16/05/2018
738
Thứ Năm
        Lời Chúa: Ga 17,20-26
        20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.
        24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."
Suy niệm:
Chuyện kể rằng có một ông vua nọ, trước khi qua đời đã gọi ba vị hoàng tử đến bên giường của mình để trao cho họ những lời trăn trối của vua cha. Sau khi dặn dò, vị vua cha đưa cho ba người con một bó đũa và bảo họ thi nhau bẻ bó đũa ấy. Cả ba hoàng tử đều thất bại vì không tài nào có thể bẻ gãy nó được. Sau khi nhìn ba người con vất vả mà không thể nào bẻ gãy bó đũa, vị vua cha cầm lấy bó đũa trên tay; ông lấy từng chiếc đũa một và bẻ gãy từng chiếc. Sau khi hành động, vị vua nói với các con rằng: Nếu các con biết hiệp nhất với nhau, thì quốc gia sẽ mạnh như một bó đũa, nếu các con chia rẽ, thì quân thù sẽ tiêu diệt các con dễ dàng như việc bẻ gãy từng chiếc đũa vậy.
Bài học mà vị vua cha dạy cho các con của ông cũng chính là bài học của người xưa dạy cho chính chúng ta hôm nay. Đoàn kết là sức mạnh. Dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, con người luôn luôn phải sống chung và làm việc chung với nhau. Không ai có thể sống một mình mà không cần người khác. Một cách trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta luôn luôn cần nhau.
Mẫu gương cho sự hiệp nhất chính là sự sống thân tình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi luôn hiệp nhất và đã làm nên muôn điều kỳ diệu. Sự phát sinh muôn loài muôn vật không làm mất đi sự hiệp nhất của Ba Ngôi mà càng thêm rạng ngời tình yêu hiệp nhất của Ba Ngôi. Thế nên, Chúa Giê-su cũng cầu nguyện: Xin cho họ luôn hiệp nhất như Cha Con Ta là một.  Tình yêu luôn làm cho mọi người nên một với nhau. Tình yêu giúp con người khắng khít với nhau và cùng hợp tác, chia sẻ với nhau, đồng thời vẫn tôn trọng tự do của nhau, nhân vị của nhau: anh vẫn là anh, em vẫn là em. Sự hiệp nhất không phải là hòa lẫn như nhau mà là chấp nhận sự khác biệt của nhau để cùng tồn tại và thăng tiến.
Ước gì chúng ta luôn sống tôn trọng sự khác biệt của nhau và cùng giúp nhau hoàn thiện con người của mình mỗi ngày một tốt hơn. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúa hằng mong ước ở lại trong chúng con. Chúa muốn ở bên cuộc đời chúng con như người cha luôn chăm sóc con cái mình. Chúa muốn tình thương của Chúa ở mãi trên cuộc đời chúng con. Chúng con xin cám tạ tình thương vô biên mà Chúa đã dành cho chúng con.
Lạy Chúa Giê-su, nhờ Chúa mà chúng con được hiệp nhất với nhau, được nhìn nhận nhau là anh em con một Cha trên trời. Xin Chúa gìn giữ sự hiệp nhất nơi nhân loại chúng con. Sự hiệp nhất không phải là hành vi cố nhịn nhục, nhịn nói những câu mất lòng nhau, hay cố nhịn tránh những va chạm để đánh lừa người đời. Sự hiệp nhất mà Chúa muốn chúng con sống là tình yêu thương bao dung, để sẵn lòng tha thứ cho lầm lỗi của nhau. Một tình yêu khiêm cung tha thứ tất cả, nhịn nhục tất cả và trên hết là yêu thương vô vị lợi với hết mọi người. Một tình yêu có thể xoá tan mọi ngăn cách để sống hoà hợp với nhau trong tình tương thân tương ái.
Lạy Chúa, thế giới cần hiệp nhất với nhau để nhân loại thôi kết án lẫn nhau, thôi nói hành, nói xấu lẫn nhau. Thế giới cần hiệp nhất để cuộc sống chung được an hoà và tươi vui. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con luôn hiệp nhất để cùng nhau sống lời Chúa và làm chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa thế gian. Amen
     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...