07/05/2015
6466
Giáo xứ Xuân Bắc

Quá trình hình thành và phát triển 
Năm 1980, do điều kiện cuộc sống khó khăn, nên bà con giáo dân từ miền Bắc, đa số thuộc giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm di cư về vùng đất thuộc nông trường quốc doanh Thọ Vực và phân trường 3 - lâm trường Xuân Lộc (nay là khu vực Giáo xứ Xuân Bắc) để lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Thời gian đầu, mọi sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn này hoàn toàn phụ thuộc Giáo xứ Suối Nho. Sau đó, các tín hữu nơi đây mượn một ngôi nhà của người dân làm nơi quy tụ đọc kinh, cầu nguyện và được Cha Antôn Trần Văn Bài phụ trách giúp đỡ. Năm 1985, cộng đoàn nơi đây được Phân Trường 3 cấp đất làm nghĩa trang. Năm 1986, cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm và được các Cha thuộc Giáo xứ Tam Phú, Túc Trưng và Suối Nho thường xuyên vào dâng lễ và ban các bí tích. Một năm sau, ngôi nhà nguyện bằng gỗ của Giáo họ được hình thành. Năm 1992, Giáo họ Xuân Bắc được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiểu được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Xuân Bắc, năm 1993. Năm 2002, Giáo xứ Xuân Bắc tách khỏi Giáo hạt Túc Trưng và được sáp nhập vào Giáo hạt Xuân Lộc. Năm 2005, Cha Antôn Đặng Minh Huấn cùng với giáo dân Xuân Bắc khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành năm 2010 dưới thời Cha Giuse Lê Như Sắc. Hiện nay, với sự hướng dẫn của Cha Giuse Trần Văn Hùng, các sinh hoạt mục vụ của các hội đoàn trong Giáo xứ đã đi vào nề nếp và ổn định.


Địa dư: Đông giáp Xuân Thọ; Tây giáp xã Suối Nho; Nam giáp nông trường và làng Lâm Nghiệp Xuân Lộc; Bắc giáp sông La Ngà.
Diện tích: 42 km¬¬¬2
Dân số: 15.000 người
-    1.881 gia đình công giáo, gồm 9.369 giáo dân
-    Tỷ lệ: 62,4%
Giáo họ biệt lập: Xuân Tôn
-    Linh mục quản nhiệm: Giuse Trần Văn Hùng
Linh mục quản xứ: 
-    Giuse Hoàng Mạnh Hiểu (1993 - 1998)
-    Antôn Đặng Minh Huấn (1998 - 2008)
-    Giuse Lê Như Sắc (2008 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Trần Văn Hùng (2012 -)
Cha phó:

Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên
Thánh bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ngày chầu lượt: CN XXXIII TN
Thống kê
Năm 2004 2008 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 9517 11306 8414 8573 8640 9369
Gia đình 1523 2468 1365 1766 1832 1881


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...