03/05/2015
8120
Nguồn gốc công trình FOYER DE CHARITÉ
Từ năm 1932- 1936: Chúa Giêsu đã tuần tự bày tỏ cho chị Marthe Robin ý định và thể thức thành lập tại giáo xứ Châteauneuf de Galaure một công trình mà Chúa gọi là “Ngôi nhà của Trái Tim Ta rộng mở cho tất cả mọi người”, cũng gọi là Foyer de Charité (cộng đoàn Bác Ái).
Hai Vị Sáng Lập
-    Chị Marthe Robin: (1902-1981) tại Châteauneuf de Galaure
-    Cha Georges Finet: (1898 -1990) tại Lyon và Châteauneuf de Galaure
Linh đạo: 
Tuyên hứa sống hoàn hảo ân sủng và sứ mạng của Bí Tích Rửa Tội nhờ việc tận hiến hằng ngày cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria theo thể thức tận hiến của thánh Louis- Marie-Grignion de Montfort.
Sứ mạng : 
Loan báo Tin Mừng bằng cách tổ chức những tuần tĩnh tâm sáu ngày thinh lặng cho tất cả mọi giới, với những bài giảng tổng hợp giáo lý Công Giáo, tạo nên cột sống Đức Tin vững chắc và linh động cho người Kitô hữu, nhằm đào tạo nên những người tông đồ giáo dân nhiệt thành sống chứng tá trong môi trường sống của mình.

Bề trên Tổng quyền : Cha Bernard Michon 
Địa chỉ Foyer Trung Ương: FOYER DE CHATITÉ, 85, Rue Geofroy de Moirans FR 26330, Châteauneuf de Galaure- France. 
Tel: 0475687900
Email:  foyer.de.charite@fdc-chateauneuf.com
Cộng đoàn Bác Ái Phú Dòng (Foyer de charité Phú Dòng), Giáo  Phận Xuân Lộc.

Bề trên Cộng đoàn : Cha Anton Trần Văn Bài 
Địa chỉ: 1710 Phú Dòng, Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai.
Tel: 0613639365.
Email: antonbai@gmail.com

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...