07/05/2015
2919
GHBL Thừa Ân

Quá trình hình thành và phát triển
GHBL Thừa Ân tiền thân là Giáo họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nằm gọn trong ấp 8, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Năm 1984, có khoảng 10 gia đình công giáo đến sinh sống tại đây và sinh hoạt chung với Giáo xứ Thành Tín. Năm 2000, Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh đến dâng thánh lễ đầu tiên cho Giáo họ tại nhà một ông trùm. Đầu năm 2006, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Đức quản nhiệm Giáo họ. Năm 2007, Cha Phêrô và cộng đoàn Giáo họ Thừa Ân dựng một nhà nguyện tiền chế (30m x 10m) để dâng thánh lễ hàng tuần cho cộng đoàn. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, cộng đoàn GHBL Thừa Ân đang lớn lên trong đức tin, tình mến và các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn cũng từng bước đi vào ổn định.


Địa dư: Đông giáp xứ Thừa Đức; Tây giáp thị xã Long Thành; Nam giáp xứ Thánh Giuse (hạt Long Thành); Bắc giáp xứ Thành Tín (hạt Long Thành).
Diện tích: 6 km2
Dân số: 1.605 người
-    102 gia đình công giáo, gồm 510 giáo dân
-    Tỷ lệ: 31,8%
Linh mục quản xứ: Đaminh Nguyễn Đình Khanh ( quản nhiệm 2000 - 2006)
Linh mục đương nhiệm:

Phêrô Nguyễn Văn Đức (quản nhiệm 2006 -)
Thánh bổn mạng: Các thánh Tử Đạo Việt Nam
Ngày chầu lượt: Chầu chung với Giáo xứ Thừa Đức
Thống kê
Năm 2010 2011 2013 2013
Giáo dân 450 490 497 510
Gia đình 82 94 95 102


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...