20/02/2023
2201

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Khổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành


Link: https://www.youtube.com/watch?v=hKSUBQd1HMQ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...