14/04/2016
7175

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh, 17.4.2016

***

“GIÁO HỘI LÀ MẸ CỦA CÁC ƠN GỌI”

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Quốc Tế cầu nguyện cho Ơn Gọi thứ 53

***

***

Anh chị em thân mến,

Tôi mong muốn biết bao, trong Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót, tất cả mọi tín hữu đã được rửa tội có thể trải nghiệm được niềm vui thuộc về Giáo Hội! Chớ gì họ có thể tái khám phá ra điều này là ơn gọi Kitô hữu, cũng như các ơn gọi đặc biệt, được sinh ra từ lòng Dân Chúa và là quà tặng của Lòng Thương Xót Chúa. Giáo Hội là nhà của lòng thương xót, và là “mảnh đất” nơi ơn gọi đâm chối nảy lộc, trưởng thành và sinh hoa kết trái.

Do đó, nhân dịp Ngày Thế giới lần thứ 53 cầu cho Ơn Gọi, tôi mời tất cả anh chị em cùng suy gẫm về cộng đoàn tông đồ, và cảm tạ Chúa vì vai trò của cộng đoàn đối với hành trình ơn gọi của mỗi cá nhân. Trong Tông Sắc khai mở Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót, tôi nhắc lại những lời của thánh Bêđa đáng kính đã nói về ơn gọi của Thánh Mattheu: “Ngài thương xót và tuyển chọn” (MV, số 8). Hành động thương xót của Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta và đưa chúng ta vào sự sống mới, được diễn tả cụ thể bằng lời mời gọi theo Chúa và sứ mệnh. Mỗi ơn gọi trong Giáo Hội đều xuất phát từ ánh mắt xót thương của Chúa Giêsu. Hoán cải và ơn gọi cũng giống như hai mặt của một đồng xu, và chúng luôn kết nối với nhau trong tất cả cuộc đời của người môn đệ truyền giáo.

Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI, trong Tông huấn “Loan báo Tin Mừng” (Evangelii Nuntiandi) đã trình bày các bước tiến của việc rao giảng Tin Mừng. Một trong những bước tiến là gia nhập vào cộng đoàn Kitô hữu (EN, số 23), là cộng đoàn từ đó người ta đã đón nhận được chứng tá của đức tin và lời loan báo rõ ràng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự tháp nhập vào cộng đoàn Kitô hữu bao gồm tất cả sự phong phú của đời sống Giáo Hội, đặc biệt là các Bí Tích. Thật vậy, Giáo Hội không chỉ là nơi tại đó chúng ta nói lên lòng tin, mà còn là đối tượng của lòng tin của chúng ta; vì thế chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin Giáo Hội”.

Lời kêu gọi của Chúa được thể hiện qua trung gian cộng đoàn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên một phần tử của Giáo Hội, và sau khi đã đạt được một sự trưởng thành nào đó trong Giáo Hội, Ngài ban cho chúng ta một ơn gọi đặc thù. Hành trình ơn gọi được thực hiện cùng với các anh chị em Chúa ban cho chúng ta. Do đó, ơn gọi cũng là sự quy tụ. Tính cách Giáo hội của ơn gọi là một chất đối kháng, chống lại sự dửng dưng và chủ nghĩa cá nhân. Tính cách Giáo hội của ơn gọi xây dựng sự hiệp thông qua đó sự dửng dưng được chiến thắng bởi tình yêu, vì đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi chính mình và đặt cuộc sống của chúng ta vào sự phục vụ chương trình của Chúa và coi hoàn cảnh hiện thực của Dân Thánh Chúa như hoàn cảnh của chính mình.

Trong Ngày ơn gọi này, được dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi, tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em tín hữu hãy lãnh lấy trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc và biện phân các ơn gọi. Khi các Tông Đồ tìm kiếm người để thế chỗ của Giuđa Iscario, thánh Phêrô đã quy tụ một trăm hai mươi anh em lại (Cv 1, 15); và để chọn bảy phó tế, một nhóm tông đồ đã được triệu tập (Cv 6, 2). Thánh Phaolô đã vạch ra cho Titô những tiêu chí cụ thể cho việc lựa chọn các kỳ mục (x. Tt 1, 5-9). Cả hôm nay, cộng đoàn Kitô luôn có mặt trong việc làm nảy mầm các ơn gọi, trong việc đào luyện và trong sự kiên trì của họ (x. Tông thư Niềm vui Tin Mừng, số 107).

Ơn gọi sinh ra trong Giáo Hội. Ngay từ khi một ơn gọi phát sinh đã cần phải có một “cảm thức” Giáo Hội. Không ai được kêu gọi chỉ riêng cho một khu vực, cũng không chỉ cho một nhóm hay một phong trào tông đồ, nhưng là cho Giáo Hội và cho toàn thế giới. “Một dấu chỉ của sự đúng đắn về một đặc sủng là tính cách giáo hội của nó, khả năng tháp nhập một cách hoà hợp vào đời sống của Dân Thánh Chúa, cho lợi ích của tất cả mọi người” (x. 130). Trong khi đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa, người trẻ sẽ thấy viễn tượng về Giáo hội của mình được mở rộng; người trẻ có thể nhạn xét thấy nhiều đặc sủng khác nhau và như thế sẽ biện phân ơn gọi cách khách quan hơn. Bằng cách này, cộng đoàn trở thành nhà và gia đình nơi mà các ơn gọi được sinh ra. Các ứng viên chiêm ngắm, với lòng biết ơn, sự trung gian của cộng đoàn như là một yếu tố không thể thiếu cho tương lai của họ. Họ học cách để hiểu biết và yêu thương anh chị em đang theo đuổi những con đường ơn gọi khác với con đường ơn gọi của họ; và những mối dây liên kết này tăng cường sự hiệp thông nơi mọi người.

