05/06/2024
807

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : 

Nữ tu MATTA TRỊNH THỊ HINH 

Sinh ngày 27 tháng 2 năm 1953, tại Hà Nam

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

Đã được Chúa gọi về lúc 00giờ 55’ Thứ Tư, ngày 05 tháng 06 năm 2024 

Hưởng thọ: 71 tuổi ; Khấn dòng: 46 năm 

   

 THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho Nữ tu Matta, sẽ được cử hành tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, Giáo hạt Hố Nai
vào lúc 15 giờ 00 thứ Năm, ngày 06.06.2024
 

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hội dòng và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Nữ tu Matta sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 

 

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...