Văn Hải 1965 11.04.2002
08 Phêrô Nguyễn Phi Hoàng Chánh xứ Thiên Lộc 1980 28.06.2011
09 Giuse Dương Đức Hưng Chánh xứ Thành Tâm 1966 30.09.2005
10 Đaminh Đặng Công Khanh Chánh xứ Thiên An 1977 19.06.2012
11 Gioan Bosco Nguyễn Văn Lịch Chánh xứ Thiên Long 1977 30.05.2013
12 Phêrô Trần Văn Minh Chánh xứ Truyền Tin 1980 19.06.2012
13 Đaminh Đỗ Hữu Nam Chánh xứ Bình Sơn 1957 25.01.1999
14 Giuse Đỗ Văn Nguyên Giáo xứ Thái Lạc 1942 20.05.1972
15 Vinhsơn Vũ Xuân Nhân Chánh xứ Minh Long 1971 08.09.2008
16 Đaminh Nguyễn Văn Phi Chánh xứ Liên Kim Sơn 1958 30.09.2005
17 Gioan Bùi Sĩ Phước Chánh xứ Thái Lạc 1968 02.12.2004
18 Giuse Phạm Công Quyền Phó xứ Hiền Hòa 1982 20.07.2017
19 Giuse Nguyễn Văn Sáu Chánh xứ Sỹ Phước 1958 07.02.1996
20 Giuse Đỗ Mạnh Thái Chánh xứ Long Phước 1959 25.01.2000
21 Simon Lê Thanh Thăng Chánh xứ Thiên Phước 1970 30.09.2005
22 Phêrô Nguyễn Văn Thuyết Chánh xứ Thánh Linh 1974 08.09.2008
23 Giuse Đỗ Năng Thức Chánh xứ Hiền Đức 1974 30.05.2014
24 Antôn Bùi Văn Tới Chánh xứ Thành Tín 1980 30.05.2013
25 Gioan Bt. Phạm Phú Trung Chánh xứ Thánh Phaolô 1968 30.09.2005
26 Giuse Phạm Quốc Tuấn Chánh xứ Long Thành 1972 08.08.2006
27 Giuse Trương Chí Tuệ Chánh xứ Bác Ái 1970 08.08.2006
28 Đaminh Trịnh Đình Phó xứ Thiên An 1984 28.05.2016

7. Giáo hạt Phú Thịnh
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Chánh xứ Bắc Hoà 1947 26.08.1979
02 Giuse Dương Quang Bình Phó xứ Trà Cổ 1981 30.05.2013
03 Giuse Nguyễn Thanh Bình Chánh xứ Tân Thành 1978 19.06.2012
04 Giuse Nguyễn Tâm Chí Chánh xứ Bùi Đệ 1973 08.09.2008
05 Hiêrônimô Nguyễn Đình Công Chánh xứ Thịnh An 1971 30.09.2005
06 Giuse Vũ Anh Dũng Phó xứ Thạch An 1983 30.05.2014
07 Vinhsơn Dương Văn Đức Chánh xứ Thạch An 1973 19.06.2012
08 Gioan Trần Hoàng Giang Chánh xứ Xuân An 1980 28.06.2011
09 Hiêrônimô Nguyễn Quang Hòa Chánh xứ Phú Sơn 1976 28.06.2011
10 Đaminh Phan Anh Huy Phó xứ Bùi Chu 1980 30.05.2013
11 Giuse Đinh Nam Hưng Chánh xứ Bùi Chu 1944 29.04.1970
12 Giuse Cao Đức Long Chánh xứ Hiếu Liêm 1971 08.08.2007
13 Giuse Đoàn Phi Long Chánh xứ Xuân Thịnh 1966 08.08.2006
14 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Chánh xứ Quảng Biên 1958 25.01.1999
15 Giuse Phan Duy Sơn Phó xứ Tân Bình 1979 30.05.2014
16 Giuse Nguyễn Viết Sơn Chánh xứ Tân Bình 1975 08.09.2008
17 Phanxicô X. Võ Quang Thanh Chánh xứ Tân Hương 1958 30.11.1996
18 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ Vườn Ngô 1973 08.09.2008
19 Giuse Nguyễn Văn Thuận Phó xứ Thịnh An 1985 20.07.2017
20 Phêrô Nguyễn Ngọc Trí Phó xứ Bùi Chu 1980 30.05.2013
21 Giuse Nguyễn Xuân Triết Chánh xứ Thuận An 1954 30.09.1988
22 Gioan Bt. Trần Trọn Giáo xứ Quảng Biên 1938 26.05.1967
23 Giuse Đinh Thế Truyền Chánh xứ Thiện An 1969 08.08.2006
24 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Chánh xứ Trà Cổ 1960 04.05.2001
