07/07/2020
525
 Thứ Tư Tuần 14 TN
Lời Chúa: Mt 10,1-7
         1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
         2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng : 
         "Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.
         Suy niệm:
         Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra đi đẩy lùi sự dữ. Chúa sai 12 tông đồ ra đi làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Chúa cũng mời gọi chúng ta dấn thân làm cho thế giời này không còn bóng tối của ma quỷ thống trị. Chúa mời gọi chúng ta không chỉ thống trị sự dữ mà còn đẩy lùi sự dữ ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Khởi đi từ gia đình hãy giúp nhau bằng lời nói và gương sáng, hãy can đảm đẩy lùi sự dữ ra khỏi gia đình bằng việc nói không với tật xấu và gia tăng cầu nguyện để nhờ ơn Chúa gìn giữ mọi người trong ơn thánh của Chúa.
Đồng thời cũng biết làm cho thế giới này tốt lành hơn. Vì cuộc sống hôm nay vẫn còn đó rất nhiều cám dỗ. Dòng đời vẫn còn đó nhiều cạm bẫy của ma quỷ. Có biết bao người đã sa vào cám dỗ của xác thịt để sống buông thả. Có biết bao người đã lao vào vòng xoáy của danh vọng để rồi sống  lừa dối, gian ác. Có biết bao người để lòng tham thống trị khiến họ sống thiếu công bằng bác ái với anh em. Thế giới hôm nay rất cần những những tông đồ ra đi để xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn.
Xin cho chúng ta luôn quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu mời để ra đi làm cho thế giới này thấm nhuần tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo thật mênh mông bát ngát. Chúa đã nhìn thấy lúa vàng đã chín rộ, nhưng ma quỷ lại đang phá hoại bằng biết bao trò chơi đồi trụy. Qua sách báo, phim ảnh xấu đã phá hủy biết bao tâm hồn giới trẻ hôm nay. Xin Chúa ban cho Giáo Hội nhiều tông đồ nhiệt thành để đẩy lùi sự dữ và khử trừ sự ô uế ra khỏi môi trường chúng con đang sống. 
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thao thức trước cảnh “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”, xin hãy sai chúng con đi làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa. Dù phận hèn sức yếu nhưng chúng con vẫn xin được là khí cụ gieo vãi yêu thương và bình an cho thế gian. Amen
  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...