25/04/2020
2556
Đức Thánh Cha nói rõ: “Quyền bính của mục tử là phục vụ, và khi quyền này không được thực hiện thì ơn gọi có vấn đề. Lúc đó mục tử trở thành các nhà quản lý các doanh nghiệp. Cơ cấu không làm nên mục tử. Tâm hồn mục tử làm nên người mục tử.
Ngọc Yến - Vatican

Cầu nguyện cho giáo viên và học sinh
Sáng thứ Sáu 24/4, tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh. “Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các giáo viên. Vì đại dịch, các giáo viên phải làm việc nhiều hơn, để truyền tải các bài học đến với các học sinh qua Internet và các phương tiện truyền thông. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho học sinh đang chuẩn bị thi. Các học sinh phải làm các bài thi theo cách mà họ chưa quen làm. Chúng ta đồng hành với tất cả bằng lời cầu nguyện”.
Tin Mừng phụng vụ thứ Sáu tuần II Mùa Phục sinh nói về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng và sau đó Chúa bảo các môn đệ hãy cho dân chúng ăn.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu hay trắc nghiệm các môn đệ, như trong trường hợp hóa bánh và cá ra nhiều. Trong Tin Mừng, có nhiều cử chỉ của Chúa Giêsu như thế  để cho các môn đệ được lớn lên và trở thành các mục tử của dân Chúa.

Chúa ưu thích ở với dân chúng
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Bởi vì Chúa Giêsu ưu thích ở với dân chúng, nhưng các môn đệ thì lại không thích điều này vì các ông thích ở gần bên Chúa hơn. Cho nên các ông thất vọng vì một ngày nghỉ ngơi với Chúa bị phá hỏng do sự hiện diện của đám đông”.
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Chúa tìm cách ở với dân chúng, tìm cách huấn luyện tâm hồn các mục tử gần gũi với dân Chúa. Mặt khác, các môn đệ cảm thấy mình thuộc về một thành phần được ưu tuyển, thuộc tầng lớp quý tộc, gần bên Chúa, và nhiều lần Chúa đã sửa dạy họ về điều này”. Đức Thánh Cha đưa ra vài ví dụ về việc Chúa dạy các ông về điều này: Khi các trẻ nhỏ đến với Chúa, các môn đệ không muốn nhưng Chúa thì lại yêu cầu để các em đến với Chúa. Rồi khi Chúa và các ông đang đi trên đường đến Giêrusalem có một người mù thành Giêricô kêu lớn tiếng xin được Chúa chữa, Chúa cũng đã dừng lại để chữa lành ông”.

Dân chúng làm mục tử mệt mỏi
Đức Thánh Cha khẳng định: “Đúng là dân Chúa làm cho các vị mục tử mệt mỏi. Khi mục tử làm nhiều điều tốt cho dân chúng thì dân chúng đến với mục tử. Một lần kia, một linh mục coi sóc một giáo xứ trong một vùng đơn sơ khiêm tốn nói với tôi là cha ấy có cám dỗ xây bít cổng lại. Linh mục đó có một nhà xứ như một căn nhà bình thường và cứ mỗi giờ lại có người tới gõ cửa nhà xứ”.
Đức Thánh Cha nhắc lại một lần nữa: “Chúa Giêsu dạy các tông đồ thái độ mục vụ gần gũi với dân Chúa và dân Chúa làm các mục tử mệt mỏi, có lẽ họ sai, nhưng mục tử phải chăm lo điều này”.

Anh em hãy cho dân chúng ăn
Tiếp tục bài giảng Đức Thánh Cha tập trung vào lệnh truyền của Chúa Giêsu với các môn đệ: “Anh em hãy cho dân chúng ăn”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Đây là điều các môn đệ phải thực hiện cho dân chúng, phải cho họ ăn, cho họ một con đường thoát ra khỏi những sai lầm, cho họ những giải pháp cho các vấn đề của họ. Người tông đồ sống khó nghèo là người phải trao ban những gì mình đã lãnh nhận, nhưng cũng phải phân định vì nhiều lần dân chúng lầm lẫn, như trong trường hợp này, sau khi Chúa làm phép lạ, dân chúng muốn tôn Chúa làm vua, và có lẽ một vài môn đệ nói với Chúa là hãy nhân cơ hội này nắm lấy quyền, nhưng Chúa hiểu rằng đây không phải là con đường của Ngài và Chúa lánh mặt đi lên núi một mình”.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...