25 Giuse Tạ Duy Tuyền Chánh xứ Tân Bắc 1966 02.12.2004
26 Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền Chánh xứ Đồng Phát 1951 20.12.1980


8. Giáo hạt Phương Lâm
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Vinhsơn Dương Đức Chiến Chánh xứ Trúc Lâm 1970 08.08.2006
02 Giuse Tạ Minh Chiến Chánh xứ Thọ Lâm 1969 11.04.2002
03 Giuse Nguyễn Thái Cường Chánh xứ Xuân Lâm 1969 08.08.2006
04 Vinhsơn Nguyễn Thế Cường Phó xứ Đồng Hiệp 1981 30.05.2013
05 Giuse Phạm Ngọc Duy Chánh xứ Đồng Hiệp 1961 04.05.2001
06 Đaminh Trần Mạnh Duyên Chánh xứ Kim Lâm 1970 08.08.2006
07 Gioan Bt. Nguyễn Đức Hiển Chánh xứ Tiên Lâm 1982 30.05.2013
08 Gioan Phạm Thế Hiệu Chánh xứ Bình Lâm 1971 30.09.2005
09 Micae Phạm Phi Hùng Chánh xứ Phú Lâm 1971 08.08.2006
10 Phêrô Trần Anh Khôi Đặc trách Bàu Mây 1981 30.05.2013
11 Phêrô Nguyễn Đăng Chánh xứ Văn Lâm 1981 30.05.2013
12 Martinô Ngô Hoàng Lâm Phó xứ Phương Lâm 1985 20.07.2017
13 Augustinô Nguyễn Thứ Lễ Chánh xứ Tịnh Lâm 1971 08.09.2008
14 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Chánh xứ Mai Lâm 1970 08.08.2007
15 Phanxicô X. Trần Văn Phan Chánh xứ Phương Lâm 1955 23.10.1997
16 Giuse Nguyễn Phong Phú Đặc trách Tân Lâm 1979 19.06.2012
17 Laurensô Trần Thế Phước Chánh xứ Thạch Lâm 1978 28.06.2011
18 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ Quang Lâm 1972 30.09.2005
19 Tôma Nguyễn Duy Tân Phó xứ Phú Lâm 1978 30.05.2013
20 Anphongsô Hồ Ngọc Thắng Chánh xứ Bích Lâm 1974 08.09.2008
21 Raymunđô Trần Quốc Thắng Chánh xứ Ngọc Lâm 1968 08.08.2006
22 Giuse Nguyễn Hữu Thiệu Chánh xứ Hòa Lâm 1969 08.08.2006
23 Đaminh Lê Văn Thông Chánh xứ An Lâm 1972 30.09.2005
24 Antôn Nguyễn Văn Thục Giáo xứ Phương Lâm 1941 14.05.1968
25 Đaminh Lâm Sơn Thủy Phó xứ Bích Lâm 1979 30.05.2015
26 Đaminh Nguyễn Hữu Thức Phó xứ Ngọc Lâm 1985 20.07.2017
27 Giuse Nguyễn Cao Trí Phó xứ Bình Lâm 1984 28.05.2016
28 Gioan Đào Xuân Trực Chánh xứ Giang Lâm 1970 23.06.2010
29 Martinô Phạm Thiên Trường Phó xứ Thọ Lâm 1981 30.05.2014
30 Phêrô Trần Quốc Tuấn Chánh xứ ĐakLua 1975 30.05.2013
31 Giuse Lê Trần Đình Chánh xứ Tà Lài 1977 28.06.2011

9. Giáo hạt Phước Lý
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Chánh xứ Phước Lý 1967 25.01.2000
02 Giuse Nguyễn Vinh Hạnh Chánh xứ Đại Điền 1978 19.06.2012
03 Gioakim Nguyễn Văn Hiểu Giáo xứ Bắc Minh 1939 21.12.1967
04 Gioan Bt. Hoàng Thanh Hoàn Chánh xứ Nghĩa Yên 1979 28.06.2011
05 Philipphê Phạm Anh Hoàng Chánh xứ Vĩnh Phước 1977 28.06.2011
06 Giuse Nguyễn Anh Hùng Chánh xứ Bắc Thần 1969 30.09.2005
07 Gioan Bt. Nguyễn Bửu Khánh Chánh xứ Mỹ Hội 1960 11.04.2002
08 Gioan Bt. Nguyễn Đình Luận Giáo xứ Nghĩa Yên 1944 28.04.1973
09 Gioan TC. Nguyễn Thới Minh Chánh xứ Phước Khánh 1949 19.09.1987
