16/03/2020
299
Thứ Ba Tuần 3 mùa chay
         Lời Chúa: Mt 18,21-35
         21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?" 22 Đức Giê-su đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
         23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
         Suy niệm:
Ở đời lòng nhân thật cần thiết. Nhờ có lòng nhân từ mà ta mới có thể tha thứ cho anh em khi họ xúc phạm đến chúng ta. Nhờ có lòng nhân từ mà con người mới bao dung và giúp nhau sống tốt hơn. 
Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy có lòng nhân từ với nhau. Lòng nhân từ thể hiện qua tình thương tha thứ cho nhau. Tha thứ nợ nần, nợ nghĩa cho nhau. Nếu có ai đó xúc phạm đến chúng ta hãy yêu thương họ. Nếu có ai đó làm chúng ta đau khổ vì vô ơn, vì bất tín hãy tha thứ cho họ. Nếu có ai khi ta làm ơn mà chịu oán hãy tha thứ để chúng ta được tha thứ.
         Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng, mỗi lần chúng ta trao cho nhau một cử chỉ yêu thương nho nhỏ, một nụ cười, một lời thông cảm, một sự tha thứ, cùng với những hành động chia cơm sẻ áo là chúng ta mang một chút thực tại Nước Trời đến trong xã hội trần thế. Xin cho Nước Chúa hiển trị khi người người biết tha nợ cho nhau để cũng được Chúa tha nợ cho chúng ta. 
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con “hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con”. Tha thứ không phải một lần mà bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ mãi mãi”. 
Lạy Chúa, “ai nên khôn mà không dại một lần”, xin cho chúng con nhận ra sự yếu hèn của mình để chúng con cũng biết cảm thông với những lỗi lầm của tha nhân. Xin cho các đôi vợ chồng đang ly tán biết tha thứ để sống chung thuỷ với nhau theo lời đoan hứa trước mặt Chúa và cộng đoàn. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...