Ơn gọi lớn lên trong Giáo Hội. Trong thời gian đào luyện, các ứng sinh cho các ơn gọi khác nhau cần phải hiểu biết hơn cộng đoàn giáo hội, vượt thắng những cách nhìn giới hạn mà tất cả chúng ta đều có lúc ban đầu. Để đạt được mục đích ấy, sẽ rất hữu ích nếu thực hiện một số kinh nghiệm tông đồ cùng với các thành viên khác của cộng đoàn, chẳng hạn: cùng với một giáo lý viên tốt, truyền đạt sứ điệp kitô; cùng với một cộng đoàn tu trì, thử nghiệm việc đem Tin Mừng đến các vùng ngoại biên; khám phá kho tàng của sự chiêm niệm qua việc chung sống trong một đan viện; tiếp xúc với các nhà thừa sai truyền giáo để hiểu biết hơn sứ mạng truyền giáo cho muôn dân; và tiếp xúc với các linh mục giáo phận để đào sâu kinh nghiệm mục vụ trong giáo xứ và giáo phận. Đối với những người đang trong giai đoạn đào luyện, cộng đoàn giáo hội luôn luôn là môi trường đào luyện nền tảng, cần phải được trân trọng với lòng biết ơn.

Ơn gọi được nâng đỡ bởi Giáo Hội. Sau lời cam kết dấn thân vĩnh viễn, hành trình ơn gọi trong Giáo Hội không chấm dứt, mà còn tiếp tục trong sự sẵn lòng phục vụ, qua sự kiên trì và việc thường huấn. Ai đã dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa thì sẵn lòng phục vụ ở bất cứ nơi nào Giáo Hội cần. Sứ vụ của Phaolô và Banaba là một mẫu gương về sự sẵn lòng phục vụ Giáo Hội. Được Thần Khí và cộng đoàn Antiôkhia sai đi làm sứ vụ (x.Cv 13, 1-4), các Ngài lại trở lại cộng đoàn ấy và thuật lại điều mà Thiên Chúa đã làm qua các Ngài (x.Cv 14, 27). Các nhà truyền giáo được đồng hành và nâng đỡ bởi cộng đoàn Kitô hữu, vốn luôn luôn là một điểm tham chiếu thiết yếu, như quê hương hữu hình mang lại sự an toàn cho những người đang trên cuộc lữ hành tiến về sự sống vĩnh cửu.

Trong số những người lo việc mục vụ này, các linh mục có tầm quan trọng đặc biệt. Nhờ thừa tác vụ của các ngài, người ta nghe được lời của Chúa Giêsu, Đấng đã nói: “Tôi là cửa cho chiên ra vào […] Tôi là Mục Tử nhân lành” (Ga 10, 7.11). Việc chăm sóc mục vụ cho ơn gọi là một phần nền tảng của sứ vụ của các ngài. Các linh mục đồng hành với những người đang trên đường tìm kiếm ơn gọi, cũng như với những người đã dâng hiến đời họ cho việc phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn.

Tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi phải có ý thức về tính chất giáo hội của ơn gọi, để các cộng đoàn đức tin có thể trở thành, theo gương của Đức Trinh Nữ Maria, cung lòng hiền mẫu, đón tiếp ơn ban của Chúa Thánh Thần (x. Lc 1,35-38). Tình mẫu tử của Giáo Hội được diễn tả qua lời cầu nguyện kiên trì cho ơn gọi, cùng với tác động giáo dục và sự đồng hành với những người nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa. Tình mẫu tử cũng được diễn tả qua việc chọn lựa cẩn thận các ứng viên cho chức vụ thừa tác và cho đời sống thánh hiến. Sau cùng, Giáo Hội là mẹ của các ơn gọi trong việc hỗ trợ liên lỉ dành cho những người đã tận hiến đời họ cho việc phục vụ tha nhân.

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả những ai đang trên hành trình ơn gọi một sự gắn bó sâu sa với Giáo Hội; và xin Chúa Thánh Thần củng cố nơi các Mục Tử, và tất cả mọi người tín hữu, tình hiệp thông, sự biện phân và tình phụ tử – mẫu tử thiêng liêng.

Lạy Cha giầu lòng thương xót, Cha đã ban Con của Cha để chúng con được cứu độ và Cha luôn nâng đỡ chúng con, nhờ Thần Khí của Cha, xin ban cho chúng con có được các cộng đoàn Giáo hội sống động, nhiệt thành và vui tươi. Chớ gì các cộng đoàn này trở thành suối nguồn đời sống huynh đệ và có khả năng khơi lên nơi người trẻ lòng khao khát thánh hiến đời họ cho Cha và cho công cuộc phúc âm hoá. Xin hãy nâng đỡ những cộng đoàn này trong sự dấn thân đề nghị một chương trình giáo lý phù hợp cho ơn gọi và cho những hành trình ơn gọi thánh hiến đặc biệt. Xin ban sự khôn ngoan cần thiết cho sự phân định ơn gọi, để trong mọi sự được tỏa sáng tình yêu thương xót cao cả của Cha. Lạy Mẹ Maria, là Mẹ và là người đào tạo của Chúa Giêsu, xin chuyển cầu cho mỗi cộng đoàn Kitô hữu, để nhờ được trở nên phong phú bởi Chúa Thánh Thần, sẽ là nguồn của các ơn gọi tinh nguyên cho việc phục vụ Dân Thánh Chúa.

Làm từ Điện Vatican, 29/11/2015

Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng

PHANXICÔ


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...