10 Giuse Đinh Trọng Nghĩa Chánh xứ Nghĩa Mỹ 1978 30.05.2013
11 Matthêu Nguyễn Đại Tài Phó xứ Thiết Nham 1981 30.05.2013
12 Phaolô Nguyễn Hữu Thời Giáo xứ Phước Khánh 1945 19.03.1974
13 Phanxicô X. Bùi Quang Thụy Chánh xứ Bắc Minh 1972 30.09.2005
14 Phêrô Hà Thanh Toàn Chánh xứ Tân Tường 1976 30.05.2013
15 Đaminh Lê Thanh Trưởng Chánh xứ Thị Cầu 1975 19.06.2012
16 Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên Chánh xứ Nghĩa Hiệp 1976 28.06.2011
17 Phêrô Trần Thanh Việt Chánh xứ Thiết Nham 1974 08.08.2007

10. Giáo hạt Tân Mai
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Giuse Nguyễn Khắc Chính Chánh xứ Thánh Phanxicô 1969 11.04.2002
02 Phanxicô X. Trần Cao Cường Phó xứ Thánh Phanxicô 1984 20.07.2017
03 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Chánh xứ Tân Mai 1968 11.04.2002
04 Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng Chánh xứ Gia Viên 1958 04.05.2001
05 Gioan Bt. Nguyễn Thanh Hùng Chánh xứ Bùi Hưng 1969 08.08.2006
06 Phêrô Nguyễn Phước Hưng Phó xứ Bùi Hiệp 1980 30.05.2013
07 Giuse Nguyễn Hữu Khanh Chánh xứ Tân Lộc 1972 08.08.2006
08 Giuse Phạm Huy Khôi Phó xứ Tân Mai 1978 30.05.2014
09 Giuse Nguyễn Thanh Kiều Chánh xứ Bùi Vĩnh 1970 08.08.2007
10 Đaminh Nguyễn Văn Lượng Chánh xứ Bùi Hiệp 1949 23.10.1997
11 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Chánh xứ Thánh Đaminh 1959 25.01.2000
12 Phaolô Lê Công Nguyên Chánh xứ Bùi Thượng 1973 08.09.2008
13 Đaminh Nguyễn Kim Nhuận Giáo xứ Tân Mai 1945 28.11.1970
14 Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước Chánh xứ Long Bình 1966 04.05.2001
15 Giuse Lê Như Sắc Chánh xứ Trinh Vương 1948 07.02.1996
16 Giuse Đinh Ngọc Thành Phó xứ Thánh Đaminh 1984 20.07.2017
17 Giuse Mai Phước Thắng Chánh xứ Micae 1974 19.06.2012
18 Giuse Trần Quốc Thắng Chánh xứ Bùi Đức 1958 11.04.2002
19 Giuse Hà Duy Thi Phó xứ Tân Mai 1983 30.05.2013
20 Giuse Đặng Quốc Thịnh Phó xứ Tân Mai 1986 28.05.2016
21 Giuse Bùi Nguyên Thoại Phó xứ Bùi Thái 1980 30.05.2014
22 Giuse Phạm Đình Thước Chánh xứ Bùi Thái 1955 11.04.2002
23 Giuse Lê Trọng Tiến Chánh xứ Thánh Giuse 1977 23.06.2010
24 Giuse Nguyễn Việt Tiến Chánh xứ Bình An 1948 23.05.1976
25 Phaolô Bùi Quang Trung Chánh xứ Thiên Triều 1958 04.05.2001
26 Gioan Bt. Lại Anh Tuấn Chánh xứ Xuân Hòa 1955 22.09.1994
27 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phó xứ Bình An 1979 28.05.2016
28 Phêrô Nguyễn Hoàng Việt Phó xứ Thánh Giuse 1984 20.07.2017
29 Vinhsơn Hoàng Phong Phó xứ Long Bình 1979 30.05.2014


11. Giáo hạt Túc Trưng
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Antôn Trần Văn Bài Linh phụ Tu hội Bác Ái - Phú Dòng 1948 15.06.1975
02 Giacôbê Trần Thái Bảo Phó xứ Thống Nhất 1980 30.05.2014
03 Đaminh Đỗ Thanh Chương Chánh xứ Ngọc Thanh 1975 28.06.2011
04 Đaminh Nguyễn Ngọc Đức  Chánh xứ Phú Thiện 1976 19.06.2012
