24/01/2023
2580

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

CHA CỐ MICAE HOÀNG ĐÌNH CUNG
Đã được Chúa gọi về lúc 18g50 ngày 24.01.2023
tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận, hưởng thọ 90 tuổi.

 Cha cố Micae sinh ngày 11.05.1933 tại Hưng Yên,
Chịu chức Linh mục tại Cái Sắn, Cần Thơ ngày 16.07.1959,
Phục vụ tại Kinh B, Cái Sắn, Long Xuyên, từ 1959 đến 1961;
Phục vụ tại Phú Quốc, Long Xuyên, từ 1961 đến 1975;
Tuyên úy Quân đội tại Phú Quốc, từ 1965 đến 1975;
Đi cải tạo, từ 1975 đến 1988;
Nghỉ tại tư gia, Giáo xứ Võ Dõng, từ 1988 đến 2005;
Dậy tại Chủng viện Xuân Lộc, từ 1994 đến 2005;
Chánh xứ Thuận Hòa, từ 2005 đến 2010;
Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Giáo phận, từ 2010 đến nay.
 
Nghi thức Tẩn liệm cho Cha cố Micae được cử hành tại Nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận, vào lúc 15g00 ngày 25.01.2023. Sau đó là các giờ kinh nguyện và Thánh lễ, cầu cho Cha cố.
 
Vào lúc 05g00 ngày 27.01.2023, sẽ có Thánh lễ cầu nguyện và từ biệt Cha Cố tại Nhà Hưu Linh mục Giáo phận. Sau Thánh lễ, thi hài Cha Cố sẽ được đưa đến Nhà thờ Thái Hòa.
 
Thánh lễ An táng cho Cha cố Micae sẽ được cử hành tại Nhà thờ Thái Hòalúc 8g30 thứ Sáu, ngày 27.01.2023.
 
Xin :
-     Mỗi Cha trong Linh mục đoàn dâng 1 thánh lễ,
-     Mỗi cộng đoàn dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng,
-     Mỗi Giáo xứ, Giáo họ biệt lập lần hạt 50
 
để cầu cho linh hồn Cha Micae Hoàng Đình Cung được sớm hưởng nhan thánh Chúa.
 
*  Đính kèm:  Thư Chung của Đức Cha Giáo phận.
 
Vp. TGM xin kính báo.
Lm. Fx. Đỗ Đức Lực


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...