06/05/2017
2482
TGM Leopodo chúc mừng Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm 25 năm Giám mục  và Công Bố Đức cha Tô ma được chấp thuận nghỉ hưu và Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn lên làm Giám mục Chánh Tòa Giáo Phận Bà Rịa 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...