09/09/2023
1582
Định hướng hành trình tu luyện trong năm học mới 2023-2024
Cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương
---------------------
Đầu năm học 2023-2024
Ngày khai trường : “Đến xem và ở lại”
Tại ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...