05 Bênêđictô Nguyễn Phi Hành Chánh xứ Na Goa 1951 25.01.2000
06 Phêrô Hà Thế Hiện Chánh xứ Thánh Mẫu 1972 30.09.2005
07 Micae Nguyễn Chí Hùng Chánh xứ Xuân Thanh 1971 08.08.2007
08 Đaminh Nguyễn Quốc Hưng Chánh xứ Xuân Sơn 1979 30.05.2013
09 Phanxicô X. Hoàng Văn Hương Chánh xứ Vĩnh An 1972 08.08.2007
10 Giuse Vũ Văn Khải Chánh xứ Định Quán 1972 23.06.2010
11 Giuse Phan Thế Khanh Đặc trách Thánh Vinh Sơn 1976 30.05.2013
12 Vinhsơn Trần Văn Lợi Chánh xứ Xuân Kiên 1977 30.05.2013
13 Giuse Phạm Hoàng Minh Chánh xứ Tam Phú 1971 23.06.2010
14 Phêrô Vũ Quang Nam Giáo xứ Túc Trưng 1955 30.06.1994
15 Đaminh Đoàn Giang Sơn Chánh xứ Xuân Phú 1977 19.06.2012
16 Phêrô Lưu Thành Tâm Chánh xứ La Ngà 1947 11.02.1993
17 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ Suối Nho 1969 02.12.2004
18 Giuse Đinh Văn Thành Chánh xứ Đan Kar 1970 08.08.2006
19 Giacôbê Lâm Văn Thế Chánh xứ Thống Nhất 1944 13.05.1972
20 Phaolô Nguyễn Chí Thọ Phó xứ La Ngà 1981 30.05.2013
21 Đaminh Võ Văn Thông Chánh xứ Phú Hòa 1954 11.04.2002
22 Anrê Phạm Linh Tiên Chánh xứ Xuân Trường 1979 28.06.2011
23 Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí Chánh xứ Túc Trưng 1960 02.12.2004
24 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phó xứ Suối Nho 1981 30.05.2014
25 Giuse Phạm Hoài  Chánh xứ Gia Canh 1976 23.06.2010


12. Giáo hạt Xuân Lộc
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Batôlômêô Nguyễn Quang Anh Giáo xứ Quảng Xuân 1938 27.05.1964
02 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Chánh xứ Thái Thiện 1980 28.06.2011
03 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Chánh xứ Trung Ngãi 1964 02.12.2004
04 Giuse Phạm Thanh Bình Chánh xứ Bảo Thị 1976 19.06.2012
05 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Chánh xứ Nam Hà 1956 25.01.1999
06 Gioakim Phan Công Chính Chánh xứ Bình Hòa 1972 08.08.2006
07 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Phó xứ Nam Hà 1983 30.05.2015
08 Đaminh Hà Văn Chương Chánh xứ Suối Cả 1972 30.09.2005
09 Giuse Đinh Mạnh Cường Chánh xứ Tân Ngãi 1969 08.08.2006
10 Gioan Bt. Trần Quốc Dũng Chánh xứ Xuân Thiện 1974 11.11.2009
11 Cosma Hoàng Văn Dũng Chánh xứ Xuân Đông 1978 19.06.2012
12 Giuse Trần Lê Vương Đại Phó xứ Xuân Bắc 1981 30.05.2013
13 Giuse Phạm Hữu Đạo Chánh xứ Bàu Cối 1966 08.08.2006
14 Phaolô Nguyễn Văn Đông Chánh xứ Hàng Gòn 1949 27.11.1975
15 Giuse Đỗ Minh Đức Chánh xứ Xuân Triệu 1969 30.09.2005
16 Phêrô Nguyễn Văn Đức Chánh xứ Thừa Đức 1960 30.09.2005
17 Phêrô Phan Khắc Giữa Chánh xứ Bình Khánh 1970 30.09.2005
18 Giuse Nguyễn Văn Hảo Chánh xứ Xuân Mỹ 1975 28.06.2011
19 Đaminh Trần Thái Hiệp Giáo xứ Xuân Khánh 1937 08.06.1963
20 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Chánh xứ Xuân Khánh 1955 14.01.1992
