03/10/2022
1937
Trực Tuyến Thánh Lễ Tạ Ơn Thánh Hiến Nhà Thờ Và Bàn Thờ Giáo Xứ Thạch An.
✨Mừng 30 Năm Thành Lập Giáo Xứ.
✨Lúc 9h00 Ngày 30 Tháng 09 Năm 2022.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...