01/12/2015
2607
THÁNG MƯỜI HAI 

Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho tất cả chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp đau khổ, tìm thấy nơi việc hạ sinh của Đức Kitô, dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn.
 
Dương lịch Âm lịch Áo lễ Lễ TV
01 20 Tm Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24. I
02 21 Tm Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
03 22 Tr Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- G.họ Gia Vinh_H. Xuân Lộc
- Gx. Hồng Ân_H. Xuân Lộc
04 23 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
05 24 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Is 30,19-21. 23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.
06 25 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6. (Không cử hành lễ Thánh Nicôla, giám mục).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Duyên Lãng_H. Xuân Lộc
- Gx. Đông Hòa_H. Biên Hòa
- Gx. Giang Điền_H. Phú Thịnh
- Gx. Phú Lâm_H. Phương Lâm
- Gx. Suối Cát_H. Xuân Lộc
- Gx. Xuân An_H. Phú Thịnh
- Gx. Xuân Tây_H. Xuân Lộc
 
II
07 26 Tr Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
08 27 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Mở Cửa Thánh NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- G.họ Bùi Đệ_H. Phú Thịnh
- Gx. Dankar_H. Túc Trưng
- Gx. Dốc Mơ_H. Gia Kiệm
- Gx. Hoàn Quân_H. Xuân Lộc
- Gx. Mẹ Vô Nhiễm_H. Gia Kiệm
- Gx. Suối Cả_H. Xuân Lộc
- Gx. Tam Phú_H. Túc Trưng
- Gx. Thọ Hòa_H. Xuân Lộc
09 28 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
10 29 Tm Thứ Năm. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
11 01
(11)
Tm Thứ Sáu. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
12 02 Tm Thứ Bảy. Đức Mẹ Guadalupê (Tr). Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
13 03 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và có thể dùng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Xp 3,14-18a; Pl 4, 4-7; Lc 3,10-18. (Không cử hành lễ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).
Mở Cửa Thánh NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT
Tại Giáo Hội Địa Phương
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bắc Hải_H. Hố Nai
- Gx. Bùi Hiệp_H. Tân Mai
- Gx. Nghĩa Hiệp_H. Phước Lý
- Gx. Nghĩa Sơn_H. Biên Hoà
- Gx. Thái Xuân_H. Xuân Lộc
- Gx. Xuân Đông_H. Xuân Lộc
 
III
14 04 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
15 05 Tm Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21, 28-32.
16 06 Tm Thứ Tư. Is 45,6b-8.21b-25; Lc 7,19-23.
17 07 Tm Thứ Năm. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.
18 08 Tm Thứ Sáu. Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.
19 09 Tm Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.
20 10 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Hà Nội_H. Hố Nai
IV
21 11 Tm Thứ Hai. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 12 Tm Thứ Ba. 1Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56.
23 13 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
24 14 Tm Thứ Năm. Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.
MÙA GIÁNG SINH
Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).
25 15 Tr Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
 
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
26 16 Đ Thứ Bảy. Ngày II trong TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 17 Tr CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,3-7.14-17a (hay 1Sm 1,20-22.24-28); Cl 3,12-21 (hay 1Ga 3,1-2.21-24); Lc 2,41-52. (Không cử hành lễ thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Lai Ổn_H. Hoà Thanh
- Gx. Quang Lâm_H. Phương Lâm
- Gx. Thiên Đức_H. Xuân Lộc
- G.họ Trị An_H. Hòa Thanh
- Gx. Xuân Sơn_H. Túc Trưng
28 18 Đ Thứ Hai. NGÀY THỨ IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. LỄ THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2 ; Mt 2,13-18.
29 19 Tr Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
 30 20 Tr Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
31 21 Tr Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...