27/04/2021
3370
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung–Cầu cho Thế giới tài chính.
Xin cho những người hữu trách trong lĩnh vực tài chính biết cộng tác với các chính phủ để điều tiết nền tài chính và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH67).
 
01.5                    20.3                    Tr                Thứ  Bảy đầu tháng.Thánh Giuse Thợ (Tr). NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.Cv 13,44-52; Ga 14,7-14hay lễ về thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
Lịch Chầu lượt
- Gx An Bình (Biên Hòa)
- Gx Bình Minh (Gia Kiệm)   
- Gx Xuân Mỹ (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Quế (Xuân Lộc)
02 21 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I.Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.(Không cử hành lễ thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Nagoa (Túc Trưng)
- Gx Long Thuận (Xuân Lộc)
- Gx Trinh Vương (Tân Mai)
- Gx Xuân Đường (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Linh (An Bình)
03 22 Đ Thứ Hai. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.
04 23 Tr Thứ  Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
05 24 Tr Thứ  Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
06 25 Tr Thứ Năm đầu tháng.Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
07 26 Tr Thứ  Sáu đầu tháng.Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
08 27 Tr Thứ  Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
09 28 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II.Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
Lịch Chầu lượt
- Gx Long Bình (Tân Mai)
- Gx Xuân Thanh (Túc Trưng)
- Gx Truyền Tin (Long Thành)
10 29 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26—16,4a.
11 30 Tr Thứ  Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
12 01. 4 Tr Thứ  Tư. Thánh Nêrêô và thánh Achillêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
13 02 Tr Thứ Năm. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20(hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11;  Lc 11, 27-28).
14 03 Đ Thứ  Sáu. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
15 04 Tr Thứ  Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Tr Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở Thánh Lễ chính ngày.
16 05 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13); Mc 16,15-20.
Lịch Chầu lượt
- Gh Bàu Mây (Phương Lâm)
- Gx Ngọc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Phú (Xuân Lộc)
- Gx Võ Dõng (Gia Kiệm)
17 06 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
18 07 Tr Thứ  Ba. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
19 08 Tr Thứ  Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
20 09 Tr Thứ Năm. Thánh Bênarđinô Siêna, linh mục (Tr).Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
21 10 Tr Thứ  Sáu. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
22 11 Tr Thứ  Bảy. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Đ Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
23 12 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.
Lịch Chầu lượt
- Gx La Ngà (Túc Trưng)
- Gx Lang Minh (Xuân Lộc)
- Gx Long Đức (Long Thành)
- Gx Lộ Đức (Hòa Thanh)
- Gx Thánh Linh (Long Thành)
- Gx Văn Hải (Long Thành)
- Nữ Đan viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh (Hoà Thanh)
 
LƯU Ý :
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên Cung Thánh.
MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)
 
24           13            Tr            Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên. Thánh vịnh tuần IV.Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Ga 19, 25-27).
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Huy (Gia Kiệm)
25 14 X Thứ  Ba. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Hc 35,1-15 [Hl 35,1-12]; Mc 10,28-31.
26 15 Tr Thứ  Tư. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Hc 36,1.4-5a.10-17; Mc 10,32-45.
27 16 X Thứ Năm. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).Hc 42,15-26 [Hl 42,15-25]; Mc 10, 46-52.
28 17 X Thứ  Sáu. Hc 44,1. 9-13; Mc 11,11-26.
Gx Tân Triều - Hạt Biên Hòa:  Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
29 18 X Thứ  Bảy. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr). Hc 51,17-27 [Hl 51,12-20]; Mc 11,27-33.
30 19 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Thái (Tân Mai)
- Gx Mỹ Hội (Phước Lý)
- Gx Tân Tường (Phước Lý) 
- Gx Túc Trưng (Túc Trưng)
31 20 Tr Thứ Hai. ĐỨC BÀ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.Thánh vịnh tuần I. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...