21 Giuse Bùi Trung Hiếu Phó xứ Suối Cát 1982 30.05.2014
22 Martinô Nguyễn Quốc Bảo Huân Chánh xứ Gia Ray 1979 28.06.2011
23 Antôn Đặng Minh Huấn Chánh xứ Hoàn Quân 1958 23.10.1997
24 Giuse Nguyễn Chí Hùng Chánh xứ Núi Đỏ 1978 19.06.2012
25 Giuse Trần Văn Hùng Chánh xứ Xuân Bắc 1961 04.05.2001
26 Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy Phó xứ Russeykeo 1981 30.05.2014
27 Phêrô Nguyễn Xuân Huy Chánh xứ Quảng Xuân 1973 19.06.2012
28 Đaminh Trần Công Huynh Chánh xứ Thừa Ân 1974 23.06.2010
29 Giuse Vinhsơn Nguyễn Nhật Trọng Khanh Phó xứ Xuân Bình 1982 30.05.2014
30 Phaolô Đinh Châu Khâm Chánh xứ Lang Minh 1976 23.06.2010
31 Giuse Đào Minh Lang Phó xứ Tam Thái 1981 30.05.2013
32 Phêrô Cao Thọ Lành Chánh xứ Cẩm Tân 1954 11.02.1993
33 Đaminh Trần Văn Liêm Chánh xứ Duyên Lãng 1943 29.04.1970
34 Đaminh Trần Gia Long Chánh xứ Xuân Đường 1968 08.08.2006
35 Tôma Nguyễn Minh Chánh xứ Xuân Quế 1943 14.05.1968
36 Giuse Trần Minh Chánh xứ Xuân Tây 1975 23.06.2010
37 Giuse Ngô Quang Nghĩa Chánh xứ Gia Lào 1980 28.06.2011
38 Augustinô Hà Minh Nghĩa Giáo xứ Duyên Lãng 1936 26.03.1962
39 Gioan Bt. Phạm Đức Nhân Chánh xứ Chà Rang 1972 11.11.2009
40 Vinhsơn Trần Hải Ninh Chánh xứ Xuân Bình 1968 08.08.2006
41 Phaolô Đoàn Thanh Phong Chánh xứ Russeykeo 1972 23.06.2010
42 Giuse Bùi Trung Phong Giáo xứ Bảo Thị 1936 21.12.1968
43 Giuse Phạm Thiên Hồng Phước Chánh xứ Xuân Nhạn 1978 23.06.2010
44 Đaminh Đỗ Đình Quát Chánh xứ Xuân Hiệp 1978 28.06.2011
45 Gioan Bt. Nguyễn Kinh Quốc Phó xứ Chính Toà 1983 20.07.2017
46 Phêrô M. Mai Văn Sâm Chánh xứ Bảo Vinh 1947 27.04.1974
47 Giuse Trần Phú Sơn Chánh xứ Suối Cát 1958 30.09.1988
48 Gioan TC. Trần Kim Sơn Phó xứ Xuân Triệu 1985 20.07.2017
49 Giuse Nguyễn Minh Sơn Chánh xứ Đồng Tâm 1960 25.01.1999
50 Phêrô Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ Suối Tre 1965 25.01.2000
51 Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn Chánh xứ Tam Thái 1970 30.09.2005
52 Đaminh Ngô Công Sứ Chánh xứ Chính Toà 1955 19.09.1987
53 Gioan Bt. Phan Kế Sự Chánh xứ Tân Phú 1957 25.01.1999
54 Đaminh Hà Thế Tâm Chánh xứ Hiệp Lực 1960 11.04.2002
55 Giuse Nguyễn Duy Tân Chánh xứ Thọ Hòa 1968 08.09.2008
56 Gioan Bt. Vũ Minh Tân Chánh xứ Tân Xuân 1982 30.05.2013
57 Giuse-Đệ Nguyễn Văn Thanh Giáo xứ Xuân Bình 1944 19.12.1971
58 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Chánh xứ Xuân Tôn 1975 23.06.2010
59 Đaminh Phạm Hiến Thành Giáo xứ Xuân Bình 1938 27.05.1964
60 Giuse Phạm Ngọc Thành Chánh xứ Núi Tung 1966 30.09.2005
61 Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành Chánh xứ Thái Xuân 1970 08.08.2006
62 Giuse Hoàng Quang Thịnh Chánh xứ Xuân Thành 1975 19.06.2012
63 Phêrô Phạm Quốc Thuần Chánh xứ Thọ Lộc 1974 23.06.2010
64 Đaminh Phạm Ngọc Thủy Chánh xứ An Lộc 1966 11.04.2002
