19/04/2015
5732

Quá trình hình thành và phát triển:
Ngày 01.05.1980, Cha Đaminh Phạm Hiến Thành quy tụ số giáo dân gốc Thái Bình đã đến lập cư tại vùng đất Xuân Thạnh và lập nên Giáo xứ Xuân Linh. Thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Linh dựng một nhà thờ tạm bằng gỗ, tre và tôn. Sáu năm sau, Cha Phêrô Trịnh Thiên Thu kế nhiệm Cha Đaminh coi sóc giáo xứ. Ngày 24.04.1991, Cha Phêrô và cộng đoàn đã xây dựng nhà thờ mới khang trang và rộng rãi. Từ đây, Giáo xứ bước vào thời kỳ ổn định để tiếp tục kiến thiết cơ sở vật chất. Năm 1995, Cha Giuse Mai Thanh Trường phụ trách Giáo xứ Xuân Linh. Cha Giuse cùng với giáo dân lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành: nhà giáo lý và phòng hội (1997), hàng rào xung quanh Thánh đường, tượng đài Đức Mẹ (1998) và nhà xứ (1999). Năm 2004, Cha Giuse Trần Văn Hùng về phụ trách Giáo xứ Xuân Linh. Cha Giuse cùng với cộng đoàn Giáo xứ tu sửa và nâng cấp gian cung thánh. Ba năm sau, Cha Gioan Bùi Sỹ Phước về phụ trách Giáo xứ và xây dựng nhà giáo lý mới, đồng thời Cha Gioan sửa sang đường kiệu và bê tông hóa xung quanh nhà thờ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Linh đã phát triển về mọi mặt và các sinh hoạt mục vụ đã đi vào nề nếp, ổn định.
Địa dư: Đông giáp xứ An Lộc; Tây giáp xứ Dầu Giây; Nam giáp xứ Minh Hòa; Bắc giáp xứ Xuân Long.
Diện tích: 2,2 km2
Dân số: 3.349 người
 

  • 441 gia đình công giáo gồm 1.742 giáo dân
  • Tỷ lệ: 52%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Phạm Hiến Thành (1980 - 1985) 
  • Phêrô Trịnh Thiên Thu (1986 - 1995) 
  • Giuse Mai Thanh Trường (1995 - 2002 ) 
  • Vincentê Nguyễn Văn Tiếu (2002 - 2004)
  • Giuse Trần văn Hùng (2004 - 2007) 
  • Gioan Bùi Sĩ Phước (2007 -)
Linh mục đương nhiệm:


Gioan B. Phan Trịnh Long

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật đầu tháng 5
Thống kê
Năm 1980 1989 1998 2009 2013
Giáo dân 600 1.124 1.128 1.390 1.742
Gia đình 112 307 310 333 441

 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...