18/05/2020
572
Thứ Ba Tuần 6 Phục sinh
Lời Chúa: Ga 16,5-11
Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : 'Thầy đi đâu ?' Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.
Suy niệm:
Thiên Chúa là Đấng vô hình. Con người thì hữu hạn nên chẳng thể nhận biết Thiên Chúa, nếu không nhờ ơn Chúa mạc khải. Chúa Giê-su nói đó chính là nhờ Chúa Thánh Thần mà con người chúng ta biết được những màu nhiệm bí ẩn của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần mở con mắt tâm linh cho ta, chính Chúa Thánh Thần gỡ bức màn che phủ để chúng ta có thế nhận biết Thiên Chúa.
Ước gì chúng ta luôn biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần đ nhờ Ngài hướng dẫn chúng ta nhận biết Thiên Chúa và sống trung thành với Ngài. 
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, Ðấng làm cho chúng con được sống trong hiệp thông với Chúa Ba Ngôi. Nhờ Chúa Thánh Thần soi dẫn chúng con biết sống theo chân thiện mỹ. Nhờ Chúa Thánh Thần tác động chúng con được trở nên con của Chúa và được thừa hưởng gia nghiệp thiên quốc mai sau. Xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Xin Chúa là Thần Chân Lý, xin dẫn dắt chúng con đi trong chân lý vẹn toàn để chúng con luôn sống ngay thật, sống công bình bác ái, sống xứng đáng là con cái của Chúa để mai này được phục sinh vinh hiển với Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...