09/12/2022
1705
Công bố Thư Mục Vụ 2022 -2023 của Đức cha Giáo Phận Cha Chưởng ấn Giuse Đoàn Xuân Linh công bố Ngày 25.11.2022

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...