14/10/2021
1410
Có một bờ vai …một bờ vai
Vẫn chờ vẫn đợi suốt canh dài
Cả khi đau khổ sầu tê dại
Người vẫn đợi chờ không trừ ai.
Có một bờ vai vẫn đợi chờ
Đợi ta đến gởi ngàn ước mơ
Cả khi chua xót sầu tim vỡ
Người vẫn đợi ta ... vạn vạn giờ
Có một bờ vai vẫn hoài mong
Chờ ta đến đó gởi nỗi lòng
Cả khi lòng ta đang tuyệt vọng
Bờ vai kia vẫn ... vẫn chờ trông.
Có một bờ vẫn đứng nhìn
Chờ mong ta đến gởi niềm tin
Chờ mong ta mãi hoài trung tín
Yêu thương ở mãi trong tim mình.
Có một bờ vai ngày lại ngày
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn rộng tay
Khi ta tuyệt vọng chạy đến đấy
Gởi sầu gởi khổ gởi đắng cay
Có một bờ vai vẫn chờ ta
Mặc cho máu lệ đẫm chiều tà
Vẫn giang tay đợi ... trên thập giá
Như người cha đợi đứa con xa.
Có một bờ vai ... mãi còn nguyên
Chờ ta đến gởi những luỵ phiền
Người sẽ giúp ta sầu tan biến
Bờ vai Người là... bến bình yên
Con biết Chúa ơi!… một bờ vai
Cũng không quá ngắn chẳng quá dài
Vừa đủ cho con khi sợ hãi
Nép tựa vào Ngài, thấy tương lai.
 Bờ vai kia đó chính Giêsu
Chờ mong con xoá những hận thù
Chờ con từ bỏ ... “tâm dã thú ”
Để trái tim yêu đến ngàn thu.
Bờ vai kia chính Chúa Kitô
Chờ con danh lợi ... vứt xuống mồ
Dẫu đời giông bão buồn, sướng, khổ
Hãy yêu cho đến... trái tim khô.
***

 Ảnh Minh Họa
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...