28/09/2020
677

LỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

MICAE  - GABRIEL -  RAPHAEL

Hôm nay Giáo hội mừng kính các tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, đây là tên tuổi của ba vị Thiên thần đã được Kinh thánh nhắc đến nhiều lần. Họ là sứ giả của trời cao, Qua họ sứ điệp của Thiên Chúa được gởi tới nhân trần. 
Trong Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ của Ngài về sự hiện hữu của các Thiên thần, đây chính là mầu nhiệm gắn liền với những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Các thiên thần là loài vô hình. Các ngài chỉ có sự sống siêu nhiên nên ta không biết gì về các ngài, nhưng qua lời chứng của Chúa Giê-su và truyền thống Kinh Thánh thì các ngài vẫn tỏ mình ra qua các sứ vụ được uỷ thác mang đến nhân trần.
Nói về thế giới thiên thần nhiều người cho rằng ở vào thời đại văn minh thì điều đó sẽ không còn giá trị nữa. Nhưng thực ra, ở thời đại nào, con người cũng ngầm công nhận có thế giới siêu nhiêu của các thiên thần. Vào tháng 12 năm 1993, một cuộc thăm dò được tờ báo time và đài truyền hình thực hiện cho thấy rằng có đến 69% người dân Mỹ tin sự hiện hữu của các thiên thần. Một cuộc thăm  dò do viện Kemdor thực hiện trước dó cũng tìm thấy rằng 75% dân Mỹ tin có Thiên thần. Đầu thập mọn 70, mục sư Defntime nhà giảng thuyết nổi tiếng của Hoa kỳ được tạp chí từng cho vào danh sách một trong 20.000 những tư tưởng nổi bật nhất của thế kỷXX đã viết một cuốn sách có tự đề "Các Thiên Thần Và Nhân Viên Mật Vụ Của Thiên Chúa " . Trong cuốn sách được xem là bán chạy nhất này,  tác giả đã viết: "Các Thiên thần là một chủ đề mang lại mềm an ủi và phấn khởi lớn lao cho những người tin Chúa, đồng thời cũng là một thách đố để cho những ngừời không tin phải tin ". 
Theo thánh kinh mỗi lần có sự hiện diện của các thiên thần là một sự kiện mới được thực hiện qua tác động của Thiên Chúa. Thiên Thần luôn đi trước để cảnh báo việc Thiên Chúa sắp làm. Thiên Thần luôn hiện diện để loan tin vui về tình thương của Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta có thể nói: nếu Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta sự hiện  hữu và hoạt động của các Thiên Thần, hẳn Ngài cũng muốn cho chúng ta cảm nghiệm hơn về mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Dù chúng ta có thấy các Thiên thần hay không? Dù các ngài có đến với chúng ta như thần linh hay dưới hình bóng người phàm,  thì lời cầu xin của chúng ta luôn được đáp trả. Thiên Chúa hằng can thiệp vào cuộc sống của chúng ta cách diệu kỳ, niềm tin nơi sự hiện diện và hoạt động của các Thiên thần luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Quả thật, cuộc sống của chúng ta được' dệt bằng phép lạ từ giây phút đầu tiên được tạo thành trong lòng mẹ cho đến lúc chào đời rồi lớn lên; mỗi một nhịp đập của trái tim,  mỗi một hơi thở của chúng ta không là phép lạ sao? Với mỗi người Chúa âu yếm nói: "Ta đã gọi con bằng tên con, con thuộc về Ta " . 
Vâng, Thiên Chúa yêu thương mỗi người, Thiên Chúa không ngừng bao bọc che chở chúng ta bằng sự hiện diện của vô số các Thiên thần. Đó phải là một niềm tin hôm nay khi mừng kính các Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta hâm nóng lại. Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống chúng ta như một phép lạ, nhờ các sứ thần của Ngài. Ngài hướng dẫn và che chở chúng ta trong từng đường đi nước bước của chúng ta. Nguyện xin các Thiên thần nhất là Thiên thần bản mệnh của mỗi người luôn nhắc nhở ta, để ta luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng nơi Thiên Chúa là tình yêu. 
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...