65 Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu Chánh xứ Cáp Rang 1953 19.09.1987
66 Antôn Phạm Xuân Toàn Phó xứ Chính Toà 1982 30.05.2015
67 Phaolô Lê Văn Vĩnh Chánh xứ Tân Hữu 1972 08.09.2008
68 Gioan Bt. Phạm Phi Chánh xứ Xuân Bảo 1971 08.09.2008

13. Quý Cha Giáo Đại Chủng Viện
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Năm Sinh Thụ Phong
01 Giuse Nguyễn Hữu Châu 1974 08.08.2007
02 Đaminh Nguyễn Trí Dụng Phó Giám đốc 1958 22.09.1994
03 Phêrô Hà Hương Giang 1971 08.09.2008
04 Phaolô Đinh Chí Hiền 1977 19.06.2012
05 Giuse Đinh Văn Huấn 1956 11.05.1991
06 Phêrô Nguyễn Huệ 1957 25.01.2000
07 Marcô Nguyễn Tuyến Huyên 1947 11.05.1991
08 Giuse Đoàn Xuân Linh 1976 23.06.2010
09 Giuse Trần Quang Minh 1964 02.12.2004
10 Giuse Bùi Duy Nghiên 1973 23.06.2010
11 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25.01.2000
12 Phaolô Nguyễn Ngọc Phương 1971 30.09.2005
13 Giuse Phạm Anh Quốc 1975 08.09.2008
14 Giuse-Đệ Đoàn Viết Thảo Giám đốc 1955 22.09.1994
15 Martinô Phạm Phú Thứ 1973 08.09.2008
16 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn 1968 25.01.2000
17 Giuse Hoàng Đức 1974 08.08.2007
18 Phaolô Nguyễn Thiên 1979 28.06.2011
19 Gioan Bt. Nguyễn Đăng Tuệ Phó Giám đốc 1957 19.09.1987
20 Phêrô Nguyễn Quốc Việt Phó Giám đốc 1969 08.08.2007

14. Quý Cha làm việc tại Tòa Giám Mục
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Năm Sinh Thụ Phong
01 Đaminh Quách Duy Hợp 1977 23.06.2010
02 Phanxicô X. Đỗ Đức Lực 1963 08.08.2007
03 Giuse Nguyễn Tiến Thịnh 1967 02.12.2004


15. Quý Cha Nhà hưu Giáo Phận
 

STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong
01 Giuse Hoàng Đức An Nghỉ hưu Gia Viên 1940 14.05.1968
02 Micae Hoàng Đình Cung Nghỉ hưu Gia Viên 1933 16.07.1959
03 Giuse Phạm Chí Cường Nghỉ hưu Gia Viên 1938 28.04.1964
04 Đaminh Bùi Phúc Dinh Nghỉ hưu Gia Viên 1930 27.05.1961
05 Đaminh Nguyễn Đính Nghỉ hưu Gia Viên 1947 28.04.1973
06 Giuse Nguyễn Kim Đoan Nghỉ hưu Gia Viên 1940 29.04.1969
07 Phêrô Khổng Văn Giám Nghỉ hưu Gia Viên 1930 03.10.1958
08 Gioan Bt. Trần Văn Hộ Nghỉ hưu Gia Viên 1927 27.07.1958
09 Vinhsơn Phạm Liên Hùng Nghỉ hưu Gia Viên 1942 29.04.1967
10 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng Nghỉ hưu Gia Viên 1945 28.04.1972
11 Giuse Phạm Viết Hưng Nghỉ hưu Gia Viên 1942 11.02.1993
12 Tôma Lâm Văn Kinh Nghỉ hưu Gia Viên 1938 29.04.1967
13 Phaolô Nguyễn Văn Nhân Nghỉ hưu Gia Viên 1942 14.05.1968
14 Giuse Nguyễn Thanh Quang Nghỉ hưu Gia Viên 1938 29.04.1965
15 Gioakim Nguyễn Văn Quới Nghỉ hưu Gia Viên 1940 29.04.1970
16 Matthêu Bùi Tiến San Nghỉ hưu Gia Viên 1943 14.05.1968
17 Giuse Phạm Hùng Sơn Nghỉ hưu Gia Viên 1956 09.06.1990
18 Gioakim Nguyễn Văn Thái Nghỉ hưu Gia Viên 1938 29.04.1966
19 Tôma Aquinô Nguyễn Văn Thân Nghỉ hưu Gia Viên 1940 14.05.1968
20 Giuse Trần Xuân