01/07/2020
558
Thứ Năm
Lời Chúa: Mt 9,1-8
Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi !" Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Trong hai điều : một là bảo : "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo : "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Đứng dậy, vác giường đi về nhà !" Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Suy niệm:
Tội làm chúng ta xa lìa Chúa và còn có thể huỷ diệt sự sống đời đời nơi chúng ta. Khi phạm tội con người khước từ sự hiệp thông với Chúa. Hậu quả của tội luôn là đau khổ và sự chết. Như vậy, tội không chỉ làm chúng ta đau khổ, buôn rầu vì lỗi lầm trong chốc lát mà còn dẫn đưa chúng ta đến cái chết đời đời.
Chúa Giê-su biết rõ thân phận yếu đuối của con người. Ngài đã dùng tình thương để cải hoá con người. Ngài còn thiết lập bí tích giao hoà để giúp con người trở về thông hiệp với Chúa. Qua bí tích giao hoà Chúa tha tội và ban ân sủng để con người được sống thông hiệp với Chúa.
Người bất toại hôm nay đã được Chúa ban lại sức khoẻ cho thể xác và ban ơn tha tội để được sống thông hiệp với Chúa. Xin cho chúng ta luôn siêng năng đến với bí tích giải tội, để được ơn tha thứ giao hòa. Hãy nhớ rằng mỗi lần xưng tội là một lần chúng ta được tám gội trong lòng thương xót của Chúa để tình thương Chúa luôn làm tươi trẻ tâm hồn và thân xác chúng ta.
Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao vật chất đã làm cho đức tin của chúng con cũng mang tính thực dụng. Chúng con đến với Chúa để tìm kiếm nhu cầu trần thế hơn là thực tại Nước Trời mai sau. Điều chúng con cần là tiền, là cơm áo, là danh vọng. Xin Chúa tha thứ vì những lầm lẫn của chúng con. Xin canh tân đổi mới cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con tìm được niềm vui được sống trong ân nghĩa với Chúa hơn là những danh lợi thú trần gian. 
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con và giúp chúng con biết yêu mến Chúa nồng nàn để chúng con luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...