17/10/2021
992
Chúa đang giảng tại đền thờ
Các kinh sư đến cậy nhờ Chúa phân
Các ông thưa với Chúa rằng
“Đây người phụ nữ hư thân thầy à
Chúng tôi bắt gặp chị ta
Đang ngoại tình đó đem ra cho Thầy
Sách Mô-sê dạy thế này
Phải đem ném đá thẳng tay còn gì
Còn Thầy thầy sẽ làm chi?
Còn Thầy Thầy sẽ làm gì chị ta?”
Các ông muốn Chúa nói ra
Cố tìm bằng cớ để mà tố thôi
Lặng lẽ cứ thế Chúa ngồi
Viết viết vẽ vẽ quên rồi thế nhân
Mọi người cứ mãi lằng nhằng
Ngẩng lên Chúa mới bảo rằng các ông
“Có ai sạch tội hay không?
Cứ việc ném đá vào lòng chị đi”
Đám đông chẳng biết nói gì
Người già đi trước, trẻ thì theo sau
Chỉ còn Chúa vẫn cúi đầu
Và người phụ nữ âu sầu cạnh bên
Chúa từ từ ngẩng đầu lên
“Họ đâu rồi, không lên án chị sao?
Dạ thưa chẳng có người nào
Rồi chị lặng lẽ nghẹn ngào chờ mong
Hiền từ Chúa cũng bảo “không!
Chị về hoán cải lại lòng chị đi
Từ nay đừng phạm tội gì
Từ nay chị hãy ráng đi đường lành.
LỜI BẠT
Hai ngàn năm trước bạn ơi
Người đàn bà đó tả tơi nhục hình
Bởi bà phạm tội ngoại tình
Người đời ném đá rẻ khinh bạn à.
Hai ngàn năm đã trôi qua
Vẫn còn kia những đàn bà tham sang
Nghĩa nhân người cũng chẳng màn
Chẳng ai ném đá nên càng hư thân.
Cả đời thích sống lăng nhăng
Người thân góp ý nghiến răng– cười trừ
Có người nghĩ thật vô tư
“Chồng nem vợ chả chẳng dư chẳng thừa.
Cuộc đời sớm nắng chiều mưa
Thật lòng cũng chết dối lừa chẳng sao”
Chỉ thương những kẻ nghẹn ngào
Đêm đêm dõi chốn trời cao khẩn cầu.
***

Ảnh Minh Họa
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...