30/05/2020
3702
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo:
Cầu cho những người đau khổ. Xin cho tất cả những người đang gặp đau khổ đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)
 
01.6                          10.4(n)                                    Tr                         Thứ Hai. Tuần IX Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Pr 1,2-7; Mc 12, 1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14]; Ga 19, 25-27). (Không cử hành lễ thánh Justinô, tử đạo). 
Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2017)
Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
02 11 X Thứ Ba. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
03 12 Đ Thứ Tư. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
04 13 X Thứ Năm đầu tháng. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
05 14 Đ Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 3,10-17; Mc 12,35-37.
06 15 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Nobertô, giám mục (Tr). 2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44.
07 16 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Chu (Phú Thịnh)
- Gx Bùi Thái (Tân Mai)
- Gx Mỹ Hội (Phước Lý)
- Gx Tân Tường (Phước Lý) 
- Gx Thừa Ân  (Xuân Lộc)   
- Gx Túc Trưng (Túc Trưng)
08 17 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
09 18 X Thứ Ba. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.
10 19 X Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
11 20 Đ Thứ Năm. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13 (hay bài đọc Thường niên : Mt 5,20-26).
12 21 X Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
13 22 Tr Thứ Bảy. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
14 23 Tr CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Hải (Biên Hòa)
- Gx Cẩm Tân (Xuân Lộc)
- Gx Đức Thắng (Túc Trưng)
- Gx Gia Yên (Gia Kiệm)
- Gh Hà Phát (Hố Nai)
- Gx Hải Dương (Hố Nai)
- Gx Nam Hà (Xuân Lộc)
- Gx Nghĩa Yên (Phước Lý)
- Gx Thiên Bình (Long Thành)
- Gx Tín Nghĩa (Gia Kiệm)
- Gx Xuân Long (An Bình)
- Gx Xuân Phú (Túc Trưng)
- Hội dòng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường (Hố Nai)
- Hội dòng Thánh Thể Nam (Hố Nai)
- Đan viện Cát Minh (Gia Kiệm)
15 24 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
16 25 X Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
17 26 X Thứ Tư. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
Ngày giỗ (1974)
Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
18 27 X Thứ Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
19 28 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Rômualđô, viện phụ).
NGÀY THẾ GIỚI XIN ƠN THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC
Lịch Chầu lượt
- Gx Dĩ An (Biên Hòa)         
20 29 Tr Thứ Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
21 01.5 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33. (Không cử hành lễ thánh Luy Gonzaga, tu sĩ)  
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Minh (Phước Lý)
- Gx Dầu Giây (An Bình)
- Gx Ngũ Phúc (Hòa Thanh)
- Gx Thánh Tâm (Hố Nai)
- Gx Liên Kim Sơn (Long Thành)
- Gx Thiên Phước (Long Thành) 
22 02 X Thứ Hai. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.
23 03 X Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
Tr Ban chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
24 04 Tr Thứ Tư. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25 05 X Thứ Năm. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
26 06 X Thứ Sáu. 2V 25,1-12; Mt 8,1-4.
27 07 X Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.
28 08 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42. (Không cử hành lễ thánh Irênê, giám mục, tử đạo).  
Đ Ban chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.   Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
Lịch Chầu lượt
- Gx Tân Lộc (Tân Mai)
29 09 Đ Thứ Hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN
Lịch Chầu lượt
- Gx Lợi Hà (Gia Kiệm)
30 10 X Thứ Ba. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...