30/04/2015
2076

GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN DƯNG

 
Quá trình hình thành và phát triển
Tháng 08.2011, cộng đoàn giáo dân Khu Dưng được tách ra khỏi GHBL Xuân Thanh và làm nên GHBL Xuân Dưng. Cùng năm, Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc phụ trách GHBL này. Vì đây là nơi vùng sâu vùng xa nên giáo dân gặp nhiều khó khăn trong các sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, với sự nhiệt thành và tận tâm của Cha Giuse, cộng đoàn GHBL Xuân Dưng vẫn giữ vững đức tin và lòng mến Chúa. Một năm sau, Cha Micae Nguyễn Chí Hùng đặc trách GHBL Xuân Dưng. Sự nhiệt tình và hăng say của một Cha trẻ nơi vùng đất xa xôi này là nguồn nâng đỡ, khích lệ thật nhiều cho cả giáo dân và lương dân Khu Dưng. Hiện nay,GHBL này đã có thánh lễ thường xuyên hơn tại nhà một giáo dân trong Giáo họ. Cha Micae tiếp tục củng cố đời sống đức tin cho cộng đoàn và ổn định các sinh hoạt mục vụ như ngày nay.
Địa dư:Đông giáp GHBL Xuân Thanh; Tây giáp chiến khu D; Nam giáp lòng hồ Trị An; Bắc giáp rừng Nam Cát Tiên
Diện tích:360 km2
Dân số:1.593 người
  • 393gia đình công giáo, gồm 806giáo dân
  • Tỷ lệ:50,6%
Linh mục quản nhiệm:

Giuse Nguyễn Đức Ngọc
         (2011 - 2012)


Cha đặc trách:

Micae Nguyễn Chí Hùng
            (2012 -)


Thánh bổn mạng: Đức Mẹ La Vang
Thống kê
Năm 2011 2012 2013
Giáo dân 721 748 806
Gia đình 157 193 393
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...