27/01/2024
1020

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :

Nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ NGỌC MAI

Sinh 1980, tại Phát Lộc - Đồng Nai

thuộc Hiệp Hội Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Đã được Chúa gọi về lúc 01 giờ 20’ thứ Bảy, ngày 27 tháng 01 năm 2024

Hưởng dương: 44 tuổi ; Khấn dòng 14 năm

 

 THÁNH LỄ AN TÁNG

cho Nữ tu Têrêsa, sẽ được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Kim Thượng, vào lúc 05 giờ 00 thứ Hai, ngày 29.01.2024

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hiệp hội và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Nữ tu Têrêsa sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 

Vp. TGM Xuân Lộc 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...