20/10/2021
1640
Mong được làm chim sâu
Gục đầu bên thánh giá
Không nói năng chi cả
Chan hòa vào bao la

Đã có thời chia xa
Mặc tâm cha vỡ nát
Con đòi chia tài sản

Sống hoang đàng bê tha
Đàng sau nếp xa hoa
Chỉ toàn là thống khổ
Mang vết nhơ làm lỡ
Con trở về cùng cha

Im lặng là ngợi ca
Thiết tha và sâu lắng
Trầm mình trong thinh lặng
Tim khô cằn trổ hoa.

 ***


Ảnh Minh Họa

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...