29/08/2019
445
Giáo Xứ Xuân Mỹ
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng thứ 4,5,7 : 05h 00'
    Chiều: 16h 30' 
    Chiều Thứ Bảy : 18h 15'  lễ thay Chúa Nhật
   
  - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 05h 00' 
       Lễ II : 07h 15' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 16h 30'
Các lễ đặc biệt hàng tháng
Từ 13/05 đến 13/10 có lễ trưa lúc 11h 30' (lễ Mẹ Fatima)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...